Podvody alebo neoprávnené získavanie osobných údajov (phishing)

Nie je povolená inzercia propagujúca webové stránky, ktoré zhromažďujú citlivé osobné údaje alebo vyberajú peniaze pomocou falošných formulárov, nepravdivých prehlásení alebo nedovolene používaných ochranných známok. Medzi osobné údaje patria napríklad e-mailové adresy, používateľské mená, heslá a platobné údaje. Okrem toho nie je povolená ani inzercia programov alebo obsahu typu „auto jazdiace na vodu“.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?