Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tắt hoặc bật Chế độ hạn chế

Chế độ hạn chế là một cài đặt lựa chọn sẵn dùng trên máy tính và trang web dành cho thiết bị di động để giúp sàng lọc nội dung có khả năng bị phản đối mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình tình cờ tìm thấy trong khi thưởng thức YouTube. Bạn có thể coi đây là cài đặt kiểm soát dành cho phụ huynh của YouTube.

Máy tính trong thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế:

Máy tính
 1. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào menu thả xuống trong phần "Chế độ hạn chế".
 2. Chọn tùy chọn Bật hoặc Tắt để bật hoặc tắt tính năng này.

Khóa Chế độ hạn chế:

Nếu bạn muốn Chế độ hạn chế luôn bật cho bất kỳ ai sử dụng trình duyệt này, bạn phải khóa Chế độ hạn chế.

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào menu thả xuống trong phần "Chế độ hạn chế".
 3. Nhấp vào "Khóa chế độ hạn chế trên trình duyệt này".
 4. Nhập lại mật khẩu của bạn để khóa Chế độ hạn chế trên trình duyệt này.

Tắt Chế độ hạn chế:

 1. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào “Chế độ hạn chế: Bật”.
 2. Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn “tắt”.
 3. Nếu bạn đã khóa Chế độ hạn chế, bạn sẽ được nhắc đăng nhập và nhập tên người dùng cùng mật khẩu của bạn để xác nhận rằng bạn muốn tắt Chế độ hạn chế.
 4. Sau khi bạn đăng nhập thành công, hãy cuộn xuống cuối trang để tắt Chế độ hạn chế.

Bạn bị kẹt trong Chế độ hạn chế ngay cả sau khi thử tắt chế độ này?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu của mình mà Chế độ hạn chế vẫn bật, bạn có thể liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Trang web dành cho thiết bị di động

Chế độ hạn chế khả dụng trên trang web dành cho thiết bị di động của chúng tôi.

Enable Safety Mode
 1. Chạm vào biểu trưng YouTube ở góc trái trên cùng để mở rộng menu.
 2. Chạm vào biểu tượng bánh răng để vào menu cài đặt.
 3. Chạm vào phần “Chế độ hạn chế” để bật hoặc tắt tính năng này.
Android
 1. Chạm vào Menu > Cài đặt > Chung
 2. Trong Chế độ hạn chế, chọn hộp kiểm để bật tính năng này.
Enable Restricted Mode
iOS
 1. Chạm vào Menu > Cài đặt
 2. Chọn “Lọc chế độ hạn chế”.
 3. Bạn có thể chọn giữa lọc nghiêm ngặt hoặc không lọc.
Enable Restricted Mode
Android TV

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ bật Chế độ hạn chế trên Android TV.

 1. Từ Màn hình chính, hãy cuộn xuống hàng Ứng dụng.
 2. Tìm và chọn YouTube.
 3. Cuộn xuống Cài đặt Gear ở bên trái.
 4. Chọn Chế độ hạn chế.
 5. Chọn Bật hoặc Tắt.

Cách hoạt động của Chế độ hạn chế:

Mặc dù chế độ này không đạt độ chính xác 100 phần trăm, chúng tôi sử dụng tính năng gắn cờ cộng đồng, giới hạn độ tuổi người xem và các tín hiệu khác để xác định và lọc ra nội dung không phù hợp.

Chế độ hạn chế được bật ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng trên máy tính. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho mỗi hồ sơ.

Sau khi được bật, Chế độ hạn chế sẽ vẫn hoạt động bất kể bạn có đăng nhập hay không hoặc nếu một người khác đăng nhập vào một tài khoản YouTube khác.

Nếu bạn vẫn đăng nhập vào tài khoản YouTube đã khóa Chế độ hạn chế thì người dùng khác của máy tính đó vẫn có thể điều chỉnh cài đặt này. Để đảm bảo khóa này không bị sửa đổi, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản đã bật Chế độ hạn chế.

Tính khả dụng của Chế độ hạn chế:

Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ. Chất lượng và độ nhạy về văn hóa thay đổi ở các cấp độ khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt các cải tiến ở tất cả ngôn ngữ.

Bài viết này có hữu ích không?