Báo cáo quảng cáo vi phạm chính sách

Nếu gặp phải một quảng cáo không phù hợp hoặc thậm chí là vi phạm chính sách quảng cáo của Google, bạn có thể báo cáo quảng cáo đó.

Quảng cáo có nội dung bị hạn chế

Bạn có thể thấy những quảng cáo có nội dung bị hạn chế mà chính sách quảng cáo hiện tại của chúng tôi cho phép quảng cáo. Những quy định hạn chế này đối với nội dung quảng cáo có thể khác với nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo áp dụng cho nhà sáng tạo, trong đó nêu rõ những loại nội dung cụ thể của nhà sáng tạo sẽ đủ điều kiện tham gia kiếm tiền từ quảng cáo.

Để chặn một quảng cáo cụ thể mà không cần phải báo cáo, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác  hoặc Thông tin sau đó Chặn quảng cáo  trên quảng cáo đó. Tuỳ chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn chọn tuỳ chỉnh quảng cáo mà bạn thấy trong Trung tâm quảng cáo của tôi.

Quảng cáo vi phạm chính sách

Chúng tôi kết hợp quy trình xem xét tự động và thủ công để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của Google kể từ thời điểm quảng cáo được tạo. Việc này góp phần mang lại trải nghiệm quảng cáo thoải mái hơn cho người xem và giúp việc phân phát quảng cáo trên nội dung trên YouTube được hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá của chúng tôi không phải lúc nào cũng chính xác. Nếu có sai sót xảy ra, hãy báo cáo khi thấy quảng cáo vi phạm hoặc điền thông tin rồi gửi biểu mẫu này. Sau đó, nhóm chúng tôi sẽ xem xét đơn báo cáo của bạn rồi tiến hành xử lý nếu thấy thích hợp.

Tính năng báo cáo ngay trên quảng cáo chỉ có trên phiên bản YouTube dành cho thiết bị di động và máy tính.

Lưu ý: Nếu bạn thấy một video của mình được dùng làm quảng cáo và muốn tìm hiểu thêm để biết lượt xem quảng cáo có thể ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất video, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ nhà sáng tạo.

  1. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  hoặc Thông tin  trên quảng cáo. 
  2. Chọn Báo cáo quảng cáo .

Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính