Zasady dotyczące nieprawdziwych informacji medycznych

YouTube nie zezwala na publikowanie treści mogących stanowić poważne zagrożenie ze względu na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji medycznych, które są sprzeczne z zaleceniami lokalnych instytucji zdrowia publicznego lub Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi określonych chorób i substancji. Zasady te obejmują poniższe kategorie:

 • nieprawdziwe informacje dotyczące profilaktyki,
 • nieprawdziwe informacje dotyczące leczenia,
 • zaprzeczanie potwierdzonym informacjom.

Uwaga: zasady YouTube dotyczące nieprawdziwych informacji medycznych mogą się zmieniać w zależności od zmian wytycznych lokalnych instytucji zdrowia publicznego lub WHO. Nasze zasady mogą być aktualizowane jakiś czas po wprowadzeniu nowych wytycznych przez lokalne instytucje zdrowia publicznego i WHO oraz mogą nie obejmować wszystkich wytycznych dotyczących konkretnych chorób i substancji.

Co ta zasada oznacza dla Ciebie

Nie publikuj w YouTube treści, które odpowiadają któremukolwiek z tych opisów:

Nieprawdziwe informacje dotyczące profilaktyki: nie zezwalamy na publikowanie treści, które promują informacje sprzeczne z wytycznymi instytucji zdrowia publicznego w zakresie profilaktyki lub przenoszenia określonych chorób albo bezpieczeństwa, skuteczności lub składników obecnie zatwierdzonych i podawanych szczepionek.

Nieprawdziwe informacje dotyczące leczenia: nie zezwalamy na publikowanie treści, które promują informacje sprzeczne z wytycznymi instytucji zdrowia publicznego w zakresie leczenia określonych chorób. Obejmuje to promowanie określonych szkodliwych substancji lub praktyk niezatwierdzonych przez lokalne instytucje zdrowia publicznego lub Światową Organizację Zdrowia jako bezpieczne lub skuteczne albo w przypadku których potwierdzono poważną szkodliwość.

Zaprzeczanie potwierdzonym informacjom: zabronione są treści, które zaprzeczają istnieniu określonych chorób.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. Pamiętaj – to nie jest pełna lista. Zasady te dotyczą również linków zewnętrznych w Twoich treściach. Może to obejmować klikalne adresy URL, słowne kierowanie użytkowników do innych witryn w trakcie filmu i podobne działania.

Przykłady

Oto kilka przykładów treści, które nie są dozwolone w YouTube. Pamiętaj: to nie jest pełna lista.

Nieprawdziwe informacje dotyczące profilaktyki

Szkodliwe substancje i praktyki jako metody zapobiegania chorobom
 • Promowanie poniższych substancji i kuracji niosących za sobą ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci:
  • roztwór Miracle Mineral Solution (MMS);
  • „czarna maść”;
  • terpentyna;
  • witamina B17 / amigdalina / pestki brzoskwini lub moreli;
  • wysokoprocentowy nadtlenek wodoru;
  • leczenie autyzmu terapią chelatacyjną;
  • srebro koloidalne;
  • benzyna, olej napędowy i nafta.
 • Treści promujące wykorzystanie iwermektyny lub hydroksychlorochiny w zapobieganiu COVID-19.
Nieprawdziwe informacje o gwarantowanej skuteczności metod profilaktyki
 • Treści stwierdzające, że istnieje gwarantowana metoda zapobiegania chorobie COVID-19.
 • Treści stwierdzające, że jakiekolwiek lekarstwa lub szczepionki są stuprocentowo skuteczną metodą zapobiegania chorobie COVID-19.
Nieprawdziwe informacje o szczepionkach
 • Treści, które są sprzeczne z zaleceniami instytucji zdrowia publicznego i Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpieczeństwa, skuteczności i składników obecnie stosowanych oraz zatwierdzonych szczepionek 
  • Bezpieczeństwo szczepionek: treści sugerujące, że oprócz rzadkich efektów ubocznych uznawanych przez instytucje zdrowia publicznego szczepionki powodują dodatkowo przewlekłe efekty uboczne, takie jak rak czy paraliż.
   • Przykłady:
    • Treści stwierdzające, że szczepionka MMR powoduje autyzm.
    • Treści stwierdzające, że jakakolwiek szczepionka powoduje zakażenie chorobą COVID-19.
    • Treści stwierdzające, że szczepionki to część planu zmniejszenia liczby ludności.
    • Treści stwierdzające, że szczepionka na grypę powoduje przewlekłe skutki uboczne, takie jak bezpłodność, lub prowadzi do zakażenia COVID-19.
    • Treści zawierające twierdzenia, że szczepionka przeciw HPV powoduje przewlekłe skutki uboczne, takie jak paraliż.
    • Treści stwierdzające, że dopuszczona do użytku szczepionka przeciw COVID-19 może spowodować śmierć, bezpłodność, poronienie, autyzm lub zakażenie się innymi chorobami.
    • Treści stwierdzające, że pozyskanie odporności populacyjnej przez naturalne zakażenie się jest bezpieczniejsze niż szczepienie społeczeństwa.
    • Treści promujące stosowanie niedopuszczonych do użytku lub samodzielnie wytworzonych szczepionek przeciw COVID-19.
  • Skuteczność szczepionek: treści zawierające twierdzenia, że szczepionki nie ograniczają przenoszenia choroby ani możliwości zarażenia się nią.
   • Przykłady:
    • Treści stwierdzające, że szczepionki nie zmniejszają ryzyka zachorowania.
    • Treści stwierdzające, że szczepionki nie zmniejszają ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, w tym konieczności leczenia szpitalnego lub zgonu.
    • Treści stwierdzające, że jakakolwiek szczepionka jest stuprocentowo skuteczną metodą zapobiegania chorobie COVID-19.
  • Składniki szczepionek: treści przedstawiające nieprawdziwe informacje o składnikach szczepionek.
   • Przykłady:
    • Treści stwierdzające, że szczepionki zawierają substancje niewymienione na liście składników, na przykład materiał biologiczny pochodzący z płodów (w tym tkanki czy linie komórkowe płodu) lub produkty pochodzenia zwierzęcego.
    • Treści stwierdzające, że szczepionki zawierają substancje lub urządzenia służące do śledzenia bądź identyfikacji zaszczepionych osób.
    • Treści stwierdzające, że szczepionki powodują zmiany w kodzie genetycznym osób, które zostały nimi zaszczepione.
    • Treści stwierdzające, że szczepionki powodują wytwarzanie pola magnetycznego przez osoby, które się nimi zaszczepiły.

Dodatkowe materiały

Więcej informacji na temat szczepionek, w tym ich bezpieczeństwa i skuteczności, znajdziesz poniżej.

Informacje o szczepionkach od instytucji zdrowia publicznego:

Dodatkowe informacje o szczepionkach:

Informacje dotyczące przenoszenia

 • Treści promujące informacje o przenoszeniu sprzeczne z informacjami pochodzącymi od lokalnych instytucji zdrowia publicznego lub WHO.
  • Treści stwierdzające, że choroba COVID-19 nie jest spowodowana infekcją wirusową.
  • Treści stwierdzające, że choroba COVID-19 została spowodowana promieniowaniem pochodzącym z sieci 5G.
  • Treści stwierdzające, że choroba COVID-19 nie jest zaraźliwa.
  • Treści stwierdzające, że choroba COVID-19 nie może rozprzestrzeniać się w pewnych strefach klimatycznych lub geograficznych.
  • Treści stwierdzające, że pewne grupy lub osoby są odporne na wirusa i nie mogą go przenosić.

Nieprawdziwe informacje dotyczące leczenia 

Szkodliwe substancje i praktyki jako metody leczenia

 • Promowanie poniższych substancji i kuracji niosących za sobą ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci:
  • roztwór Miracle Mineral Solution (MMS);
  • „czarna maść”;
  • terpentyna;
  • witamina B17 / amigdalina / pestki brzoskwini lub moreli;
  • wysokoprocentowy nadtlenek wodoru;
  • leczenie autyzmu terapią chelatacyjną;
  • srebro koloidalne;
  • benzyna, olej napędowy i nafta.
 • Treści zalecające stosowanie określonych metod leczenia raka, które nie zostały zatwierdzone przez lokalne instytucje zdrowia publicznego ani Światową Organizację Zdrowia jako bezpieczne lub skuteczne albo zostały uznane za szkodliwe lub nieskuteczne w leczeniu raka.
  • Przykłady:
   • Treści promujące stosowanie niżej wymienionych metod leczenia raka poza badaniami klinicznymi:
    • chlorek cezu (sole cezu),
    • terapia Hoxseya,
    • lewatywa z kawy,
    • terapia Gersona.
   • Treści stwierdzające, że poniższe metody są bezpieczne lub skuteczne w leczeniu raka poza badaniami klinicznymi:
    • terapia antyneoplastonami,
    • kwercetyna (podawanie dożylne),
    • metadon,
    • preparaty do chelatacji bez recepty.
 • Treści promujące wykorzystanie iwermektyny lub hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19.
Nieprawdziwe informacje o stuprocentowej skuteczności leczenia
 • Treści stwierdzające, że istnieje stuprocentowo skuteczne lekarstwo na raka poza zatwierdzonymi metodami leczenia.
 • Treści stwierdzające, że istnieje stuprocentowo skuteczne lekarstwo na COVID-19.
Szkodliwe metody alternatywne i zniechęcanie do profesjonalnego leczenia
 • Treści stwierdzające, że zatwierdzone metody leczenia raka nigdy nie są skuteczne.
  • Przykłady:
   • Treści stwierdzające, że zatwierdzone metody leczenia raka, takie jak chemioterapia lub radioterapia, nigdy nie są skuteczne.
   • Treści zniechęcające do szukania zatwierdzonych metod leczenia raka.
 • Treści stwierdzające, że alternatywne metody leczenia są bezpieczniejsze lub skuteczniejsze niż zatwierdzone metody leczenia raka.
  • Treści stwierdzające, że spożywanie soków pozwala osiągać lepsze rezultaty w leczeniu raka niż chemioterapia.
 • Treści zalecające metody alternatywne zamiast zatwierdzonych metod leczenia raka.
  • Treści promujące dietę i ćwiczenia zamiast szukania zatwierdzonych metod leczenia raka.
 • Zniechęcanie do konsultowania się z lekarzem lub zwrócenia się po pomoc medyczną w przypadku zachorowania na COVID-19.
 • Treści zachęcające do stosowania leków domowej roboty, modlenia się lub odprawiania rytuałów zamiast profesjonalnego leczenia choroby COVID-19, np. konsultacji z lekarzem albo hospitalizacji.
 • Treści, które są sprzeczne z zaleceniami lokalnych instytucji zdrowia publicznego lub Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi bezpieczeństwa aborcji farmakologicznej i chirurgicznej:
  • Treści stwierdzające, że aborcja powoduje raka piersi.
  • Treści stwierdzające, że aborcja niesie ze sobą wysokie ryzyko niepłodności lub poronienia w przyszłości albo często do nich prowadzi.
 • Promowanie alternatywnych metod aborcji zamiast metod farmakologicznych lub chirurgicznych uznawanych przez instytucje zdrowia publicznego za bezpieczne.
 • Promowanie alternatywnych preparatów dla niemowląt zastępujących mleko matki lub preparaty komercyjne.

Zaprzeczanie potwierdzonym informacjom  

 • Treści, które zaprzeczają istnieniu COVID-19 lub zgonom z powodu tej choroby.
  • Przykłady:
   • Zaprzeczanie istnieniu choroby COVID-19.
   • Twierdzenie, że nikt nie umarł z powodu COVID-19 i że nikt nie zachorował na tę chorobę.
   • Twierdzenie, że nie było przypadków zachorowań i śmierci w krajach, w których zostały one potwierdzone przez lokalne instytucje zdrowia publicznego lub WHO.

Treści edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne

Możemy zezwolić na publikowanie treści, które naruszają zasady dotyczące nieprawdziwych informacji wymienione na tej stronie, jeśli treści te zawierają dodatkowy kontekst w samym filmie, ścieżce dźwiękowej, tytule lub opisie. Nie jest to jednak zezwolenie na promowanie fałszywych informacji. Dodatkowy kontekst może obejmować przeciwne stanowiska lokalnych instytucji zdrowia publicznego lub ekspertów medycyny. Możemy też dopuścić wyjątki, gdy treści mają na celu krytykę, ośmieszenie czy kwestionowanie nieprawdziwych informacji, które naruszają nasze zasady. Podobnie możemy postąpić w sytuacji, gdy treści dotyczą wyników konkretnego badania medycznego lub prezentują otwarte publiczne forum, np. protest bądź wysłuchanie publiczne, pod warunkiem że treści nie mają na celu promowania nieprawdziwych informacji naruszających nasze zasady.

Uważamy również, że użytkownicy powinni mieć możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, na przykład osobistymi przeżyciami dotyczącymi szczepionek. Oznacza to, że możemy zrobić wyjątki w przypadku treści, w których twórcy opisują doświadczenia własne lub członków rodziny. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że istnieje różnica między dzieleniem się doświadczeniami a promowaniem nieprawdziwych informacji. Mając to na uwadze, usuniemy treści lub kanały, jeśli naruszają one także inne zasady lub wykazują tendencję do promowania nieprawdziwych informacji medycznych.

Co się stanie, jeśli treść narusza te zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeżeli nie będziemy mogli potwierdzić, że opublikowany przez Ciebie link jest bezpieczny, możemy go usunąć.

Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się naruszyć wytyczne dla społeczności, najprawdopodobniej otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, możemy nałożyć na Twój kanał ostrzeżenie. Jeżeli otrzymasz 3 ostrzeżenia w ciągu 90 dni, Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Możemy zamknąć Twój kanał lub konto za wielokrotne naruszenia wytycznych dla społeczności albo Warunków usługi. Możemy też zamknąć kanał lub konto za pojedynczy przypadek poważnego naruszenia albo gdy głównym celem kanału jest działanie naruszające zasady. Więcej informacji o zamykaniu kont i kanałów znajdziesz tutaj.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne