Overzicht advertentiebeleid

Alle advertenties op YouTube moeten voldoen aan onze communityrichtlijnen, technische richtlijnen, en het advertentiebeleid dat wordt beschreven in deze sectie. Tevens moeten ze geschikt zijn voor een algemeen publiek van YouTube-gebruikers vanaf 13 jaar. Wij behouden ons het recht voor om ons advertentiebeleid op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en raden je daarom aan regelmatig te controleren op nieuwe updates. Partners die deelnemen aan het Partner Sold-programma moeten zich houden aan ons advertentiebeleid en onze factureringsvoorwaarden. In bepaalde gevallen zijn advertenties wegens technische of beleidsmatige beperkingen mogelijk beperkt tot advertenties die worden verkocht of aangeboden door YouTube.

YouTube streeft ernaar een advertentieservice te leveren met eerlijke en consistente beleidsrichtlijnen die gunstig zijn voor onze gebruikers, adverteerders en partners. Om dit doel te bereiken, hanteren we hoge normen voor advertenties die worden geaccepteerd op onze site. Deze normen zijn uiteengezet in onze technische, community- en advertentierichtlijnen en -beleidsregels. Deze beleidsregels kunnen worden toegepast op basis van de tekst of andere creatieve elementen in je advertentie, de content van je site en/of de video's van je kanaal of video. Toepassing van ons beleid behelst altijd een zekere mate van subjectiviteit en we behouden ons het recht voor om een advertentie te weigeren of goed te keuren, en om promotiecampagnes op te schorten of uit te schakelen wegens schending van dit beleid. We behouden ons ook het recht voor advertenties van de site te verwijderen die we als opdringerig of ongepast beschouwen. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is erop toe te zien dat je advertentie voldoet aan deze richtlijnen, en dat er geen terugbetalingen worden verleend voor promoties waarvan de bijbehorende advertenties of video's wegens beleidsschendingen worden uitgeschakeld, opgeschort of beperkt op basis van leeftijd.

De advertentie- en contentbeleidsregels van YouTube vormen een aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden en beschrijven het advertentiebeleid van YouTube met betrekking tot de DoubleClick-producten en -services, waaronder advertenties op de homepage en display-advertenties, custom betrokkenheidsprogramma's en mobiele advertenties. Houd er rekening mee dat advertentiecampagnes die worden verkocht via Google Ads (bijvoorbeeld TrueView-advertenties), zelfs als deze alleen worden gehost en/of getarget op YouTube, eerst moeten voldoen aan het beleid van Google Ads en moeten worden goedgekeurd voor het hele gezin. Je verklaart en garandeert door je gebruik van YouTube of de bijbehorende advertentieprogramma's dat je website, video's en/of advertenties voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief eventuele relevante zelfregulering of brancherichtlijnen).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?