Oplysninger om brug på Creator Music

Creator Music er nu tilgængeligt for amerikanske youtubere i YouTubes partnerprogram (YPP). Udvidelse til youtubere i YPP, der ikke er baseret i USA, afventer.
Bemærk! De funktioner, der er beskrevet i denne artikel, er tilgængelige via en webbrowser.

I Creator Music kan du se følgende muligheder for at bruge et nummer:

 • Få en licens: Du betaler et startgebyr (eller intet gebyr for visse numre) for at bruge musik i din indtægtsgenererende video. Få den samme indtægtsandel, som gælder for dine indtægtsgenererende videoer uden musik.

 • Del indtægterne: Du betaler intet startgebyr, og deler videoindtægterne med nummerets rettighedsindehavere.

Oplysninger om brug, som definerer, hvordan en sang kan bruges, varierer afhængigt af nummeret. Nummerets rettighedsindehavere angiver oplysninger om brug af et nummer og kan ændre dem efter eget skøn.

Husk!
 

Oplysninger om brug af licenser

En licens giver en person juridisk tilladelse til at bruge indhold, som andre personer ejer rettighederne til. Før du licenserer et nummer, er det vigtigt at forstå oplysningerne om brug for det, så du ved, hvilke tilladelser du har til at bruge det nummer, du licenserer.

Pris

Med Creator Music kan youtubere licensere musik direkte fra musikpartnere som pladeselskaber og udgivere, der ejer rettighederne til musikken. Musikpartnere angiver som rettighedsindehavere oplysninger om brug, bl.a. licenspriser, for de numre, de tilbyder til licensering på Creator Music.

Nogle licenser har en fast pris for alle youtubere, mens andre numre har tilpassede priser baseret på en kanals størrelse. Nogle licenser koster ikke noget, f.eks. licenser til YouTube Audio Library, Creative Commons-licenser og andre vederlagsfrie licenser fra rettighedsindehavere.

Priserne på licenser kan ændres efter rettighedshaverens skøn. Når en licenspris ændres, påvirkes eventuelle tidligere køb eller brug af licenser ikke.

Husk, at hvis du ikke vil købe en licens, kan du vælge at dele indtægten, hvis din video opfylder kravene for brug af indtægtsdeling.

Andel af sangen

Andel af sangen henviser til, hvor stor en del af nummeret, som rettighedshaverne tillader i en video.

Uanset hvilket nummer du vælger at købe licens til, kan du bruge så meget af sangen, som du vil, i en video af enhver varighed.

For licenserbare numre, du ikke vil købe en licens til, kan du i stedet dele indtægten, hvis andelen af sangen, du bruger, er mindre end 30 sekunder i en video, der er længere end 3 minutter. Få flere oplysninger om brugsvilkårene for indtægtsdeling.

Understøttede regioner
Understøttede regioner henviser til de lande/territorier, hvor nummerets brug er tilladt af nummerets rettighedsindehavere og er omfattet af licensen.
Visse numre i Creator Music er muligvis kun tilgængelige i visse lande/områder. Hvis dette er tilfældet, står der Begrænset ud for Understøttede regioner på nummerets brugsoplysninger.
Bemærk! Hvis Understøttede regioner er angivet som Alle, men du beslutter dig for at bruge nummeret under brugsvilkårene for indtægtsdeling (og ikke køber licens til det), kan brugen af nummeret være begrænset til de lande/territorier, hvor indtægtsdeling er tilgængelig. Du kan se, hvor din video deler indtægt, ved at tjekke din videos status for indtægtsdeling.
Udløb

Når du køber en licens, kan du se på datoen for licensudløb, hvor længe din licens forbliver aktiv. Hvert nummer i Creator Music Store har forskellige løbetider fastsat af rettighedsindehaveren, så varigheden af din licens varierer afhængigt af det nummer, du har købt licens til.

Din licens starter, så snart den er købt via markedspladsen Creator Music. Når den er udløbet, kan videoer med det pågældende nummer være underlagt følgende:

 • Opdaterede vilkår vedrørende indtægtsgenerering
 • Ændringer af din videos synlighed
 • Nye ophavsretskrav

Du kan forhindre afbrydelser i din videos indtægt ved at forny licenser til numre, du har købt.

Videoindtægtsgenerering
Når du licenserer et nummer fra Creator Music og bruger det i en video, kan videoen generere indtægter, så længe alt tredjepartsindhold i videoen er licenseret (eller hvis du har de nødvendige rettigheder til at bruge ikke-licenseret tredjepartsindhold i din video).
Husk, at videoer, der bruger licenserede numre, genererer indtægter fra visninger på YouTube-afspilningssiden og ikke på Shorts-videoer eller livestreams.
Hvis du beslutter dig for at bruge nummeret i henhold til brugsvilkårene for indtægtsdeling (og ikke køber licens til det), deles indtægtsgenereringen med nummerets rettighedsindehavere og kan være begrænset til de lande/områder, hvor indtægtsdeling er tilgængelig. Du kan se, hvor din video deler indtægt, ved at se din videos status for indtægtsdeling.
Indholdstype
Numre, som kan licenseres eller bruges til indtægtsdeling via Creator Music, kan kun bruges i almindelige videoer, ikke Shorts-videoer eller livestreams. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du deler indtægten for Shorts-videoer, under Annonceindtægt med Shorts.
Andre oplysninger om brug af licens
 • Det er kun licenser til YouTubes lydbibliotek, der kan bruges i flere videoer, der uploades til YouTube. Alle andre betalte licenser til Creator Music kan kun bruges én gang i en enkelt video, der uploades til YouTube. 
 • Licenser til Creator Music kan ikke overføres til andre platforme eller andre YouTube-kanaler. Licenser til Creator Music kan overføres til andre videoer på en YouTube-kanal, hvis de ikke allerede er blevet brugt i en udgivet video.
 • Der er også begrænsninger for, hvordan licenseret musik kan bruges i videoer. Få flere oplysninger i kvalifikationskrav og begrænsninger for Creator Music.

Oplysninger om brug af indtægtsdeling

Hvis du bruger et nummer, der er kvalificeret til indtægtsdeling, i din video, betyder det, at du kan dele videoens indtægt med nummerets rettighedshavere. Det er vigtigt at forstå oplysningerne om brug af nummeret, så du ved, hvilke tilladelser du har til at bruge nummeret, før du starter indtægtsdelingen.

Krav til brug af indtægtsdeling

Videoer, der bruger numre fra Creator Music til indtægtsdeling, skal opfylde disse krav for brug for at være kvalificeret til indtægtsdeling:

 • Nummerets og videoens varighed: Videoen bruger en korrekt andel af nummeret i en korrekt videolængde:
  • Hvis et nummer kan licenseres, men du ikke vil købe en licens, kan du dele indtægten ved at bruge nummeret i mindre end 30 sekunder i en video, der er længere end 3 minutter.
  • Hvis nummeret ikke kan licenseres, men er kvalificeret til indtægtsdeling, kan du dele indtægten ved at bruge så meget af nummeret som muligt i en video af enhver varighed.
 • Ingen problemer med indtægtsgenerering: Der må ikke være problemer med indtægtsgenerering for videoen, f.eks.:
 • Ingen livestreams eller Shorts-videoer: Videoen må ikke være en livestream eller en Shorts-video. Få flere oplysninger om indtægtsdeling for Shorts-videoer.
Hvis kravene til brug ikke overholdes, kan din video risikere at få et Content ID-krav eller en anmodning om fjernelse på grund af ophavsret, der kan deaktivere indtægtsgenerering eller blokere din video.

Husk, at kravene for brug kan ændres efter rettighedshaverens skøn. Hvis du f.eks. uploader en video med et nummer til indtægtsdeling, kan rettighedsindehaveren senere deaktivere indtægtsgenerering for nummeret, hvilket vil deaktivere indtægtsgenerering for din video. Ændringer af vilkårene for brug kan gælde i visse territorier eller i alle territorier. 

Andel af sangen

Andel af sangen henviser til, hvor stor en del af nummeret, som rettighedshaverne tillader i en video.

I forbindelse med numre til indtægtsdeling kan du bruge så meget af sangen, som du vil, i en video af enhver varighed.

For licenserbare numre, du ikke vil købe en licens til, kan du i stedet dele indtægten, hvis andelen af sangen, du bruger, er mindre end 30 sekunder i en video, der er længere end 3 minutter. Få flere oplysninger om indtægtsdeling.

Understøttede regioner
Understøttede regioner henviser til de lande/territorier, hvor din brug af nummeret er kvalificeret til indtjening. Et nummer er kvalificeret til at tjene penge i de lande/områder, hvor nummerets rettighedsindehavere ejer rettighederne til nummeret, og hvor de har valgt at gøre nummeret tilgængeligt til indtægtsdeling.
Visse numre i Creator Music er muligvis kun tilgængelige i visse lande/områder. Hvis dette er tilfældet, står der Begrænset ud for Understøttede regioner på nummerets brugsoplysninger.
Du kan se, hvor din video deler indtægt, ved at tjekke din videos status for indtægtsdeling.
Videoindtægtsgenerering

Hvis en video i langt format bruger numre, der er kvalificerede til indtægtsdeling med Creator Music, justeres standardindtægtsandelen på 55 % for at dække omkostningerne forbundet med at opnå rettighederne til brug af musikken som vist i eksemplerne nedenfor. Dette afhænger af:

 • Antallet af numre, der bruges: Hvor mange numre, der er kvalificerede til indtægtsdeling, som en youtuber bruger i sin video (se eksempler nedenfor).
 • Yderligere udgifter til musikrettigheder: Fradrag til dækning af yderligere udgifter i forbindelse med musikrettigheder, f.eks. fremførelsesrettigheder. Dette fradrag kan være op til 5 % og afspejler de kombinerede udgifter til disse yderligere musikrettigheder for alle de Creator Music-numre, der er kvalificerede til indtægtsdeling.
Eksempler på beregninger af indtægtsandel

Eksempel: Brug af 1 nummer med delt indtægt

Eksempel: Youtuberen bruger 1 nummer med delt indtægt i sin video i langt format og tjener halvdelen af standardindtægtsandelen på 55 % (27,5 %). Fradraget for yderligere udgifter til musikrettigheder kan f.eks. være 2,5 %.

I tilfældet med denne video ville youtuberen tjene 25 % af den samlede indtægt (27,5 % minus 2,5 %).

 
Eksempel: Brug af 1 nummer med delt indtægt
Eksempel Indtægtsandel: 55 % divideret med 2 27,5 %
Eksempel Yderligere udgifter til musikrettigheder -2,5 %
Eksempel Samlet indtægt 25 %

Eksempel: Brug af 2 numre med delt indtægt og 1 licenseret nummer

Eksempel: Youtuberen bruger 2 numre med delt indtægt og 1 licenseret nummer i sin video i langt format og tjener 1/3 af standardindtægtsandelen på 55 % (18,33 %). Fradraget for yderligere udgifter til musikrettigheder kan f.eks. være 2 %.

I tilfældet med denne video ville youtuberen tjene 16,33 % af den samlede indtægt (18,33 % minus 2 %).

 
Eksempel: Brug af 2 numre med delt indtægt og 1 licenseret nummer
Eksempel Indtægtsandel: 55 % divideret med 3 18,33 %
Eksempel Yderligere udgifter til musikrettigheder -2,5 %
Eksempel Samlet indtægt 15,83 %
Indholdstype
Numre, som kan licenseres eller bruges til indtægtsdeling via Creator Music, kan kun bruges i almindelige videoer, ikke Shorts-videoer eller livestreams. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du deler indtægten for Shorts-videoer, under Annonceindtægt med Shorts.

 

Flere oplysninger

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu