Chính sách về thông tin y tế sai lệch

YouTube không cho phép đăng nội dung có nhiều nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng thông qua việc lan truyền thông y tế tin sai lệch, trái ngược với hướng dẫn của các cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về một số chất và tình trạng sức khoẻ. Chính sách này áp dụng cho các danh mục sau:

 • Thông tin sai lệch về biện pháp phòng ngừa 
 • Thông tin sai lệch về phương pháp điều trị 
 • Thông tin sai lệch có tính chất phủ nhận

Lưu ý: Các chính sách của YouTube về thông tin y tế sai lệch có thể thay đổi theo những thay đổi trong hướng dẫn của các cơ quan y tế hoặc WHO. Việc cập nhật chính sách theo hướng dẫn mới của WHO hoặc các cơ quan y tế địa phương có thể có sự chậm trễ. Ngoài ra, các chính sách của chúng tôi có thể không bao gồm hết mọi hướng dẫn của WHO hoặc các cơ quan y tế địa phương liên quan đến một số chất và tình trạng sức khoẻ.

Ý nghĩa của chính sách này đối với bạn

Trên YouTube, bạn không được đăng nội dung có bất kỳ yếu tố nào sau đây:

Thông tin sai lệch về biện pháp phòng ngừa: Chúng tôi không cho phép đăng nội dung truyền bá thông tin trái ngược với hướng dẫn của cơ quan y tế về biện pháp phòng ngừa hoặc quá trình lây truyền một số tình trạng sức khoẻ, hoặc về tính an toàn, hiệu quả hay thành phần của những loại vắc-xin đã được phê duyệt và đang được tiêm chủng.

Thông tin sai lệch về phương pháp điều trị: Chúng tôi không cho phép đăng nội dung truyền bá thông tin trái ngược với hướng dẫn của cơ quan y tế về phương pháp điều trị một số tình trạng sức khoẻ, bao gồm cả việc truyền bá một số chất hoặc phương pháp gây hại, chưa được các cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt là an toàn hoặc hiệu quả, hoặc đã được xác nhận là gây hại nghiêm trọng.

Thông tin sai lệch có tính chất phủ nhận: Chúng tôi không cho phép đăng nội dung phủ nhận sự tồn tại của một số tình trạng sức khoẻ.

Các chính sách này áp dụng cho video, nội dung mô tả video, bình luận, sự kiện phát trực tiếp và bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào khác của YouTube. Xin lưu ý rằng đây chưa phải là danh sách đầy đủ. Ngoài ra, hãy nhớ rằng những chính sách này cũng áp dụng cho các đường liên kết ngoài trong nội dung của bạn. ví dụ như: URL có thể nhấp vào, lời nói trong video nhằm hướng người dùng đến những trang web khác và các hình thức khác.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về nội dung không được phép xuất hiện trên YouTube. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ.

Thông tin sai lệch về biện pháp phòng ngừa

Các chất và phương pháp gây hại được dùng làm biện pháp phòng ngừa
 • Nội dung truyền bá các chất và phương pháp điều trị tiềm ẩn rủi ro gây tổn thương thân thể nghiêm trọng hoặc gây tử vong:
  • Dung dịch chất khoáng thần kỳ (MMS)
  • Thuốc mỡ đen
  • Turpentine
  • B17/amygdalin/hạt đào hoặc hạt mơ
  • Oxy già nồng độ cao
  • Liệu pháp chelation để chữa tự kỷ
  • Keo bạc
  • Xăng, dầu diesel và dầu hoả
 • Nội dung truyền bá việc sử dụng Ivermectin hoặc Hydroxychloroquine để phòng ngừa COVID-19.
Thông tin sai lệch về biện pháp đảm bảo phòng ngừa được bệnh
 • Nội dung tuyên bố rằng có phương pháp đảm bảo phòng ngừa được COVID-19. 
 • Nội dung tuyên bố rằng mọi loại thuốc hoặc vắc-xin đều đảm bảo phòng ngừa được COVID-19.
Thông tin sai lệch về vắc-xin
 • Nội dung tuyên bố trái ngược với hướng dẫn của cơ quan y tế và Tổ chức Y tế Thế giới về tính an toàn, hiệu quả thành phần của những loại vắc-xin đã được phê duyệt và đang được tiêm chủng. 
  • Tính an toàn của vắc-xin: Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin gây ra các tác dụng phụ mãn tính như ung thư hoặc bại liệt, ngoài những tác dụng phụ hiếm gặp mà các cơ quan y tế công nhận.
   • Ví dụ:
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin sởi, quai bị, rubella (MMR) gây tự kỷ.
    • Nội dung tuyên bố rằng mọi vắc-xin đều làm con người nhiễm COVID-19.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin là một phần trong chương trình giảm dân số.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin cúm gây ra các tác dụng phụ mãn tính như vô sinh, hoặc làm con người nhiễm COVID-19.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin HPV gây ra các tác dụng phụ mãn tính như bại liệt.
    • Nội dung tuyên bố rằng một loại vắc-xin COVID-19 được phê duyệt sẽ dẫn đến tử vong, vô sinh, sảy thai, tự kỷ hoặc làm con người mắc các bệnh truyền nhiễm khác.
    • Nội dung tuyên bố rằng việc đạt được tình trạng miễn dịch cộng đồng thông qua lây nhiễm tự nhiên là an toàn hơn việc tiêm vắc-xin cho người dân.
    • Nội dung truyền bá việc sử dụng những loại vắc-xin COVID-19 chưa được phê duyệt hoặc vắc-xin COVID-19 tự chế.
  • Hiệu quả của vắc-xin: Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin không làm giảm khả năng lây truyền hoặc nhiễm bệnh.
   • Ví dụ:
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin không làm giảm nguy cơ mắc bệnh.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin không làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh, bao gồm cả tình trạng cần nhập viện hoặc tử vong.
    • Nội dung tuyên bố rằng mọi vắc-xin đều đảm bảo sẽ phòng ngừa được COVID-19.
  • Thành phần trong vắc-xin: Nội dung trình bày sai về các thành phần có trong vắc-xin.
   • Ví dụ:
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin chứa các chất không có trong bảng thành phần của vắc-xin, chẳng hạn như vật chất sinh học từ bào thai (chẳng hạn như mô của bào thai, dòng tế bào thai nhi) hoặc phụ phẩm từ động vật.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin chứa các chất hoặc thiết bị dùng để theo dõi hoặc nhận dạng những người được tiêm vắc-xin.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin làm thay đổi bộ gen của con người.
    • Nội dung tuyên bố rằng vắc-xin sẽ khiến người được tiêm có từ tính.

Tài nguyên khác

Bạn có thể xem phần bên dưới để biết thêm thông tin về vắc-xin, bao gồm cả tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin.

Thông tin về vắc-xin của cơ quan y tế:

Thông tin khác về vắc-xin:

Thông tin về quá trình lây truyền

 • Nội dung truyền bá thông tin trái ngược với thông tin của các cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới về việc lây truyền bệnh.
  • Nội dung tuyên bố rằng COVID-19 không phải là một bệnh truyền nhiễm do vi-rút.
  • Nội dung tuyên bố rằng COVID-19 do tia bức xạ của mạng 5G gây ra.
  • Nội dung tuyên bố rằng COVID-19 không dễ lây lan.
  • Nội dung tuyên bố rằng COVID-19 không thể lây nhiễm ở một số vùng khí hậu hoặc vùng địa lý.
  • Nội dung tuyên bố rằng có nhóm người hoặc cá nhân miễn nhiễm hoặc không thể lây truyền vi-rút này.

Thông tin sai lệch về phương pháp điều trị 

Các chất và phương pháp gây hại được dùng làm phương pháp điều trị

 • Nội dung truyền bá các chất và phương pháp điều trị tiềm ẩn rủi ro gây tổn thương thân thể nghiêm trọng hoặc gây tử vong.
  • Dung dịch chất khoáng thần kỳ (MMS)
  • Thuốc mỡ đen
  • Turpentine
  • B17/amygdalin/hạt đào hoặc hạt mơ
  • Oxy già nồng độ cao
  • Liệu pháp chelation để chữa tự kỷ
  • Keo bạc
  • Xăng, dầu diesel và dầu hoả
 • Nội dung khuyến khích sử dụng một số phương pháp để điều trị ung thư trong khi những phương pháp đó chưa được các cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt là an toàn hoặc hiệu quả, hoặc đã được xác nhận là gây hại hoặc không hiệu quả cho việc điều trị ung thư.
  • Ví dụ:
   • Nội dung nằm ngoài bối cảnh thử nghiệm lâm sàng và truyền bá việc sử dụng các phương pháp điều trị ung thư sau đây:
    • Xesi clorua (muối xesi)
    • Liệu pháp Hoxsey
    • Thải độc đại tràng bằng cà phê
    • Liệu pháp Gerson
   • Nội dung nằm ngoài bối cảnh thử nghiệm lâm sàng và tuyên bố rằng các phương pháp sau đây là an toàn hoặc hiệu quả cho việc điều trị ung thư:
    • Liệu pháp Antineoplaston
    • Quercetin (tiêm tĩnh mạch)
    • Methadone
    • Liệu pháp chelation không kê đơn
 • Nội dung truyền bá việc sử dụng Ivermectin hoặc Hydroxychloroquine để chữa trị COVID-19.
Thông tin sai lệch về phương pháp đảm bảo điều trị được bệnh
 • Nội dung tuyên bố rằng có phương pháp đảm bảo sẽ chữa được ung thư ngoài phương pháp điều trị được phê duyệt.
 • Nội dung tuyên bố rằng có phương pháp đảm bảo sẽ chữa được COVID-19
Các phương pháp thay thế có hại và ngăn cản phương pháp điều trị chuyên nghiệp
 • Nội dung tuyên bố rằng các phương pháp điều trị ung thư được phê duyệt là hoàn toàn không có hiệu quả.
  • Ví dụ:
   • Nội dung tuyên bố rằng các phương pháp điều trị ung thư được phê duyệt (như hoá trị hoặc xạ trị) hoàn toàn không có hiệu quả.
   • Nội dung ngăn cản mọi người tìm kiếm các phương pháp điều trị ung thư được phê duyệt.
 • Nội dung tuyên bố rằng phương pháp điều trị thay thế an toàn hoặc hiệu quả hơn phương pháp điều trị ung thư được phê duyệt.
  • Nội dung tuyên bố rằng việc sử dụng nước ép trái cây có kết quả tốt hơn hoá trị trong điều trị ung thư.
 • Nội dung khuyến khích dùng các phương pháp thay thế để thay cho các phương pháp điều trị ung thư đã được phê duyệt.
  • Nội dung khuyến khích các chế độ ăn uống và việc tập thể dục thay vì tìm kiếm các phương pháp điều trị ung thư được phê duyệt.
 • Nội dung ngăn cản mọi người tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc tìm đến dịch vụ tư vấn y tế khi nhiễm COVID-19.
 • Nội dung khuyến khích việc sử dụng các bài thuốc tại nhà, cầu nguyện hoặc thực hiện các nghi lễ thay vì điều trị y tế khi mắc COVID-19, chẳng hạn như tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc đến bệnh viện.
 • Nội dung trái ngược với hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương hoặc Tổ chức Y tế Thế giới về mức độ an toàn của các phương pháp phá thai bằng thuốc và phá thai ngoại khoa:
  • Nội dung tuyên bố rằng việc phá thai gây ung thư vú.
  • Nội dung tuyên bố rằng việc phá thai thường dẫn đến hoặc có nguy cơ cao gây vô sinh hoặc sẩy thai trong tương lai.
 • Nội dung truyền bá các phương pháp phá thai thay thế cho những phương pháp phá thai bằng thuốc hoặc phá thai ngoại khoa mà các cơ quan y tế coi là an toàn.
 • Nội dung truyền bá các loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh thay thế cho sữa mẹ hoặc sữa công thức thương mại.

Thông tin sai lệch có tính chất phủ nhận  

 • Nội dung phủ nhận sự tồn tại của COVID-19 hoặc cho rằng chưa có người chết do COVID-19.
  • Ví dụ:
   • Nội dung phủ nhận sự tồn tại của COVID-19
   • Nội dung tuyên bố rằng chưa có người chết hoặc bị bệnh do COVID-19
   • Nội dung tuyên bố rằng không có ca nhiễm hoặc không có trường hợp tử vong nào do COVID-19 tại những quốc gia đã được các cơ quan y tế địa phương hoặc WHO xác nhận là có ca nhiễm hoặc trường hợp tử vong do COVID-19

Nội dung cung cấp kiến thức, tài liệu, giá trị khoa học hoặc giá trị nghệ thuật

Chúng tôi có thể cho phép đăng nội dung vi phạm những chính sách về thông tin sai lệch được đề cập trên trang này, với điều kiện nội dung đó có bối cảnh bổ sung trong video, âm thanh, tiêu đề hoặc nội dung mô tả. Tuy nhiên, bạn không được lợi dụng điều này để truyền bá thông tin sai lệch. Bối cảnh bổ sung có thể có quan điểm đối lập của các cơ quan y tế địa phương hoặc chuyên gia y tế. Chúng tôi cũng có thể chấp nhận trường hợp ngoại lệ nếu nội dung có mục đích lên án, phản bác hoặc châm biếm những thông tin sai lệch vi phạm chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cho phép ngoại lệ đối với nội dung thảo luận về kết quả của một nghiên cứu y khoa, hoặc nội dung cho thấy một diễn đàn trao đổi cởi mở và công khai, chẳng hạn như một cuộc biểu tình hoặc phiên điều trần công khai, với điều kiện nội dung đó không nhằm mục đích truyền bá những thông tin sai lệch vi phạm chính sách của chúng tôi.

YouTube cũng tin rằng mọi người có quyền chia sẻ về trải nghiệm của riêng mình, ví dụ như chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc tiêm vắc-xin. Theo đó, chúng tôi có thể chấp nhận trường hợp ngoại lệ đối với nội dung có nhà sáng tạo kể về trải nghiệm trực tiếp của mình hoặc của gia đình. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy có sự khác biệt giữa việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân và việc truyền bá thông tin sai lệch. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi vẫn sẽ xoá bỏ những nội dung hoặc kênh vi phạm các chính sách khác hoặc cho thấy dấu hiệu truyền bá thông tin y tế sai lệch.

Những điều sẽ xảy ra nếu nội dung vi phạm chính sách này

Nếu nội dung của bạn vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung đó và thông báo cho bạn qua email. Nếu không xác minh được đường liên kết bạn đăng là đường liên kết an toàn, chúng tôi có thể gỡ bỏ đường liên kết đó.

Nếu đây là lần đầu tiên vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, kênh của bạn có thể bị nhắc nhở nhưng không bị phạt. Nếu đây không phải lần đầu tiên vi phạm thì kênh của bạn có thể phải nhận cảnh cáo. Nếu bạn nhận 3 cảnh cáo trong vòng 90 ngày, thì kênh của bạn sẽ bị chấm dứt. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống cảnh cáo của chúng tôi tại đây.

Chúng tôi có thể chấm dứt kênh hoặc tài khoản của bạn khi bạn nhiều lần vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc Điều khoản dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt kênh hoặc tài khoản của bạn khi phát hiện một trường hợp vi phạm nghiêm trọng, hoặc khi phát hiện kênh chỉ được dùng để vi phạm chính sách. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc chấm dứt kênh hoặc tài khoản tại đây

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính