Softvér na prevzatie

Všetok prevzatý softvér musí dodržiavať pravidlá pre softvér spoločnosti Google. Okrem toho povoľujeme iba preberanie takých súborov, ktoré sa dajú otvoriť „univerzálne“ (na ich otvorenie nie je potrebný žiadny špeciálny softvér). Výnimkou je aplikácia (1) iTunes Store, (2) doplnky Flash, ktoré sa vyžadujú na prehrávanie a (3) súbory PDF za predpokladu, že reklama súbor na prevzatie jasne identifikuje ako dokument vo formáte PDF.

Reklamy a moduly gadget značkových kanálov nesmú spúšťať spoplatnené preberanie bez toho, aby používateľ vopred súhlasil s platbou (napr. odbery vyzváňacích tónov), a nesmú obsahovať odkazy alebo interaktívne prvky, ktoré priamo spustia klientske aplikácie. Toto obmedzenie sa týka aj doplnkov, pomocných objektov prehliadača a ďalších spustiteľných zdrojových kódov, ktoré sa spúšťajú na počítači používateľa. Ak chcete pomocou svojej reklamy alebo modulu gadget propagovať taký softvér na prevzatie, odporúčame vám, aby ste použili odkazujúcu adresu URL, ktorá po kliknutí navedie používateľov na vstupnú stránku umožňujúcu začať preberanie.

Okrem toho platí, že ak bude používateľ potrebovať na zobrazenie alebo prevzatie obsahu konkrétny softvér alebo programy, mal by byť každý konkrétny program identifikovaný.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?