Khiếu nại cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Đây là nội dung hướng dẫn cách khiếu nại các cảnh cáo và quyết định gỡ bỏ liên quan đến việc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Nếu video của bạn đã bị xóa do vi phạm bản quyền, hãy tìm hiểu các lựa chọn bạn có thể thực hiện đối với cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Nội dung nào vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube cũng bị xóa. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng đôi khi chúng tôi có thể nhầm lẫn. Nếu bạn cho rằng nội dung của mình không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng và việc phải nhận cảnh cáo hoặc bị xóa là do nhầm lẫn, thì bạn có thể làm theo các bước sau để khiếu nại.

Khiếu nại cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Khi chúng tôi xóa nội dung của bạn vì lý do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, bạn có thể phải nhận cảnh cáo. Chúng tôi sẽ đưa ra cảnh cáo đối với nội dung mà các nhóm đánh giá của YouTube xác định là không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng sau khi nội dung đó bị các thành viên trong cộng đồng YouTube hay công nghệ phát hiện thông minh của YouTube gắn cờ để xem xét. Nếu kênh của bạn phải nhận cảnh cáo, thì bạn sẽ nhận được email và thông báo trên thiết bị di động và máy tính. Ngoài ra, bạn sẽ thấy cảnh báo trên trang cài đặt kênh của mình khi đăng nhập vào YouTube lần tiếp theo.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem lại chính sách liên quan đến cảnh cáo. Trên trang đó, chúng tôi cũng nêu các ví dụ về nội dung bị cảnh cáo do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Bạn chỉ có thể khiếu nại trong vòng 90 ngày kể từ khi chúng tôi đưa ra thông báo nhắc nhở hoặc cảnh cáo.

Cách khiếu nại cảnh cáo: 

 1. Chuyển đến Trang tổng quan trong YouTube Studio.
 2. Chọn thẻ Các trường hợp vi phạm của kênh.
 3. Chọn KHIẾU NẠI.
Lưu ý: Việc xóa video đó sẽ không giải quyết được cảnh cáo. Nếu bạn xóa video thì cảnh cáo đó vẫn duy trì trên kênh của bạn và bạn sẽ không thể gửi đơn khiếu nại nữa.

Nếu bạn phải nhận cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng vì các đường liên kết trong nội dung của mình, hãy chắc rằng bạn hiểu rõ chính sách và quy trình khiếu nại của YouTube đối với các đường liên kết trong nội dung.

Khiếu nại quyết định xóa video do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Trong một số trường hợp, chúng tôi xóa nội dung mà không đưa ra cảnh cáo hoặc áp dụng hình phạt trên kênh của bạn. Đây là cách thức khiếu nại khi bạn gặp trường hợp này: 

Nếu nội dung bị xóa là một video:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Chuyển đến video mà bạn muốn khiếu nại. 
 4. Trong cột “Hạn chế”, hãy di chuột lên loại quy định hạn chế rồi nhấp vào Khiếu nại
 5. Nhập lý do khiếu nại của bạn rồi nhấp vào Gửi.

Nếu nội dung bị xóa là danh sách phát hoặc hình thu nhỏ:
Bạn sẽ nhận được email nếu danh sách phát hoặc hình thu nhỏ của bạn bị xóa do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Nếu bạn cho rằng nội dung của mình không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng và đã bị xóa do nhầm lẫn, hãy sử dụng biểu mẫu đính kèm trong email để khiếu nại.

Lưu ý: Video có thể bị gỡ bỏ vì nhiều lý do. Nếu bạn gặp vấn đề khi khiếu nại quyết định gỡ bỏ video thì có thể video đó đã bị xóa vì lý do khác chứ không phải do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Bạn có thể đọc bài viết này trên Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách khắc phục sự cố liên quan đến việc gỡ bỏ video. 

Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại

Bạn sẽ nhận được email từ YouTube cho biết kết quả yêu cầu khiếu nại của bạn. Một trong các trường hợp sau sẽ xảy ra:

 • Nếu nhận thấy nội dung của bạn tuân theo Nguyên tắc cộng đồng, chúng tôi sẽ khôi phục nội dung đó và xóa cảnh cáo khỏi kênh của bạn. Nếu bạn khiếu nại một lời nhắc nhở và chúng tôi chấp thuận đơn khiếu nại đó, thì chúng tôi sẽ nhắc nhở một lần nữa trong trường hợp bạn tái phạm.
 • Nếu nhận thấy nội dung của bạn tuân theo Nguyên tắc cộng đồng nhưng không phù hợp cho tất cả khán giả, chúng tôi sẽ áp dụng giới hạn độ tuổi. Nếu đó là video, video đó sẽ không hiển thị với những người dùng đã đăng xuất, dưới 18 tuổi hoặc đã bật Chế độ hạn chế. Nếu đó là hình thu nhỏ tuỳ chỉnh, hình đó sẽ bị xoá.
 • Nếu phát hiện thấy nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, chúng tôi sẽ giữ nguyên cảnh cáo và video của bạn sẽ vẫn bị gỡ khỏi YouTube. Những đơn khiếu nại bị từ chối sẽ không phải nhận thêm hình phạt nào.

Bạn chỉ được phép khiếu nại một lần đối với mỗi cảnh cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false