Översikt över annonspolicy

I den här artikeln kan du läsa om de policyer som alla annonsörer måste följa och hur vi granskar annonser.

Våra policyer

Om du vill visa annonser på YouTube måste du följa

Policyriktlinjer

Nedan finns mer detaljerad information om våra policyriktlinjer.

Var gäller policyerna?

Våra policyer gäller alla delar av ditt innehåll, inklusive följande:

 • text i annons
 • annonselement
 • innehåll på din webbplats, kanal eller video.

Annonsen granskas automatiskt när den har skapats. Läs mer om hur vi granskar annonser nedan.

Så här granskar vi annonser

När du har skapat eller redigerat en annons eller ett tillägg inleds granskningsprocessen automatiskt.

Information om annonsgranskning

Vad vi granskar

 • rubrik
 • beskrivning
 • sökord
 • mål
 • bilder
 • video

Vad granskarna tittar på

Eftersom video är ett unikt format överväger vi specifika aspekter när vi utvärderar din annons, till exempel följande:

 • vad som är i fokus i videon
 • kameravinkel och korta scener
 • skärpan i bilderna som visas för användarna.

Vad du kan göra

Sammanhanget avgör, och om du ger ett sammanhang kan vi lättare fatta rätt beslut. Ibland blir det fel i systemen. Om våra system markerar dina annonser som inte godkända kan du åtgärda statusen genom att följa anvisningarna här. Våra mänskliga granskare utvärderar ditt innehåll och dess sammanhang för att kunna ta ett slutgiltigt beslut.

Läs mer om vår annonsgodkännandeprocess.

Om våra policyer

YouTube vill erbjuda en annonseringstjänst med rättvisa och konsekventa policyer som våra användare, annonsörer och partners tjänar på. Vi uppnår det målet genom att upprätthålla en hög standard för annonserna vi godkänner på vår webbplats. Dessa annonser omfattar även sådana som ska följa våra tekniska riktlinjer och riktlinjerna för communityn samt våra annonspolicyer.

Information om annonspolicyer
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra annonseringspolicyer när som helst och utan föregående meddelande. Vi uppmanar dig att kolla efter nya uppdateringar ofta. Partner som deltar i Partner Sold-programmet måste följa annonspolicyerna och faktureringsvillkoren. I vissa fall kan dock annonser begränsas till sådana som säljs eller tillhandahålls av YouTube på grund av teknik- eller policybegränsningar.
Policyerna kan tillämpas utifrån texten eller andra kreativa delar av din annons. Policyerna kan tillämpas utifrån innehållet på din webbplats, kanal eller video. Vi tillämpar våra policyer efter eget gottfinnande, och vi förbehåller oss rätten att godkänna eller inte godkänna alla annonser. Vi kan också tillfälligt eller permanent stänga av reklamkampanjer som bryter mot våra policyer. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort annonser från webbplatsen om vi anser att de är störande eller olämpliga. Observera att det är ditt ansvar att se till att din annons följer våra riktlinjer.Inga återbetalningar görs för kampanjer där de relaterade annonserna eller videorna är tillfälligt eller permanent avstängda eller åldersbegränsade på grund av brott mot policyerna.
YouTubes annons- och innehållspolicyer kompletterar våra användarvillkor, och här beskrivs YouTubes annonspolicyer. Policyerna omfattar även DoubleClick-produkter och -tjänster, inklusive startsides- och displayannonser, anpassade engagemangsprogram och mobilannonser.
Du intygar och garanterar, genom din användning av YouTube eller dess annonsprogram, att din webbplats, dina videor eller annonser följer alla gällande lagar och regler (inklusive eventuella självreglerande regelverk eller branschspecifika riktlinjer).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false