מדיניות בנושא מידע רפואי מוטעה

אסור לפרסם ב-YouTube תכנים שמסכנים בצורה חמורה את המשתמשים ועלולים לגרום להם נזק קשה בגלל הפצת מידע רפואי מוטעה שסותר את ההנחיות של רשויות הבריאות המקומיות (LHA) או של ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנוגע לבעיות בריאותיות ספציפיות ולשימוש בחומרים ספציפיים. המדיניות הזו כוללת את הקטגוריות הבאות:

 • מידע מוטעה בנוגע למניעה 
 • מידע מוטעה בנוגע לטיפול 
 • מידע מוטעה שקשור להכחשת בעיות בריאותיות

הערה: כללי המדיניות של YouTube בנושא מידע רפואי מוטעה עשויים להשתנות בהתאם לשינויים בהנחיות של רשויות הבריאות או של ארגון הבריאות העולמי. יכול להיות שיחול עיכוב בזמן שבין פרסום ההנחיות של רשויות בריאות מקומיות או ארגון הבריאות העולמי לבין עדכוני המדיניות שלנו, ויכול להיות שכללי המדיניות שלנו לא יכללו את כל ההנחיות של רשויות הבריאות המקומיות או של ארגון הבריאות העולמי בנוגע לבעיות בריאותיות ספציפיות ולשימוש בחומרים ספציפיים.

איך המדיניות הזו משפיעה עליכם

אסור לפרסם ב-YouTube תכנים שכוללים אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

מידע מוטעה בנוגע למניעה: אסור לפרסם תוכן שמקדם מידע שסותר את ההנחיות של משרד הבריאות בנוגע למניעה או להפצה של בעיות בריאותיות ספציפיות, או בנוגע לבטיחות, ליעילות או למרכיבים של חיסונים שאושרו ושניתנים כרגע.

מידע מוטעה בנוגע לטיפול: אסור לפרסם תוכן שמקדם מידע שסותר את ההנחיות של משרד הבריאות בנוגע לטיפולים בבעיות בריאותיות ספציפיות, כולל קידום של פעולות או חומרים מזיקים ספציפיים שלא אושרו כבטוחים או יעילים על ידי משרד הבריאות או על ידי ארגון הבריאות העולמי, או שהוכח שהם גורמים לנזק חמור.

מידע מוטעה שקשור להכחשת בעיות בריאותיות: אסור לפרסם תוכן שיש בו הכחשה לגבי קיומן של בעיות בריאותיות ספציפיות.

כללי המדיניות האלה חלים על סרטונים, תיאורי סרטונים, תגובות ושידורים חיים, ועל כל סוג אחר של מוצר או תכונה של YouTube. כדאי לזכור שהרשימה הזאת חלקית בלבד. שימו לב: כללי המדיניות האלה נכונים גם לגבי קישורים חיצוניים בתוכן. קישורים כאלה עשויים לכלול כתובות URL שניתן ללחוץ עליהן, אמירת משפטים בסרטון כדי להפנות משתמשים לאתרים אחרים וסוגים אחרים של קישורים חיצוניים.

דוגמאות

כמה דוגמאות לתוכן שאסור לפרסם ב-YouTube (רשימה חלקית בלבד).

מידע מוטעה בנוגע למניעה

פעולות וחומרים מזיקים כשיטות מניעה
 • קידום החומרים והטיפולים הבאים, שעלולים מעצם טבעם לגרום לנזק גופני חמור או למוות:
  • תמיסת פלא (Miracle Mineral Solution — ‏MMS)
  • משחה שחורה (Black Salve)
  • טרפנטין
  • B17/אמיגדלין/זרעי אפרסק או משמש
  • מי חמצן בריכוז גבוה
  • טיפולי קלאציה ל'טיפול' באוטיזם
  • מי כסף
  • בנזין, דיזל ונפט
 • תכנים שמקדמים שימוש באיברמקטין או בהידרוקסיכלורוקווין למניעת הידבקות בנגיף הקורונה
מידע מוטעה בנוגע למניעה מובטחת
 • טענות שיש שיטה מובטחת למניעת הידבקות בנגיף הקורונה 
 • טענות שתרופה או חיסון כלשהם מבטיחים הגנה מפני נגיף הקורונה
מידע מוטעה בנושא חיסונים
 • טענות שסותרות את ההנחיות של משרד הבריאות ושל ארגון הבריאות העולמי לגבי הבטיחות, היעילות והמרכיבים של החיסונים שאושרו ושניתנים כרגע   
  • בטיחות החיסונים: תכנים שנטען בהם שהחיסונים גורמים לתופעות לוואי כרוניות, כמו סרטן או שיתוק, פרט לתופעות לוואי נדירות שרשויות הבריאות מכירות בהן
   • דוגמאות:
    • טענות שהחיסון המשולש (MMR) גורם לאוטיזם
    • טענות שכל חיסון גורם להידבקות בנגיף הקורונה
    • טענות שהחיסונים מבוצעים כחלק מתוכנית לדילול האוכלוסייה
    • טענות שהחיסון לשפעת גורם לתופעות לוואי כרוניות כמו בעיות פוריות, או גורם להידבקות בנגיף הקורונה
    • טענות שהחיסון נגד נגיף הפפילומה גורם לתופעות לוואי כרוניות כמו שיתוק
    • טענות שחיסון מאושר לנגיף הקורונה יגרום למוות, לבעיות פוריות, להפלות או לאוטיזם, או להידבקות במחלות זיהומיות אחרות
    • טענות שהשגת חסינות עדר על ידי הידבקות טבעית במחלה היא בטוחה יותר מחיסון האוכלוסייה
    • תכנים שמקדמים שימוש בחיסונים לא מאושרים או בחיסונים תוצרת בית נגד נגיף הקורונה
  • יעילות החיסונים: תכנים שנטען בהם שהחיסונים לא מצמצמים את ההפצה של המחלה או את ההידבקות בה
   • דוגמאות:
    • טענות שהחיסונים לא מפחיתים את הסיכון של ההידבקות במחלה
    • טענות שהחיסונים לא מפחיתים את חומרת המחלה, כולל אשפוז או מוות
    • טענות שחיסון כלשהו מבטיח הגנה מפני נגיף הקורונה
  • מרכיבים בחיסונים: תכנים שמציגים מצג שווא של המרכיבים שהחיסונים מכילים
   • דוגמאות:
    • טענות שהחיסונים מכילים חומרים שלא מפורטים ברשימת המרכיבים של החיסון, כמו חומר ביולוגי מעוּברים (למשל: רקמה עוּברית, שורות תאים של עוּברים) או תוצרים מבעלי חיים
    • טענות שהחיסונים מכילים חומרים או אמצעים שנועדו לזהות את מקבלי החיסון או לעקוב אחריהם
    • טענות שהחיסונים משנים את המבנה הגנטי של האנשים שמקבלים אותם
    • טענות שהחיסונים יהפכו את האנשים שיקבלו אותם למגנטיים

מקורות מידע נוספים

אתם יכולים למצוא מידע נוסף על חיסונים, כולל הבטיחות והיעילות שלהם, בקישורים הבאים.

מידע על חיסונים מטעם רשויות בריאות:

מידע נוסף על חיסונים:

מידע בנושא הפצה

 • תכנים שמקדמים מידע על הפצה שסותר את המידע של משרד הבריאות או של ארגון הבריאות העולמי
  • תכנים שנטען בהם שמחלת הקורונה לא נגרמת מהדבקה נגיפית
  • טענות שנגיף הקורונה נגרם מקרינה של רשתות 5G
  • תכנים שנטען בהם שנגיף הקורונה לא מידבק
  • תכנים שנטען בהם שנגיף הקורונה לא יכול להתפשט באקלים מסוים או באזורים גיאוגרפיים מסוימים
  • תכנים שנטען בהם שקבוצות או אנשים מסוימים חסינים לנגיף או לא יכולים להפיץ אותו

מידע מוטעה בנוגע לטיפול 

פעולות וחומרים מזיקים כשיטות טיפול

 • קידום החומרים והטיפולים הבאים, שעלולים מעצם טבעם לגרום לנזק גופני חמור או למוות
  • תמיסת פלא (Miracle Mineral Solution — ‏MMS)
  • משחה שחורה (Black Salve)
  • טרפנטין
  • B17/אמיגדלין/זרעי אפרסק או משמש
  • מי חמצן בריכוז גבוה
  • טיפולי קלאציה ל'טיפול' באוטיזם
  • מי כסף
  • בנזין, דיזל ונפט
 • תכנים שיש בהם המלצה על שימוש בשיטות מסוימות לטיפול בסרטן שלא אושרו כבטוחות לשימוש או יעילות על ידי משרד הבריאות או ארגון הבריאות העולמי, או שהוכחו כמזיקות או לא יעילות לטיפול בסרטן
  • דוגמאות:
   • תכנים שמקדמים את השימוש בשיטות הבאות לטיפול בסרטן, לא במסגרת ניסויים קליניים:
    • צסיום כלוריד (מלחי צסיום)
    • טיפול הוקסי
    • חוקן קפה
    • טיפול בשיטת גרסון
   • תכנים שנטען בהם שהשיטות הבאות בטוחות או יעילות לטיפול בסרטן, לא במסגרת ניסויים קליניים:
    • טיפול באנטיאופלסטונים
    • קוורצטין (הזרקה לווריד)
    • מתאדון
    • טיפולי קלאציה ללא מרשם
 • תכנים שמקדמים שימוש באיברמקטין או בהידרוקסיכלורוקווין לטיפול בנגיף הקורונה
מידע מוטעה בנוגע לטיפולים עם הצלחה מובטחת
 • תכנים שנטען בהם שיש ריפוי מובטח למחלת הסרטן מעבר לטיפולים שאושרו לשימוש
 • תכנים שנטען בהם שיש ריפוי מובטח מנגיף הקורונה
שיטות אלטרנטיביות מזיקות ועידוד להימנע מטיפול מקצועי
 • תכנים שנטען בהם שהטיפולים בסרטן שאושרו לשימוש הם אף פעם לא אפקטיביים
  • דוגמאות:
   • תכנים שנטען בהם שטיפולים לסרטן שאושרו לשימוש, כמו כימותרפיה או הקרנות, הם אף פעם לא אפקטיביים
   • תכנים שמעודדים אנשים להימנע מקבלת הטיפולים בסרטן שאושרו לשימוש
 • טענות שטיפולים אלטרנטיביים הם בטוחים או יעילים יותר מהטיפולים בסרטן שאושרו לשימוש
  • תכנים שנטען בהם ששתיית מיצים מניבה תוצאות טובות יותר מכימותרפיה בטיפול בסרטן
 • תכנים שמומלץ בהם על טיפולים אלטרנטיביים כתחליף לטיפולים בסרטן שאושרו לשימוש
  • תכנים שמקדמים דיאטה ופעילות גופנית כתחליף לטיפולים בסרטן שאושרו לשימוש
 • עידוד אנשים לא לפנות לייעוץ רפואי מקצועי ולא לקבל ייעוץ רפואי אם הם חולים בנגיף הקורונה
 • תכנים שמעודדים שימוש ב'תרופות סבתא', בתפילות או בטקסים במקום פנייה לקבלת טיפול רפואי בנגיף הקורונה במרפאה או בבית חולים
 • תכנים שסותרים את ההנחיות של רשויות הבריאות המקומיות או של ארגון הבריאות העולמי בנוגע לבטיחות של הפלות כימיות וכירורגיות:
  • טענות שהפלה גורמת לסרטן השד
  • טענות שפעמים רבות הפלה מובילה או גורמת לסיכון גבוה לבעיות פוריות או להפלות בעתיד
 • קידום שיטות אלטרנטיביות להפלות במקום שיטות כימיות או כירורגיות שנחשבות בטוחות לשימוש על ידי רשויות הבריאות
 • קידום פורמולות אלטרנטיביות לתינוקות במקום חלב-אֵם או פורמולות מסחריות

מידע מוטעה שקשור להכחשת בעיות בריאותיות  

 • תכנים שמכחישים את קיומו של נגיף הקורונה או את העובדה שאנשים מתו כתוצאה מנגיף הקורונה
  • לדוגמה:
   • הכחשת קיומו של נגיף הקורונה
   • טענות שאנשים לא מתו מנגיף הקורונה ולא חלו בגללו
   • טענות על כך שלא היו מקרים של תחלואה או תמותה במדינות שבהן רשויות הבריאות המקומיות או ארגון הבריאות העולמי אישרו שהיו מקרים כאלה

תכנים שמוצגים בהקשר חינוכי, תיעודי, מדעי או אומנותי

יכול להיות שנאפשר לפרסם תוכן שמפר את כללי המדיניות שמפורטים בדף הזה בנושא מידע מוטעה, אם התוכן כולל הקשר נוסף בסרטון, באודיו, בשם או בתיאור שלו. לא מדובר באישור גורף לקדם מידע מוטעה. הקשר נוסף יכול לכלול דעות מנוגדות מטעם רשויות הבריאות המקומיות או מומחים רפואיים. יכול להיות שנסכים לחרוג מהמדיניות גם במקרים שבהם התוכן מוצג במטרה לגנות פרסום של מידע מוטעה שמפר את כללי המדיניות שלנו, לחלוק על מידע כזה או להציג אותו בצורה סאטירית. יכול להיות שנסכים לחרוג מהמדיניות גם במקרים שבהם מוצג בתוכן דיון בתוצאות של מחקר רפואי ספציפי, או מראים בו פורום ציבורי פתוח, כמו הפגנה או שימוע ציבורי, בתנאי שהתוכן לא פורסם במטרה לקדם מידע מוטעה שמפר את כללי המדיניות שלנו.

בנוסף, אנחנו ב-YouTube מאמינים שלאנשים צריכה להיות אפשרות לשתף את החוויות שלהם עם אחרים, כולל למשל, חוויות אישיות לגבי חיסונים. המשמעות היא שיכול להיות שנסכים לחרוג מהמדיניות ונאפשר פרסום של תוכן שבו יוצרים מתארים חוויות שלהם ממקור ראשון או של בני משפחה. עם זאת, ברור לנו שיש הבדל בין שיתוף של חוויות אישיות לבין קידום מידע מוטעה. כדי לשמור על האיזון הזה, נמשיך להסיר תכנים או ערוצים שנזהה בהם הפרות אחרות של כללי המדיניות, או תכנים שמציגים דפוס של קידום מידע רפואי מוטעה.

מה קורה כשיש בתוכן הפרה של המדיניות

אם יש בתוכן שלכם הפרה של המדיניות הזו, אנחנו נסיר אותו ונשלח לכם באימייל הודעה על כך. אם לא נצליח לאמת שקישור מסוים שפרסמתם הוא בטוח, יכול להיות שנסיר אותו.

אם זו הפעם הראשונה שבה הייתה בתוכן שלכם הפרה של הנחיות הקהילה שלנו, סביר להניח שתקבלו אזהרה ללא רישום התראה בערוץ. אם זו לא הפעם הראשונה, יכול להיות שתירשם התראה בערוץ. אם תקבלו שלוש התראות בפרק זמן של 90 יום, הערוץ שלכם ייסגר. למידע נוסף על מערכת ההתראות שלנו

אנחנו עשויים לסגור את הערוץ או את החשבון שלכם עקב הפרות חוזרות של הנחיות הקהילה או של התנאים וההגבלות, וגם בגלל מקרה בודד של פגיעה חמורה או אם כל מטרתו של הערוץ היא להפר את המדיניות. למידע נוסף על סגירה של ערוץ או של חשבון 

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
40561652169246243
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
59