Moderowanie i sprawdzanie komentarzy

Gdy włączysz dodawanie komentarzy do Twoich filmów, możesz korzystać z narzędzi do moderowania rozmów. Dowiedz się, jak włączać i wyłączać komentarze.

Filmów prywatnych nie można komentować. Jeśli chcesz zezwolić na komentarze do filmu, który nie jest dostępny publicznie, ustaw film jako niepubliczny.

Usuwanie, zgłaszanie i ukrywanie komentarzy

Gdy ktoś doda komentarz do Twojego filmu, dostaniesz powiadomienie. Kliknij ikonę menu Menu Więcej w prawym górnym rogu komentarza, aby zarządzać komentarzami:

 • Usuń: komentarz wraz z odpowiedziami zostanie usunięty z YouTube.
 • Zgłoś spam lub naruszenie: komentarz, który Twoim zdaniem jest obraźliwy lub może być uznany za spam, zostanie zgłoszony zespołowi YouTube.
 • Ukryj użytkownika na kanale: użytkownik straci możliwość dodawania komentarzy do Twoich filmów i na Twoim kanale. Jeśli zmienisz zdanie, możesz usunąć go z listy ukrytych użytkowników w ustawieniach społeczności.

Dodawanie serc do ulubionych komentarzy

Możesz użyć ikony serca , aby wyrazić uznanie dla komentarzy widzów. Serce możesz dodać w Studiu twórców, na stronie odtwarzania filmu, na kanale oraz z poziomu komentarzy na karcie Społeczność.

YouTube Studio w wersji beta

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Komentarze.
 3. Na karcie „Publiczne” znajdź komentarz, który Ci się podoba, i kliknij serce .

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Zaloguj się na swój kanał na www.youtube.com.
 2. U góry strony kliknij ikonę swojego konta .
 3. Wybierz Studio twórców.
 4. Otwórz Społeczność, a następnie kliknij Komentarze.
 5. W sekcji „Opublikowane komentarze” znajdź komentarz, który Ci się podoba, i kliknij ikonę serca .
 6. Gdy to zrobisz, obok ikon kciuka w górę / w dół pojawi się Twoja ikona kanału razem z sercem. 

Strona odtwarzania filmu, strona kanału i karta Społeczność

 1. Zaloguj się na swój kanał na www.youtube.com.
 2. Przejdź do filmu na swoim kanale.
 3. Ikona serca  znajduje się obok ikon kciuka w górę / w dół.
 4. Po kliknięciu serca zobaczysz komunikat z potwierdzeniem: „Uwielbiasz ten komentarz”.

Widzowie zobaczą Twój awatar z małym czerwonym sercem i otrzymają powiadomienie (w zależności od zapisanych ustawień widza na komputerze lub urządzeniu mobilnym), że właściciel kanału uwielbia ich komentarz.

Sprawdzanie i zatwierdzanie komentarzy

Przesyłanie nieodpowiednich komentarzy do sprawdzenia 

Możesz sprawdzać przed publikacją komentarze, które według naszych algorytmów mogą być nieodpowiednie. Może Ci to ułatwić moderowanie oraz kontrolowanie tonu komentarzy na Twoim kanale. Funkcja ta dostępna jest na całym świecie i działa w przypadku komentarzy napisanych w tych językach: angielskim, arabskim, francuskim, hiszpańskim, indonezyjskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, tureckim i wietnamskim. 

Komentarze przesłane do sprawdzenia znajdziesz w kolejce „Do sprawdzenia”. Ostateczna decyzja o zaakceptowaniu, ukryciu lub zgłoszeniu takich komentarzy należy do Ciebie. Zawsze możesz dodawać słowa i filtry, aby wyłapywać więcej komentarzy.

Algorytmy, dzięki którym działa funkcja „Przesyłaj do sprawdzenia”, mogą czasami być niedokładne. Ta funkcja ma wykrywać większość potencjalnie nieodpowiednich komentarzy, jednak niektóre z nich mogą przedostać się przez filtr. Gdy sprawdzisz zgłoszone komentarze, system weźmie to pod uwagę i z czasem będzie coraz lepiej identyfikował wpisy, które należy przesłać do sprawdzenia.

Włączanie opcji przesyłania do sprawdzenia istniejących komentarzy do filmu

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu i wybierz Zaawansowane.
 4. W sekcji „Komentarze i oceny” zaznacz opcję Przesyłaj potencjalnie nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia.
 5. Kliknij Zapisz.

Włączanie opcji dla nowych komentarzy do filmu i na stronie kanału

Zmiany tych ustawień będą miały wpływ na:

 • komentarze pod nowymi filmami (nie stare ani nowe komentarze pod wcześniej przesłanymi filmami),
 • nowe komentarze do wszystkich postów na kartach Społeczność i Dyskusja (w tym starszych postów).

Aby ją włączyć:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Społeczność a potem Domyślne.
 4. Wybierz Przesyłaj potencjalnie nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia.
 5. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

Włączanie opcji przesyłania do sprawdzenia istniejących komentarzy do filmu

 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. Przejdź do filmu i wybierz kartę „Ustawienia zaawansowane”.
 3. W sekcji „Zezwalaj na komentarze” wybierz opcję Wszystkie oprócz potencjalnie nieodpowiednich komentarzy.

Włączanie opcji dla nowych komentarzy do filmu i na kanale

 1. Zaloguj się na swoje konto w YouTube.
 2. Kliknij ikonę konta  > Studio twórców.
 3. Z menu wybierz Społeczność > Ustawienia społeczności.
 4. Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia domyślne”.
 5. Dla filmów lub kanałów wybierz Przesyłaj potencjalnie nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia.
Zezwalaj na wszystkie komentarze

Włączając komentarze możesz zezwolić na dodawanie wszystkich komentarzy pod konkretnymi filmami. Natomiast w YouTube Studio w wersji beta na swoim kanale możesz zezwolić na wszystkie komentarze pod przyszłymi filmami.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej wybierz Ustawienia a potem Społeczność.
 3. Otwórz kartę „Domyślne”.
 4. Wybierz różne ustawienia dla filmów i kanałów.
 5. Kliknij Zapisz.

Widzowie nadal mogą zgłaszać komentarze, jeśli są one nieodpowiednie lub zawierają spam. Ponadto komentarze, które naruszają nasze Wytyczne dla społeczności, mogą zostać usunięte. Jeśli masz określone ustawienia komentarzy na poziomie kanału, odpowiednie komentarze będą przesyłane do sprawdzenia lub blokowane.
 

Zatwierdzanie komentarzy przed publikacją

Możesz określić, że chcesz zatwierdzać wszystkie nowe komentarze, zanim zostaną opublikowane na Twoim kanale lub przy Twoim filmie.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
 4. Wybierz kartę Zaawansowane.
 5. W sekcji „Komentarze i oceny” zaznacz opcję Przesyłaj wszystkie komentarze do sprawdzenia.
 6. Kliknij Zapisz.

To ustawienie dotyczy tylko nowych komentarzy i nie będzie miało wpływu na komentarze, które już znajdują się na Twoim kanale.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Znajdź film w Menedżerze filmów. 
 2. Kliknij Edytuj pod filmem.
 3. Kliknij Ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Zezwalaj na komentarze” wybierz Zatwierdzone

Przesyłanie komentarzy z linkami do sprawdzenia

Możesz przesyłać do sprawdzenia komentarze, które zawierają linki. 

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia a potem Społeczność.
 3. Zaznacz pole obok opcji „Blokuj linki”.
 4. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Studio twórców.
 2. Przejdź do Ustawień społeczności swojego kanału, wybierając Społeczność > Ustawienia społeczności w menu po lewej stronie.
 3. W sekcji Blokowanie linków zaznacz odpowiednie pole wyboru, by automatycznie przesyłać do sprawdzenia nowe komentarze z linkami.
Sprawdzanie komentarzy filtrowanych jako spam

Jeśli ktoś napisze komentarz, który wygląda jak spam, możesz go sprawdzić, zatwierdzić lub usunąć.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Komentarze.
 3. Wybierz kartę Prawdopodobnie spam.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Studio twórców.
 2. Otwórz komentarze, wybierając Społeczność > Komentarze w menu po lewej stronie. 
 3. Kliknij kartę Prawdopodobnie spam.
Sprawdzanie komentarzy przesłanych do sprawdzenia
 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Komentarze.
 3. Wybierz kartę Do sprawdzenia.

Podczas sprawdzania przesłanych komentarzy do funkcji trafiają dane, dzięki którym będzie ona lepiej rozpoznawać te komentarze, które mają być sprawdzane. Dzięki temu będziesz poświęcać mniej czasu na monitorowanie komentarzy społeczności.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz kartę Komentarze na kanale, wybierając Społeczność > Komentarze w menu po lewej stronie.
 2. Wybierz kartę Do sprawdzenia.
 3. Zobaczysz listę komentarzy do sprawdzenia oznaczonych tagiem „Wstrzymane automatycznie”.
 4. Każdy komentarz możesz zaakceptować, ukryć lub zgłosić.
Zbiorcze zarządzanie komentarzami do filmów

Możesz zarządzać komentarzami do wielu filmów jednocześnie.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować.
 4. Wybierz opcję Edytuj, a następnie typ zmiany komentarza, którą chcesz wprowadzić.
 5. Dokonaj żądanej zmiany, po czym wybierz Aktualizuj filmy.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Zaloguj się w YouTube na komputerze.
 2. Otwórz Studio twórców > Menedżer filmów.
 3. Zaznacz pole obok każdego filmu, którym chcesz zarządzać. 
 4. U góry ekranu kliknij menu Działania
 5. Wybierz Więcej działań > Komentarze
 6. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zezwalaj na wszystkie komentarze
  • Przesyłaj potencjalnie nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia
  • Zezwalaj tylko na zaakceptowane komentarze
  • Nie zezwalaj na komentarze

Zapraszanie moderatora komentarzy

Możesz zaproponować innym użytkownikom YouTube, którzy prowadzą własne kanały, aby moderowali komentarze na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o dodawaniu moderatora komentarzy do kanału.

Dowiedz się, jak używać dodatkowych narzędzi do filtrowania, które pomogą Ci aktywnie moderować komentarze.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?