Reklamy na alkohol

V službe YouTube sú povolené reklamy na alkohol, ktoré propagujú značku a predaj alkoholu, s určitými obmedzeniami (ďalšie podrobnosti nájdete nižšie). Kampane môžu byť zacielené len na krajiny, v ktorých takéto reklamy nie sú v rozpore s platnými zákonmi ani nariadeniami, a všetky reklamy musia byť v súlade s miestnymi obmedzeniami.

Vo všetkých prípadoch, keď je povolená propagácia alkoholu, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • Reklama musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a pokynmi špecifickými pre daný odbor v každej lokalite zacielenia reklamy.
  • Reklamy nesmú byť zacielené na jednotlivcov, ktorí nedosiahli zákonom stanovenú vekovú hranicu na užívanie alkoholu.
  • Reklamy nesmú naznačovať, že pitie alkoholu môže zlepšiť spoločenský, sexuálny či profesionálny život alebo fyzickú či psychickú kondíciu.
  • Reklamy nesmú naznačovať, že alkohol zlepšuje zdravie alebo má liečivé účinky.
  • Reklamy nesmú vykresľovať nadmerné pitie v pozitívnom svetle a zachytávať pitie v rámci hýrenia alebo vo forme súťaže.
  • Reklamy nesmú zobrazovať konzumáciu alkoholu v spojení s prevádzkou akýchkoľvek vozidiel, strojov ani v spojení s činnosťami, ktoré vyžadujú ostražitosť alebo šikovnosť.
  • Reklamy nesmú vyobrazovať násilné ani ponižujúce správanie.

Upozorňujeme, že naše pravidlá pre propagáciu alkoholu sa vzťahujú aj na produkty, ktoré sa predávajú na trhu rovnakým spôsobom ako alkohol, a to bez ohľadu na obsah alkoholu. Ako príklady je možné uviesť pivo, víno alebo miešané nápoje s nízkym alebo nulovým obsahom alkoholu.

Inzerenti alkoholu, ktorí chcú na svojej domovskej stránke, v značkovom kanáli alebo vo videu použiť vekové obmedzenia, môžu tak urobiť v časti zásady vekového obmedzenia.

Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách služby Google Ads týkajúcich sa alkoholu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?