Policy för felaktig information om vaccinering

Policy för felaktig information om vaccinering: YouTubes riktlinjer för communityn

YouTube tillåter inte innehåll som utgör en stor risk för allvarlig skada genom att sprida felaktig medicinsk information om aktuella administrerade vacciner som har godkänts och bekräftats som säkra och effektiva av lokala hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO). Det här är begränsat till innehåll som motsäger lokala hälsomyndigheters eller WHO:s vägledning om vaccinsäkerhet, effektivitet och ingredienser.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp material på YouTube om det innehåller skadlig felaktig information om aktuella godkända och administrerade vacciner gällande något av följande:

 • Vaccinsäkerhet: innehåll som påstår att vaccin orsakar kroniska biverkningar, utöver de ovanliga biverkningar som rapporterats av hälsomyndigheter

 • Vaccinets effektivitet: innehåll som hävdar att vaccin inte förhindrar att personer överför eller smittas av sjukdomen

 • Ingredienser i vacciner: innehåll som ger en felaktig framställning av ämnena i vaccinerna

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att det här inte är en fullständig lista. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube:

 • påståenden om att vacciner orsakar kroniska biverkningar, bland annat
  • cancer
  • diabetes
  • andra kroniska biverkningar
 • påståenden om att vaccin inte minskar risken att bli sjuk
 • påståenden om att vacciner innehåller ämnen som inte anges på vaccinets innehållslista, som biologiskt material från foster (t.ex. fostervävnad, fostercellinjer) eller djurprodukter
 • påståenden om att vacciner innehåller ämnen eller mikrochip som är tänkta att spåra eller identifiera mottagaren
 • påståenden om att vacciner orsakar en genetisk förändring hos en person
 • påståenden om att MMR-vaccinet orsakar autism
 • påståenden om att vacciner ingår i en plan att minska befolkningsmängden
 • påståenden om att influensavaccinet ger kroniska biverkningar, som infertilitet
 • påståenden om att HPV-vaccinet orsakar kroniska biverkningar, som förlamning

Utbildande, vetenskapligt, konstnärligt eller vittnesmålsbaserat innehåll

YouTube kan tillåta innehåll som strider mot policyerna om felaktig information som anges på den här sidan om innehållet inkluderar ytterligare sammanhang i videon, ljudet, titeln eller beskrivningen. Det här undantaget får inte användas till att sprida felaktig information. Ytterligare sammanhang kan vara motverkande uppfattningar från lokala hälsomyndigheter eller medicinska experter. Vi kan dessutom göra undantag om syftet med innehållet är att kritisera, bestrida eller driva med felaktig information som strider mot våra policyer. Vi kan dessutom göra undantag för innehåll som visar ett öppet och publikt forum, som en protest eller offentlig utfrågning, förutsatt att syftet med innehållet inte är att främja felaktig information som bryter mot våra policyer.


YouTube anser även att människor ska kunna dela med sig av sina erfarenheter, inklusive personliga erfarenheter av vaccinationer. Det innebär att vi kan göra undantag i innehåll där kreatörer beskriver sina egna eller sin familjs personliga erfarenheter. Samtidigt inser vi att det finns en skillnad mellan att dela personliga upplevelser och främja felaktig information om vacciner. Vi tar fortfarande bort innehåll eller kanaler om de innehåller andra policyöverträdelser eller upprepade gånger främjar felaktig information om vaccin.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

Ytterligare resurser

Mer information om vacciner, inklusive deras säkerhet och effektivitet, finns nedan.

Hälsomyndigheters vaccininformation:

Ytterligare vaccininformation:


 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
59
false
false