Moderování a kontrola komentářů

Pokud máte u svých videí povolené komentáře, můžete konverzaci pomocí našich nástrojů moderovat. Další informace o zapnutí komentářů.

Komentáře u soukromých videí nejsou povoleny. Chcete-li povolit komentáře u videa, které není veřejně přístupné, zveřejněte místo toho neveřejné video.

Odstranění, nahlášení nebo skrytí komentáře

Když někdo k vašemu videu přidá komentář, zašleme vám upozornění. Když chcete spravovat komentáře, klikněte na ikonu nabídky Nabídka Další vpravo nahoře od komentáře:

 • Odstranit: Komentář a všechny odpovědi z YouTube odstraníte.
 • Nahlásit spam nebo zneužití: Můžete nahlásit týmu YouTube komentáře, které podle vás představují spam nebo zneužití.
 • Skrýt v kanálu: Danému uživateli zablokujete možnost přidávat k videím ve vašem kanálu komentáře. Pokud si to později rozmyslíte, můžete tohoto uživatele ze seznamu skrytých uživatelů v nastavení komunity odstranit.

Označení komentářů srdíčkem

Ikonou srdíčka  ve Studio pro autory můžete ocenit komentáře diváků na stránce sledování, kanálu a na kartě Komunita.

Studio pro autory

 1. Přihlaste se ke svému kanálu na webové adrese www.youtube.com.
 2. V horní části stránky klikněte na ikonu účtu .
 3. Klikněte na Studio pro autory.
 4. Přejděte na kartu komunitu a klikněte na Komentáře.
 5. V sekci Publikované komentáře přejděte na komentář, který chcete ocenit, a klikněte na srdíčko .
 6. Po kliknutí na srdíčko se ikona vašeho kanálu zobrazí spolu s ním vedle ikon palec nahoru/dolů. 

Stránka sledování, kanál a karta Komunita

 1. Přihlaste se ke svému kanálu na webové adrese www.youtube.com.
 2. Přejděte ve svém kanálu na požadované video.
 3. Vyhledejte ikonu srdíčka  vedle ikon palce nahoru a dolů.
 4. Když kliknete na srdíčko, zobrazí se potvrzující zpráva Komentář označen srdíčkem.

Diváci uvidí vašeho avatara s malým červeným srdíčkem a pokud má pisatel daného komentáře nastaveno zasílání oznámení, obdrží zprávu, že autor kanálu označil váš komentář srdíčkem.

Odložení komentářů ke kontrole a schválení

Nastavení schvalování všech komentářů

U všech nových komentářů můžete před jejich zveřejněním u svého videa nebo kanálu vyžadovat schválení.

 1. Vyhledejte požadované video ve Správci videí. 
 2. Pod videem klikněte na tlačítko Upravit.
 3. Klikněte na Rozšířená nastavení.
 4. V části Povolit komentáře klikněte na možnost Schválené

Nastavení se použije pouze na nové komentáře. Komentářů, které jsou ve vašem kanálu nyní, se tato úprava nedotkne.

Odeslání komentářů s odkazy ke kontrole

Komentáře, které obsahují odkazy, můžete odeslat ke kontrole. 

 1. Přejděte do Studia pro autory. 
 2. Výběrem možnosti Komunita > Nastavení komunity v levé nabídce přejděte na kartu Nastavení komunity.
 3. Pokud chcete komentáře s odkazy automaticky odesílat ke kontrole, přejděte do části Odkazy a zaškrtněte pole.
Odložení potenciálně nevhodných komentářů ke kontrole 

Komentáře, které naše algoritmy určí jako potenciálně nevhodné, můžete odložit k pozdější kontrole. Tato funkce usnadňuje moderování komentářů a umožňuje nastavení určité kultury v kanálu. Je k dispozici celosvětově, funguje však pouze u komentářů v těchto jazycích: angličtina, arabština, francouzština, japonština, korejština, němčina, portugalština, ruština, španělština, turečtina a vietnamština. 

Pokud si funkci aktivujete, příslušné komentáře budou zařazeny do fronty „Ke kontrole“. Konečné rozhodnutí o tom, zda komentář schválíte, skryjete nebo nahlásíte, je jen na vás. Kdykoli také můžete přidat další slova a filtry, aby nástroj zachytil více komentářů.

Algoritmy, které funkce Odložit ke kontrole využívá, nejsou vždy stoprocentně spolehlivé. Funkce by měla zachytit většinu potenciálně nevhodných komentářů, ale je možné, že některé nevhodné komentáře odhaleny nebudou. Podle toho, jak budete s odloženými komentáři pracovat, bude funkce do vašeho účtu ukládat zpětnou vazbu a podle ní bude stále zlepšovat způsob určování komentářů, které chcete ke kontrole odložit.

Upozornění: Funkce nemá vliv na již zveřejněné komentáře; ke kontrole jsou odkládány pouze nové komentáře. 

Aktivace funkce odložení ke kontrole u komentářů u stávajících videí

 1. Přihlaste se do služby YouTube.
 2. Přejděte na požadované video a vyberte kartu Rozšířená nastavení.
 3. V části Povolit komentáře vyberte z rozevírací nabídky možnost Vše kromě potenciálně nevhodných komentářů.

Aktivace funkce u komentářů u nových videí a u kanálu

 1. Přihlaste se k účtu YouTube.
 2. Klikněte na ikonu účtu  > Studio pro autory.
 3. V nabídce vyberte možnost Komunita > Nastavení komunity.
 4. Přejděte dolů do části Výchozí nastavení.
 5. U videí a kanálů vyberte možnost Odložit potenciálně nevhodné komentáře ke kontrole.
Kontrola komentářů označených jako spam

Když někdo přidá komentář, který vypadá jako spam, můžete ho zkontrolovat, schválit nebo vymazat.

 1. Přejděte do Studia pro autory.
 2. Výběrem možnosti Komunita > Komentáře v nabídce vlevo přejděte v kanálu na komentáře
 3. Klikněte na kartu Pravděpodobný spam.
Zkontrolujte komentáře odložené ke kontrole
 1. Výběrem možnosti Komunita > Komentáře v nabídce vlevo přejděte v kanálu na kartu Komentáře.
 2. Vyberte kartu Ke kontrole.
 3. Zobrazí se seznam všech odložených komentářů se štítkem Potenciálně nevhodné.
 4. Jednotlivé komentáře můžete schválit, skrýt nebo nahlásit.

Podle toho, jak budete s komentáři pracovat, bude funkce do vašeho účtu ukládat zpětnou vazbu a podle ní bude stále zlepšovat způsob určování komentářů, které chcete ke kontrole odložit. Postupem času by vám tato funkce mohla významně snížit objem práce, kterou sledování komentářů komunity vyžaduje.

Hromadná správa videí

Můžete spravovat komentáře i u většího počtu videí najednou.

 1. Přihlaste se v počítači na YouTube.
 2. Přejděte do nabídky Studio pro autory > Správce videí.
 3. Zaškrtněte políčko vedle všech videí, která chcete spravovat. 
 4. V horní části obrazovky vyberte nabídku Akce
 5. Vyberte možnost Další akce > Komentáře
 6. Můžete vybrat z následujících možností:
  • povolit všechny komentáře,
  • odložit potenciálně nevhodné komentáře ke kontrole,
  • povolit pouze schválené komentáře,
  • nepovolovat komentáře.

Pozvání moderátora komentářů

Kteréhokoli uživatele YouTube, který má vlastní kanál, můžete pozvat, aby moderoval vaše komentáře. Naučte se, jak ke svému kanálu přidat moderátora komentářů.

Prostudujte si také informace o dalších možnostech filtrování, které vám pomohou komentáře aktivně moderovat.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?