Prijavljivanje oglasa koji krše pravila

Ako vam se prikaže oglas koji je neprimjeren ili čak krši Googleova pravila za oglase, možete ga prijaviti.

Oglasi s ograničenim sadržajem

Možda vam se prikažu oglasi koji promiču ograničeni sadržaj na kojem su, u skladu s našim smjernicama zajednice, trenutačno dopušteni oglasi. Ograničenja na sadržaju oglasa mogu se razlikovati od naših smjernica za sadržaj prikladan za oglašivače koje su namijenjene autorima i u kojima su navedene konkretne vrste sadržaja koje ispunjavaju kriterije za unovčavanje pomoću oglasa.

Da biste zaustavili prikazivanje određenog oglasa bez prijavljivanja, na oglasu odaberite Informacije Podataka zatimPrestani prikazivati taj oglas. Ta je opcija dostupna samo ako ste uključili značajku prilagodbe oglasa u postavkama oglasa na svojem Google računu.

Oglasi koji krše pravila

Upotrebljavamo kombinaciju ljudskog i automatskog pregleda kako bismo osigurali da su oglasi u skladu s Googleovim pravilima za oglase od trenutka izrade oglasa. Time se osigurava bolji doživljaj oglasa za gledatelje i bolje posluživanje oglasa na sadržaju na platformi.

Međutim, možemo pogriješiti u pregledu. Ako je to slučaj, prijavite oglas dok se prikazuje ili ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga. Naš tim pregledat će vašu prijavu oglasa i poduzeti potrebne radnje ako je prijava opravdana.

Izravno prijavljivanje putem oglasa značajka je koja je dostupna samo putem YouTubea za mobilne uređaje i računala.

Napomena: ako primijetite da se neki od vaših videozapisa upotrebljava kao oglas i ako želite saznati više o tome kako pregledi oglasa utječu na izvedbu vašeg videozapisa, obratite se našoj korisničkoj podršci za autore.

  1. Click Info Information on the ad 
  2. Select Why this ad and thenReport this ad

Saznajte više

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
59
false
false