Xác minh tài khoản của bạn bằng điện thoại

Bạn có thể bắt đầu xác minh bằng cách truy cập vào youtube.com/verify . Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số điện thoại để xác minh tài khoản, vì vậy chúng tôi có thể gửi mã xác minh đến bạn qua cuộc gọi thoại hoặc SMS.

Sau khi đã xác minh tài khoản, bạn có thể tải video dài hơn 15 phút lên.

Bạn cũng có thể được yêu cầu xác minh tài khoản khi đăng ký.

 

Tại sao YouTube yêu cầu số điện thoại của tôi?

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề spam và lạm dụng. Sử dụng điện thoại để xác minh danh tính là một cách để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và chống lạm dụng.

YouTube sẽ sử dụng số điện thoại bạn nhập để gửi mã xác minh cho bạn và để kiểm tra rằng số điện thoại này không được sử dụng trên nhiều tài khoản. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

Tôi đã nhập số điện thoại của mình nhưng chưa nhận được mã

Thông thường, bạn sẽ nhận được mã ngay. Nếu chưa nhận được, bạn có thể yêu cầu mã mới. Hãy kiểm tra xem bạn có đang gặp một trong các sự cố phổ biến sau đây không:

  • Một số quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ không hỗ trợ nhận tin nhắn văn bản từ Google. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ di động đều hỗ trợ tin nhắn văn bản từ Google. Nếu nhà cung cấp của bạn không hỗ trợ nhận tin nhắn văn bản từ Google, thì bạn có thể thử sử dụng tùy chọn cuộc gọi thoại hoặc một số điện thoại khác.
  • Quá nhiều tài khoản có cùng một số điện thoại. Nếu bạn thấy thông báo lỗi, "Số điện thoại này đã tạo số tài khoản tối đa", bạn sẽ phải sử dụng một số điện thoại khác. Để giúp ngăn ngừa hành vi lạm dụng, chúng tôi giới hạn số lượng tài khoản có thể được liên kết với mỗi số điện thoại.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?