Chế độ an toàn

Chế độ an toàn là một cài đặt tùy chọn giúp lọc ra nội dung có thể bị phản đối mà bạn có thể không thích xem hoặc không muốn những người khác trong gia đình mình gặp phải khi đang trải nghiệm YouTube. Bạn có thể coi đây là cài đặt kiểm soát dành cho phụ huynh của YouTube.

Cách bật Chế độ an toàn:

  Enable Safety Mode
 1. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào trình đơn thả xuống trong mục "An toàn".
 2. Chọn tùy chọn Bật hoặc Tắt để bật hoặc tắt tính năng này.

Xin lưu ý: Bật Chế độ an toàn trên YouTube cũng sẽ bật Tìm kiếm an toàn của Google, một bộ lọc tương tự dành cho Google Tìm kiếm.

Cách khóa Chế độ an toàn:

Nếu bạn muốn chế độ an toàn luôn được bật trên YouTube mỗi lần bạn truy cập trang web này, bạn phải khóa Chế độ an toàn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn
 2. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp vào trình đơn thả xuống trong mục "An toàn".
 3. Bây giờ, bạn sẽ có thêm một tùy chọn để khóa trình duyệt này ở Chế độ an toàn.

Cách hoạt động của Chế độ an toàn:

Mặc dù chế độ này không đạt độ chính xác 100 phần trăm, chúng tôi sử dụng tính năng gắn cờ cộng đồng, giới hạn độ tuổi người xem và các tín hiệu khác để xác định và lọc ra nội dung không phù hợp.

Chế độ an toàn được bật ở cấp trình duyệt nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng trên máy tính của mình. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều cấu hình thì bạn phải bật chế độ này cho từng cấu hình.

Sau khi được bật, Chế độ an toàn sẽ vẫn hoạt động bất kể bạn có đăng nhập hay không hoặc nếu một người khác đăng nhập vào một tài khoản YouTube khác.

Nếu bạn duy trì trạng thái đăng nhập vào tài khoản YouTube đã khóa Chế độ an toàn thì những người khác dùng máy tính này vẫn có thể điều chỉnh cài đặt này. Để đảm bảo khóa này không bị sửa đổi, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản đã bật Chế độ an toàn.

Xin lưu ý là Chế độ an toàn của YouTube và Google Tìm kiếm được liên kết với nhau. Bật Chế độ an toàn cũng sẽ bật Tìm kiếm an toàn của Google. Ngược lại cũng vậy nên bạn hãy lưu ý là tắt Chế độ an toàn sẽ tắt Tìm kiếm an toàn.

Tính khả dụng của Chế độ an toàn:

Chế độ an toàn khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ. Chất lượng và độ nhạy về văn hóa thay đổi ở các cấp độ khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra cải tiến ở tất cả ngôn ngữ.

Chế độ an toàn khả dụng trên thiết bị di động và ứng dụng YouTube thông qua việc sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn.

Cách tắt Chế độ an toàn:

 1. Cuộn xuống cuối trang YouTube bất kỳ và nhấp “An toàn: Bật”.
 2. Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn “tắt”.
 3. Nếu bạn đã khóa chế độ an toàn, bạn sẽ được nhắc đăng nhập và nhập tên người dùng cũng như mật khẩu của mình để xác nhận rằng bạn muốn tắt chế độ an toàn.
 4. Sau khi bạn đăng nhập thành công, hãy cuộn xuống cuối trang để tắt chế độ an toàn.

Xin lưu ý: Tắt Chế độ an toàn cũng sẽ tắt Tìm kiếm an toàn của Google.

Bạn vẫn ở Chế độ an toàn ngay cả sau khi tìm cách tắt?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu của mình mà chế độ an toàn vẫn được bật, bạn có thể liên hệ với quản trị viên hệ thống của mình để được hỗ trợ thêm.