Prehľad pravidiel reklamy

Všetky reklamy na YouTube musia spĺňať naše pokyny pre komunitu, technické pokyny a pravidlá reklamy, ktoré nájdete v tejto sekcii. Musia byť vhodné pre všeobecné publikum, teda pre používateľov služby YouTube, ktorí majú minimálne 13 rokov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť svoje pravidlá reklamy bez predchádzajúceho upozornenia a odporúčame vám často kontrolovať najnovšie aktualizácie. Partneri, ktorí sú zapojení do programu Partner Sold, musia dodržiavať naše pravidlá reklamy a podmienky fakturácie. V niektorých prípadoch však môžu byť reklamy obmedzené len na tie, ktoré predáva alebo poskytuje YouTube, čo môže byť spôsobené technickými obmedzeniami alebo obmedzeniami pravidiel.

YouTube sa zaväzuje poskytovať služby v oblasti reklamy uplatňujúc spravodlivé a konzistentné pravidlá, ktoré prinášajú výhody pre používateľov, inzerentov i partnerov. Tento cieľ sa nám darí spĺňať vďaka prísnym kritériám pre reklamy, ktoré platia na našom webe. Stali sa základom našich pravidiel a pokynov pre komunitu a inzerentov, ako aj technických pravidiel a pokynov. Tieto pravidlá môžu byť uplatnené v závislosti od textu alebo iných kreatívnych prvkov vo vašej reklame alebo podľa obsahu vašich stránok, kanála či videa. Naše pravidlá vždy uplatňujeme podľa vlastného úsudku. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo schváliť akúkoľvek reklamu a pozastaviť alebo zakázať ktorúkoľvek propagačnú kampaň v prípade, že tieto pravidlá poruší. Vyhradzujeme si tiež právo odstrániť reklamu z webu, ak ju vyhodnotíme ako nežiaducu alebo nevhodnú. Upozorňujeme, že je vašou povinnosťou zabezpečiť súlad reklamy s týmito pokynmi. Ak boli súvisiace reklamy a videá v dôsledku porušenia pravidiel zakázané, pozastavené alebo obmedzené podľa veku, nebudú vám vrátené žiadne platby za propagačné aktivity.

Pravidlá reklamy a pravidlá pre obsah na YouTube dopĺňajú naše zmluvné podmienky a popisujú pravidlá reklamy na YouTube s ohľadom na produkty a služby DoubleClick vrátane reklám na domovskej stránke, obsahových reklám, vlastných programov na zapojenie zákazníkov a mobilných reklám. Upozorňujeme, že všetky reklamné kampane predávané prostredníctvom služby Google Ads (napríklad reklamy TrueView) musia v prvom rade spĺňať pravidlá služby Google Ads a musia byť vhodné pre deti, a to aj keď sú hostené len na YouTube alebo zacielené len na YouTube. Používaním služby YouTube alebo reklamných programov YouTube zároveň vyhlasujete a zaručujete, že váš web, videá a reklamy spĺňajú všetky príslušné zákony a predpisy vrátane všetkých relevantných samoregulačných pokynov a pokynov špecifických pre dané odvetvie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?