Pokyny pre inzerentov týkajúce sa domovskej stránky

Umožnenie koexistencie najrôznejšieho obsahu v nevídanom rozsahu pomohlo urobiť zo služby YouTube pôsobivú platformu, akou je dnes. Premyslené používanie a vynucovanie pravidiel nám umožňuje pojať takto širokú škálu obsahu a pritom brať do úvahy, akým spôsobom a kde sa s ním používatelia budú stretávať. Tým sa snažíme dosiahnuť, aby návšteva stránok bola zábavná a hodnotná pre používateľov, partnerov aj inzerentov.

Reklamy, ktoré sa zobrazujú na domovskej stránke služby YouTube, majú mimoriadnu viditeľnosť a dosah na používateľov. Táto domovská stránka je bránou, ktorou veľa používateľov vstupuje do sveta zážitkov YouTube. Je naším hlavným aktívom a chceme zaistiť, aby vhodne a príjemne privítala všetkých divákov v službe YouTube.

Vzhľadom na jedinečnú povahu domovskej stránky sa snažíme zaistiť, aby celkový obsah, ktorý sa na tejto stránke objaví, a to vrátane reklám, bol vhodný pre všeobecné publikum používateľov služby YouTube vo veku od 13 rokov. Znamená to, že reklamný obsah pre dospelých alebo „na hrane“, ktorý môže byť na iných stránkach YouTube povolený s vekovým obmedzením, vo všeobecnosti nie je vhodný pre domovskú stránku.

Všetky reklamy pre domovskú stránku sa musia riadiť Pokynmi pre komunitu a Pravidlami reklamy služby YouTube. Bodka. Záleží taktiež na kontexte. Reklamy, ktoré používajú prvky automatického prehrávania alebo automatického rozbalenia, sú posudzované podľa prísnejších kritérií, pretože automatizácia používateľom neumožňuje zvoliť, či reklamu chcú alebo nechcú vidieť. Miniatúry sú taktiež posudzované prísnejšie z dôvodu ich vysokej viditeľnosti.

Konkrétna interpretácia toho, čo ešte je prípustné a čo už je za hranicou, je len na našom tíme, ktorý sa zaoberá pravidlami. Platí všeobecné pravidlo: ak vašu reklamu (celú alebo jej časti) popisujú nasledujúce kategórie, domovská stránka služby YouTube pravdepodobne nie je tým správnym miestom pre vašu propagáciu.

Obsah pre dospelých

 • Pornografia
 • Odhalené alebo len minimálne skryté prsia, pozadie alebo genitálie
 • Sexuálna aktivita (skutočná či naznačovaná)
 • Spodná bielizeň
 • Sexuálne vyzývavé pózy
 • Sústredená pozornosť na určité časti tela
 • Produkty a hračky pre dospelých (napr. kondómy a sexuálne pomôcky)

Násilný alebo šokujúci obsah

Nadmerné násilie a krv, vrátane názorných alebo rušivých obrázkov:

 • Krviprelievanie
 • Fyzické zranenie
 • Zraňovanie a spôsobovanie bolesti sebe či ostatným
 • Bitky a boje
 • Výkaly
 • Hrozné nehody

Vulgárny a sexuálne obscénny obsah

 • Nadmerné používanie vulgárnych výrazov
 • Sexuálne lascívny alebo obscénny jazyk

Nenávistný obsah, obsah zameraný proti niekomu/niečomu

 • Obsah zameraný proti akejkoľvek osobe, organizácii alebo skupine ľudí

Politický a náboženský obsah

 • Poburujúce používanie alebo zneužívanie politických a náboženských tém

Znázornenie drog, alkoholu a tabaku

 • Nevhodné, nadmerné alebo nezákonné používanie liekov (vrátane komického znázornenia)
 • Použitie drogového príslušenstva

Filmové upútavky, videohry a televízne klipy

 • Filmové upútavky s vekovým obmedzením (žlté/červené hodnotenie)
 • Filmové upútavky alebo klipy, v ktorých sú významnými prvkami sex, hrôza, šok alebo násilie (bez ohľadu na súvisiace hodnotenia MPAA, ESRB, TV Parental Guidelines alebo iné)

Stále si nie ste istí, či váš obsah nepresahuje prípustné hranice? Skúste si položiť nasledujúce otázky: Ukázal(-a) by som pokojne tento obsah svojim deťom alebo rodičom? Prehral(-a) by som si tento obsah pokojne v zamestnaní, ak by vedľa stál môj nadriadený? Mohol by tento obsah bežať v televízii v hlavnom vysielacom čase? Ak ste na tieto otázky odpovedali „Áno“, ešte nie je vyhrané, ale je to dobrý začiatok. Ak ste odpovedali „Nie“, váš obsah zrejme nebude vhodný pre publikum domovskej stránky služby YouTube.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?