Reklamy a funkcie využívajúce informácie o geografickej polohe

Reklamy a funkcie využívajúce informácie o geografickej polohe využívajú geografickú polohu adresy IP na lokalizáciu geografického obsahu reklamy spôsobom, ktorý je viditeľný pre používateľa (reklama obvykle obsahuje komponent miestnej mapy). Ak je zacielenie konkrétnejšie ako na úroveň mesta, mali by reklamy využívajúce informácie o geografickej polohe uviesť nasledovné: V kreatíve alebo na vstupnej stránke by mali uviesť odkaz „O tejto reklame“, ktorého cieľová vstupná stránka vysvetľuje, ako geografické zacielenie funguje. Tiež by mali uviesť odkaz na príslušné pravidlá ochrany osobných údajov v rámci modulu gadget alebo reklamy.

Príklad vylúčenia zodpovednosti:

„Toto je nová reklama spoločnosti X. Ako ste si možno všimli, reklama zobrazuje obchod spoločnosti X, ktorý je najbližšie pri vašej aktuálnej geografickej polohe. Na odhad vašej geografickej polohy s presnosťou určenia na úroveň miesta sa používa vaša adresa IP. So spoločnosťou X sa nezdieľajú žiadne informácie o vašej miestnej adrese.“

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?