Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tắt hoặc bật Chế độ hạn chế

Chế độ hạn chế là một cài đặt tùy chọn để bạn sử dụng cho mục đích sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình bạn xem.

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, siêu dữ liệu của video, các bài đánh giá Nguyên tắc cộng đồng và giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy văn hóa.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Máy tính trong thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Trước khi bắt đầu: Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ sơ. Nếu bạn muốn Chế độ hạn chế vẫn bật cho bất kỳ ai sử dụng trình duyệt này, bạn có thể khóa Chế độ hạn chế.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào menu thả xuống Chế độ hạn chế.
 3. Chọn Bật hoặc Tắt.
 4. Nhấp vào Lưu.

 

Khi được bật, Chế độ hạn chế giữ nguyên trạng thái bật bất kể bạn đã đăng nhập hay chưa (và nếu người khác đăng nhập vào một tài khoản YouTube khác). Đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản đã bật Chế độ hạn chế để những người khác dùng máy tính không thể thay đổi cài đặt.

Khóa hoặc mở khóa Chế độ hạn chế

Khóa Chế độ hạn chế

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào menu thả xuống Chế độ hạn chế.
 3. Chọn Khóa Chế độ hạn chế trên trình duyệt này.
 4. Khi được nhắc, nhập mật khẩu tài khoản của bạn.

Mở khóa Chế độ hạn chế

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào Mở khóa Chế độ hạn chế trên trình duyệt này.
 3. Khi được nhắc, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 4. Cuộn xuống cuối trang và chọn Tắt.
 5. Nhấp vào Lưu.
 

Bạn vẫn ở Chế độ hạn chế ngay cả sau khi thử tắt chế độ này?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu mà Chế độ hạn chế vẫn bật, hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?