Tắt hoặc bật Chế độ hạn chế

Chế độ hạn chế là một cài đặt tùy chọn để bạn sử dụng cho mục đích sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình bạn xem.

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, siêu dữ liệu của video, các bài đánh giá Nguyên tắc cộng đồng và giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy văn hóa.

Khi chế độ hạn chế được bật, bạn sẽ không thể nhìn thấy nhận xét trên video bạn đang xem.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Máy tính trong thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Trước khi bắt đầu: Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ sơ.

Có hai phiên bản YouTube trên máy tính để bàn là phiên bản hiện tại và phiên bản cũ. Hãy làm theo hướng dẫn để biết phiên bản mà bạn đang sử dụng.

Trải nghiệm hiện tại trên máy tính để bàn

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

 1. Chuyển đến biểu tượng tài khoản

 2. Nhấp vào Chế độ hạn chế.

 3. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy bật hoặc tắt chế độ hạn chế.

Bạn vẫn ở Chế độ hạn chế ngay cả sau khi thử tắt chế độ này?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu trong khi Chế độ hạn chế vẫn bật, hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Trải nghiệm trước đây trên máy tính để bàn

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

 1. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ rồi nhấp vào menu thả xuống của Chế độ hạn chế.
 2. Chọn Bật hoặc Tắt.
 3. Nhấp vào Lưu.

Sau khi bật, Chế độ hạn chế sẽ bật liên tục dù bạn đăng xuất. Nếu người khác đăng nhập vào YouTube, Chế độ hạn chế này vẫn sẽ bật. Nếu muốn đảm bảo người dùng khác trên máy tính không thay đổi được cài đặt, bạn phải khóa Chế độ hạn chế rồi đăng xuất khỏi tài khoản. 

 

Khóa hoặc mở khóa Chế độ hạn chế

Khóa Chế độ hạn chế

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ rồi nhấp vào menu thả xuống của Chế độ hạn chế.
 3. Chọn Khóa Chế độ hạn chế trên trình duyệt này.
 4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn.

Mở khóa Chế độ hạn chế

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ rồi nhấp vào Mở khóa Chế độ hạn chế trên trình duyệt này.
 3. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn.
 4. Cuộn xuống cuối trang và chọn Tắt.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn vẫn ở Chế độ hạn chế ngay cả sau khi thử tắt chế độ này?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu trong khi Chế độ hạn chế vẫn bật, hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?