Interaktivní videoreklamy

Pokud spouštíte videoreklamy TrueView, abyste oslovili svoji ideální cílovou skupinu a zvýšili povědomí, můžete pomocí interaktivních funkcí podpořit zapojení cílové skupiny.

Přidáte-li do svých reklam interaktivní prvky, diváci je již nebudou nuceni pouze sledovat, budou se moci zapojit a na sdělení v reklamě reagovat. Pomocí těchto prvků můžete reklamy upravit tak, abyste snáze dosáhli konkrétních inzertních cílů, například zvýšení počtu instalací aplikace, nákupů produktu nebo návštěvnosti webových stránek.

Níže uvádíme několik způsobů, jak do videoreklam přidat interaktivní funkce:

Cíl Interaktivní prvky Kde je vytvořit
Zvýšit interakce s videoreklamou či značkou

Karty

 • propagace vlastností produktu či obsahu služby ve videu
 • propagace jiných videí nebo seznamů videí s cílem zajistit následné interakce s kanálem

Závěrečné obrazovky

 • manuální vytvoření závěrečné obrazovky v účtu YouTube motivující k dalším interakcím se značkou
YouTube
Zvýšit návštěvnost webových stránek

Výzva k akci

 • povzbuzení diváků ke kliknutí na váš web pomocí vylepšených cílů kliknutí
Google Ads
Vybídnout diváky ke koupi produktů

Nákupní karty

 • zobrazení podrobných informací o produktech pomocí propojeného účtu Merchant Center
 • nasměrování diváků k produktům, které si již prohlíželi, nebo k těm, které se sledovaným videem souvisejí
Google Ads – kampaň TrueView pro Nákupy
Zvýšit počet konverzí a návštěvnost webu

Kampaně TrueView pro akce

 • zobrazení překryvné vrstvy s výzvou k akci nebo textovým nadpisem s cílem zvýšit počet prokliků na web

Automatické závěrečné obrazovky

 • zobrazení automaticky vygenerované obrazovky na konci videoreklamy, která uživatele vybídne k akci, například k instalaci aplikace
Google Ads – kampaň TrueView pro akce

 

Videoreklamy TrueView jsou fakturovány na základě ceny za zhlédnutí (CPV). To znamená, že platíte, když divák zhlédne 30 sekund videa (nebo celé video, pokud je kratší), nebo když se věnuje jiným interakcím s videem, jako jsou karty s upoutávkou, ikony nebo doprovodné bannery.

Poznámka: Možná, že některé interaktivní funkce nebudou podporovány u všech zařízení a platforem. Všechny funkce například nepodporuje web YouTube pro mobily (m.youtube.com).

Podrobnější informace o jednotlivých interaktivních prvcích:

Karty

Karty se vytvářejí na YouTube a pro každé video samostatně. Zobrazují se v počítačích i mobilních zařízeních. Můžete do nich vložit cílovou adresu URL ze seznamu schválených webů a u některých typů i přizpůsobit obrázek, název a text výzvy k akci.

Ve stanovený čas se na několik vteřin zobrazí upoutávka. Pokud na ni divák klikne, může přejít přímo na kartu. Mimo dobu upoutávky se divákovi zobrazí ikona vždy, když najede kurzorem na přehrávač (v počítači) nebo když si zobrazí ovládací prvky přehrávače (v mobilním zařízení). Diváci mohou také kliknout na ikonu a procházet všechny karty ve videu.

Zjistěte, jak vytvářet karty pro videa na YouTube.

Výzva k akci

Výzva k akci diváky vybízí k tomu, aby kliknutím přešli na váš web. Tento prvek se může u videoreklamy zobrazit jako další cíl kliknutí. Výzvu k akci můžete nastavit při vytváření reklamy TrueView kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko. Výzvu k akci lze přizpůsobit konkrétním případům, např. „Získejte cenovou nabídku“, „Proveďte rezervaci“ nebo „Registrujte se“. Kliknutí na výzvu k akci vede na vaši koncovou URL.

Kampaně TrueView pro akce v Google Ads

TrueView pro akce je nový formát a typ optimalizace nabízení cen navržený pro zvýšení počtu akcí na konci cesty, jako jsou kliknutí na webu a konverze. Formát TrueView pro akce zahrnuje přizpůsobenou a vylepšenou výzvu k akci pro kliknutí na webu a konverze, která se konzistentně zobrazuje na mobilních zařízeních (v režimu na výšku jako doprovodný banner a v režimu na šířku jako výzva k akci) a na počítačích (jako doprovodný banner). Výzvu k akci lze přizpůsobit konkrétním případům, např. „Získejte cenovou nabídku“, „Proveďte rezervaci“ nebo „Registrujte se“. Další informace o nastavení kampaní TrueView pro akce v Google Ads

Nákupní karty

Nákupní karty se využívají v kampaních TrueView pro Nákupy, kde směrují diváky přímo k produktům, které si již prohlíželi nebo se sledovaným videem souvisejí. Karty se vytvářejí v Google Ads a fungují pouze u reklam In-stream TrueView. Obrázky produktů a údaje o nich se generují na základě informací z propojeného účtu Google Merchant Center.

Na několik sekund se zobrazí upoutávka s názvem produktu. Uživatelé, kteří na ni kliknou, následně uvidí nákupní kartu. Na ikonu pro prohlížení nákupních karet mohou diváci kliknout kdykoli během přehrávání videa. Ve videoreklamě se může zobrazit až 6 nákupních karet – záleží na tom, kolik máte ve zdroji vhodných produktů.

 • Poznámka: Přidáte-li nákupní karty do videoreklamy, nahradí jakékoli jiné karty nebo překryvné vrstvy s výzvou k akci, které byly pro dané video vytvořeny na YouTube.

Jak nákupní karty fungují

Nákupní karty využívají údaje o produktech z účtu Google Merchant Center. Lze je upravovat buď pomocí informací z remarketingu, nebo na základě signálů publika. Pomocí filtru produktů můžete také přizpůsobit, jaké produkty se na nákupních kartách budou zobrazovat.

Používáte-li dynamický remarketing pro reklamy v Obsahové síti, můžete s využitím stejných informací dynamicky vytvářet nákupní karty podle toho, jaké položky si návštěvníci dříve prohlíželi na vašem webu. Pokud v Google Ads nemáte nastavený dynamický remarketing, můžete vytvořit vlastní filtry na základě atributů z vašich produktových dat, typu produktu, štítku Google Ads a seskupení reklam.

Závěrečné obrazovky

Existují dva typy závěrečných obrazovek: automatické závěrečné obrazovky, které se generují v Google Ads a objevují se pouze ve videoreklamách, a závěrečné obrazovky YouTube vytvářené na YouTube. Automatické závěrečné obrazovky se generují automaticky. Na několik vteřin se zobrazí na konci videoreklamy, s informacemi o vašich produktech či službách. Závěrečné obrazovky YouTube nastavuje autor videa na YouTube a zobrazují se při organickém i placeném spuštění videa (zhlédnutí videoreklamy).

Závěrečné obrazovky YouTube

Ve službě YouTube lze pomocí Studia pro autory v účtu Google vytvářet vlastní závěrečné obrazovky, které se přidávají na konec videa. Závěrečné obrazovky lze vkládat pouze do videí o minimální délce 25 sekund. Tyto obrazovky kromě podpory sledovanosti využijete:

 • k nasměrování diváků na jiná videa, seznamy videí či kanály na YouTube,
 • k výzvě k přihlášení odběru vašeho kanálu,
 • k propagaci svých webových stránek, zboží či crowdfundingových kampaní.

Další informace o přidávání závěrečných obrazovek do videí na YouTube

Automatické závěrečné obrazovky

Automatické závěrečné obrazovky slouží ke zvýšení výkonu reklamy u vašeho publika. Uživatelům zobrazují informace, které je vybízejí k akci, například k instalaci mobilních aplikací nebo nákupu produktů. V Google Ads se závěrečné obrazovky tvoří automaticky na základě informací uvedených v kampani. U kampaní s reklamami vyzývajícími k instalaci mobilních aplikací obsahují obrazovky různé podrobnosti o dané aplikaci, například její název, cenu či odkaz, z něhož ji lze nainstalovat.

Další informace o automatických závěrečných obrazovkách pro videoreklamy
 

Poznámka: Jsou-li aktivovány automatické závěrečné obrazovky, nebudou se zobrazovat závěrečné obrazovky YouTube.

Zásady inzerce pro interaktivní prvky

Při použití jakýchkoli interaktivních prvků ve videoreklamách TrueView (např. překryvných vrstev s výzvou k akci, závěrečných obrazovek nebo karet) je nutné dodržovat zásady Google Ads .

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?