Włączanie superpodziękowań i zarządzanie nimi

Dzięki superpodziękowaniom twórcy mają dostęp do innego źródła przychodów oraz możliwość nawiązania kontaktu z widzami, którzy chcą podziękować za tworzone treści.

Odbiorcy mogą kupić superpodziękowania – czyli atrakcyjną animację przedstawiającą klaskanie – na stronie filmu. Jednorazowa animacja zostanie pokazana tylko kupującemu nad filmem na kanale. Dodatkowo osoba ta otrzyma kolorowy, wyróżniający się komentarz w sekcji komentarzy do filmu.

Superpodziękowania są obecnie dostępne w wersji beta dla grupy zarabiających twórców. Dowiedz się więcej o wymaganiach.

Uwaga: superpodziękowania były wcześniej znane jako aplauz widzów.

Włączanie i wyłączanie superpodziękowań na kanale

Aby włączyć superpodziękowania:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Zarabianie.
 3. Aby rozpocząć, wybierz kartę Supers i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Gdy wykonasz wszystkie instrukcje, na karcie Supers zobaczysz opcję Superpodziękowania z przyciskiem włączania/wyłączania.
  • Przesuń przełącznik obok opcji „Superpodziękowania”.
  • Po włączeniu superpodziękowań przycisk Podziękuj pojawi się przy wszystkich już przesłanych oraz kolejnych filmach. Nie będzie jednak wyświetlać się przy transmisjach na żywo i premierach.

Jeśli Twoimi prawami zarządza osoba trzecia, skontaktuj się z nią, zanim włączysz tę funkcję.

Aby wyłączyć superpodziękowania:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Zarabianie.
 3. Wybierz kartę Supers.
 4. Przesuń przełącznik obok opcji „Superpodziękowania”.
 5. W wyskakującym okienku zaznacz pole wyboru obok opcji „Rozumiem konsekwencje tego działania”.
 6. Kliknij Wyłącz.

Gdy wyłączysz superpodziękowania, związane z nimi funkcje zostaną usunięte ze wszystkich Twoich filmów. Dane historyczne dotyczące zarobków pozostaną dostępne.

Włączanie superpodziękowań w przypadku sieci

Aby zezwolić kwalifikującemu się kanałowi z Twojej sieci na włączenie superpodziękowań:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio na komputerze.
 2. Otwórz Ustawienia.
 3. Kliknij Umowy i zaakceptuj „Załącznik do umowy dotyczącej płatnych usług”.

Gdy to zrobisz, kwalifikujące się kanały z Twojej sieci będą mogły włączyć superpodziękowania.

Moderowanie komentarzy w ramach superpodziękowań

Kiedy widz kupi superpodziękowania, może on otrzymać bonus w postaci kolorowego komentarza w sekcji komentarzy do Twojego filmu.

Aby sprawdzić, kto kupił superpodziękowanie, użyj filtra komentarzy w sekcji Komentarze w YouTube Studio i w aplikacji YouTube Studio. Możesz sprawdzać i usuwać komentarze do filmów, a także odpowiadać na nie i dodawać do nich serca. Jeśli kupujący usunie komentarz otrzymany w ramach superpodziękowań, nie będzie on widoczny w sekcji Komentarze.

Raportowanie przychodów

Raporty o przychodach, w tym zarobki z superpodziękowań (łączne i pojedynczych filmów), znajdziesz w raporcie Przychody z transakcji w Statystykach YouTube. Przychody z superpodziękowań będziesz otrzymywać w taki sam sposób jak przychody z reklam – w AdSense.

Udział w przychodach

Twórcy otrzymują 70% przychodów z superpodziękowań, które zostały uznane przez Google i pomniejszone o kwoty lokalnego podatku od sprzedaży oraz obowiązujące opłaty App Store na urządzeniach z iOS. Koszty transakcji, w tym opłaty za karty kredytowe, są obecnie pokrywane przez YouTube.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false