Prehľad pravidiel reklamy

V tomto článku sa dozviete o pravidlách, ktoré musia všetci inzerenti dodržiavať, a o tom, ako kontrolujeme reklamy.

Naše pravidlá

Ak chcete umiestniť alebo už umiestňujete reklamu na YouTube, musíte dodržiavať:

Pokyny k pravidlám

Ďalej nájdete podrobnejšie informácie o našich pokynoch k pravidlám:

Na čo sa vzťahujú pravidlá

Naše pravidlá sa vzťahujú na všetky časti vášho obsahu vrátane:

 • textu v reklame,
 • kreatívnych prvkov v reklame,
 • obsahu vašich stránok a obsahu vášho kanála či videa.

Po vytvorení bude reklama automaticky skontrolovaná. Prečítajte si viac o našom procese kontroly reklamy ďalej.

Ako kontrolujeme reklamy

Po vytvorení alebo úprave reklamy či rozšírenia sa automaticky začne proces kontroly.

Podrobnosti o kontrole reklamy

Čo sa posudzuje

 • Nadpis
 • Popis
 • Kľúčové slová
 • Cieľ
 • Obrázky
 • Video

Čo kontrolóri berú do úvahy

Keďže video je jedinečný a pútavý formát, pri posudzovaní vašej reklamy berieme do úvahy konkrétne aspekty, ako napríklad:

 • ústredný motív videa,
 • uhol kamery a krátke scény,
 • jasnosť záberov zobrazovaných našim používateľom.

Čo môžete urobiť

Kontext je kľúčový a jeho pridaním nám pomôžete správne sa rozhodnúť. Nie vždy sa našim systémom podarí rozhodnúť správne. Ak naše systémy označia vaše reklamy ako Zamietnuté, môžete podniknúť kroky na vyriešenie tohto problému podľa týchto pokynov. Naši kontrolóri posúdia váš obsah a kontext a definitívne rozhodnú.

Prečítajte si viac o procese schvaľovania reklamy.

Naše pravidlá

YouTube sa zaväzuje poskytovať služby v oblasti reklamy uplatňujúc spravodlivé a konzistentné pravidlá, ktoré prinášajú výhody pre používateľov, inzerentov i partnerov. Tento cieľ sa nám darí spĺňať vďaka prísnym kritériám pre reklamy, ktoré platia na našom webe. Stali sa základom našich pravidiel a pokynov pre komunitu a inzerentov, ako aj technických pravidiel a pokynov.

Podrobnosti o pravidlách reklamy
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť svoje pravidlá reklamy bez predchádzajúceho upozornenia a odporúčame vám často kontrolovať najnovšie aktualizácie. Partneri, ktorí sú zapojení do programu Partner Sold, musia dodržiavať naše pravidlá reklamy a podmienky fakturácie. V niektorých prípadoch však môžu byť reklamy obmedzené len na tie, ktoré predáva alebo poskytuje YouTube, čo môže byť spôsobené technickými obmedzeniami alebo obmedzeniami pravidiel.
Tieto pravidlá môžu byť uplatnené v závislosti od textu alebo iných kreatívnych prvkov vo vašej reklame alebo podľa obsahu vašich stránok, kanála či videa. Naše pravidlá vždy uplatňujeme podľa vlastného úsudku. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo schváliť akúkoľvek reklamu a pozastaviť alebo zakázať ktorúkoľvek propagačnú kampaň v prípade, že tieto pravidlá poruší. Vyhradzujeme si tiež právo odstrániť reklamu z webu, ak ju vyhodnotíme ako nežiaducu alebo nevhodnú. Upozorňujeme, že je vašou povinnosťou zabezpečiť súlad reklamy s týmito pokynmi. Ak boli súvisiace reklamy a videá v dôsledku porušenia pravidiel zakázané, pozastavené alebo obmedzené podľa veku, nebudú vám vrátené žiadne platby za propagačné aktivity.
Pravidlá reklamy a pravidlá pre obsah na YouTube dopĺňajú naše zmluvné podmienky a popisujú pravidlá reklamy na YouTube s ohľadom na produkty a služby DoubleClick vrátane reklám na domovskej stránke, obsahových reklám, vlastných programov na zapojenie zákazníkov a mobilných reklám.
Používaním služby YouTube alebo reklamných programov YouTube zároveň vyhlasujete a zaručujete, že váš web, videá a reklamy spĺňajú všetky príslušné zákony a predpisy vrátane všetkých relevantných samoregulačných pokynov a pokynov špecifických pre dané odvetvie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?