Amerikanska skattekrav för YouTube-intäkter

Google kan börja ta ut amerikansk källskatt på intäkter som kommer från tittare i USA redan i juni 2021. Skicka in dina amerikanska skatteuppgifter i AdSense så snart som möjligt. Om vi inte har fått in dina skatteuppgifter senast den 31 maj 2021 kan Google bli tvungna att dra av upp till 24 procent av de totala, globala intäkterna. Om du är kreatör och baserad i USA kanske du redan har skickat in dina skatteuppgifter. Kontrollera för säkerhets skull dina skatteuppgifter i ditt AdSense-konto.

Google måste samla in skatteuppgifter från kreatörer i YouTubes partnerprogram. Om det visar sig att du är skattepliktig drar Google av skatt om du har intäkter från tittare i USA genom annonsvisningar, YouTube Premium, Superchatt, Super Stickers och kanalmedlemskap.

Därför drar Google av amerikansk skatt

Google har enligt kapitel 3 i U.S. Internal Revenue Code en skyldighet att samla in skatteuppgifter, dra av källskatt och skicka in rapporter till Internal Revenue Service (USA:s skattemyndighet, även kallad IRS) när en YPP-kreatör på YouTube genererar royaltyintäkter från tittare i USA. Om du har intäkter från tittare i USA kan Google börja dra av skatt (även kallat att hålla inne källskatt) redan i juni 2021.

Obs! YouTube och Google kan inte ge råd i skattefrågor. Ta hjälp av en skatterådgivare eller revisor om du behöver hjälp att förstå din skattesituation.

Skicka in skatteuppgifter till Google

Alla kreatörer som genererar intäkter på YouTube, oavsett var i världen de befinner sig, måste skicka in skatteuppgifter. Skicka in dina skatteuppgifter så snart som möjligt. Om vi inte har fått in dina skatteuppgifter senast den 31 maj 2021 kan Google bli tvungna att dra av upp till 24 procent av de totala, globala intäkterna.

Du kan använda dig av anvisningarna nedan när du skickar in amerikanska skatteuppgifter till Google. Observera att du kan bli ombedd skicka in skatteuppgifter igen var tredje år och att IRS kräver att skatteformulär ska fyllas i med endast latinska tecken. Du kan läsa mer här.

 1. Logga in på ditt AdSense-konto.
 2. Klicka på Betalningar.
 3. Klicka på Hantera inställningar.
 4. Scrolla till Betalningsprofil och klicka på redigera Redigera bredvid Skatteinformation för USA.
 5. Klicka på Hantera skatteuppgifter.
 6. På denna sida finns en guide som hjälper dig att välja rätt formulär för din skattesituation.
  Tips! När du har skickat in dina skatteuppgifter följer du anvisningarna ovan för att kontrollera avsnittet Skatteinformation för USA i betalningsprofilen. Där hittar du de källskattesatser som kan tillämpas på dina betalningar.

  Du kan också göra ändringar om omständigheter förändras för dig personligen eller för din verksamhet. Om du har bytt adress ska du ange din nya permanenta adress i båda avsnitten Fast hemadress och Juridisk adress. Det säkerställer att dina årsskatteformulär (t.ex. 1099-MISC, 1099-K och 1042-S) skickas till rätt adress. Om du befinner dig i USA måste du skicka in ditt W-9-formulär igen tillsammans med din uppdaterade juridiska adress

Vi har samlat resurser som kan hjälpa dig att skicka in dina skatteuppgifter i AdSense, under Skicka in amerikanska skatteuppgifter till Google. MCN-specifika anvisningar finns under Skattekrav för MCN-nätverk och partnerkanaler

Här gäller amerikanska skattekrav

Alla YPP-kreatörer, oavsett var i världen de befinner sig, måste skicka in amerikanska skatteuppgifter till Google. Enligt USA:s skattelagstiftning måste Google dra av skatt på de intäkter som kommer från tittare i USA, om du har några sådana. Källskattekraven kan variera beroende på var du bor, huruvida du har rätt att göra anspråk på skatteavtalslättnader och om du räknas som fysisk person eller företag.

 • Kreatörer utanför USA: Om du skickar in amerikanska skatteuppgifter är källskattesatsen 0–30 % av de intäkter som kommer från tittare i USA. Procentsatsen beror på om ditt land har något skatteavtal med USA.
 • Kreatörer i USA: Google håller inte inne skatt på dina intäkter om du har tillhandahållit giltiga skatteuppgifter. De flesta kreatörer i USA har redan skickat in sina amerikanska skatteuppgifter.

Obs! Om du inte skickar in några amerikanska skatteuppgifter kan Google bli tvungna att hålla inne den maximala skattesatsen. Skattesatsen beror på vilken typ av AdSense-konto du har och vilket land du är baserad i:

 • Konton av företagstyp: Standardskattesatsen är 30 % på intäkterna från USA när betalningsmottagaren befinner sig utanför USA. Skattesatsen för företag i USA är 24 % på de totala, globala intäkterna.
 • Konton tillhörande fysiska personer: Extra källskatt tillämpas och 24 % av de totala, globala intäkterna hålls inne.

De här skattesatserna justeras under nästa betalningscykel när giltiga amerikanska skatteuppgifter finns i AdSense. Du kan följa de här anvisningarna om du behöver ta reda på vilken typ av AdSense-konto du har.

Viktigt! Google skickar aldrig oönskade meddelanden för att be om ditt lösenord eller personliga uppgifter. Kontrollera alltid att e-postmeddelandet kommer från en e-postadress med domänen @youtube.com eller @google.com innan du klickar på en länk.

Vanliga frågor

Vad är källskatt?

Källskatt betyder helt enkelt att vi håller inne skatt redan innan vi gör en utbetalning till dig. Vi betalar sedan skattemyndigheten i USA den skatt du som kreatör är skyldig att betala enligt amerikansk lag.

Enligt amerikansk skattelagstiftning är Google en enhet som håller inne källskatt. Det betyder att vi, om tillämpligt, måste hålla inne källskatt på relevanta YouTube-intäkter. Vi kan behöva börja hålla inne källskatt redan i juni 2021.

Hur påverkar det här min inkomst på YouTube?

Bara den del av dina intäkter som kommer från tittare i USA omfattas av källskatt och rapporteringsskyldighet så länge du tillhandahåller giltiga skatteuppgifter. 

Den exakta källskattesatsen beror på de skatteuppgifter du skickar in till Google. När du har skickat in formuläret hittar du källskattesatsen i avsnittet Hantera skatteuppgifter i betalningsinställningarna i AdSense. Du ser inte källskattebelopp i YouTube Analytics.

Hypotetiskt exempel

Här är ett hypotetiskt exempel: En YouTube-kreatör i Indien som deltar i YouTubes partnerprogram hade intäkter på 1 000 USD från sin YouTube-kanal förra månaden. Av dessa 1 000 USD kom 100 USD från tittare i USA.

Här är några möjliga scenarier för hur mycket källskatt som hålls inne:

 • Kreatören skickar inte in några skatteuppgifter: Den slutliga skatten vi drar av blir 240 USD, eftersom källskatten är upp till 24 % av de totala, globala intäkterna om kreatören inte skickar in sina skatteuppgifter. Det betyder att vi är tvungna att dra av 24 % av de totala intäkterna från hela världen, alltså inte bara de intäkter som kommer från USA, tills kreatören skickar in fullständiga skatteuppgifter.
 • Kreatören skickar in skatteuppgifter och gör anspråk på avtalslättnad: Den slutliga skatten som dras av är 15 USD. Det beror på att Indien och USA har ett skatteavtal som minskar skattesatsen till 15 % av de intäkter som kommer från tittare i USA.
 • Kreatören skickar in skatteuppgifter men har inte rätt till skatteavtalslättnad: Den slutliga skatten som dras av är 30 USD. Det beror på att skattesatsen utan skatteavtalet är 30 % på de intäkter som kommer från tittare i USA.

Beräkna hur mycket källskatt som hålls inne

Se hur dina YouTube-intäkter kan påverkas med följande exempelberäkning:

 1. Öppna intäktsrapporten i YouTube Analytics och ställ in datumfiltret så att du ser den relevanta betalningsperioden (exempelvis 1–31 oktober). Det kan vara bra att ställa in YouTube Analytics på den valuta du får betalt i (exempelvis USD).
 2. Använd ett geografifilter så att du ser de beräknade intäkterna från USA. Läs mer om din målgrupp i YouTube Analytics.
 3. Öppna ditt AdSense-konto och leta rätt på din källskattesats. Källskattesatsen visas när du har skickat in dina amerikanska skatteuppgifter.
 4. Multiplicera resultaten från stegen 2 och 3 ovan.

Tänk på att du bara ser en uppskattning av källskattebeloppet när du följer proceduren ovan. När Google börjar dra av skatt ser du det slutliga beloppet som dras av i den återkommande betalningstransaktionsrapporten i AdSense (i tillämpliga fall).

Vad händer om jag inte har några intäkter från tittare i USA på kanalen?

Alla YPP-kreatörer bör skicka in skatteuppgifter till Google, oavsett om de har intäkter från tittare i USA eller inte. Om du börjar få intäkter från tittare i USA i framtiden är det lättare för oss att beräkna rätt källskattesats om du skickar in amerikanska skatteuppgifter.

Vilka kriterier använder ni när ni avgör om jag är baserad i USA eller inte?

Din plats avgörs av vilket bosättningsland du uppger i dina skatteuppgifter.

Innebär detta att jag behöver betala skatt både i det land där jag är bosatt och i USA?

Google är endast skyldiga att hålla inne amerikansk skatt från dina YouTube-intäkter. Lokala inkomstskattelagar kan fortfarande omfatta dina YouTube-intäkter.

Många länder har skatteavtal som minskar eller slopar dubbelbeskattning. Vissa länder tillåter dessutom avräkning av utländsk skatt för att minska internationellt skattetryck. Om du gör anspråk på ett skatteavtal i skatteverktyget i AdSense kan du kanske minska skatten du behöver betala. Ta kontakt med en skatterådgivare. Läs mer här

Vilka typer av dokument för skattedeklaration tillhandahåller Google?

Du ser det slutgiltiga källskattebeloppet som hålls inne i betalningsrapporten i AdSense i enlighet med din betalningscykel.

Alla kreatörer som skickar in skatteuppgifter och som tar emot den aktuella typen av betalningar får ett skatteformulär (exempelvis 1042-S, 1099-MISC) senast den 15 mars varje år, för föregående års källskatt. Du kan begära en kopia eller en omarbetning eller annullera ett amerikanskt årsslutsformulär för skatt i AdSense hjälpcenter.

Kan jag få en återbetalning av tidigare avdragen källskatt?

Google kan återbetala innehållen amerikansk källskatt under vissa förutsättningar, om uppdaterade skatteuppgifter skickas in före den 31 december 2021. Om du i tid skickar in ett uppdaterat W-8-skatteformulär och gör anspråk på en lägre skattesats räknar Google om skattebeloppet och betalar tillbaka mellanskillnaden.

Observera att du måste skicka in intyg om oförändrade omständigheter och deklarera att de ändringar som gjorts i ditt formulär gäller för ett tidigare datum. Det här kan du göra i avsnittet Intyg om statusförändring i steg 6 i skatteverktyget i AdSense.

Återbetalningen visas under betalningscykeln efter det att du uppdaterat ditt formulär.

De här förutsättningarna är begränsade och vi måste ha de giltiga skatteuppgifterna senast vid slutet av det kalenderår då skatten drogs av. Om du inte skickar in de giltiga skatteuppgifterna före slutet av det kalenderåret blir du i stället tvungen att skicka in en återbetalningsbegäran direkt till den amerikanska skattemyndigheten IRS. Vi rekommenderar i det här fallet att du tar hjälp av en professionell skatterådgivare.

Alla eventuella återbetalningar visas i betalningsrapporten i AdSense i slutet av betalningscykeln efter det att du uppdaterar dina skatteuppgifter i AdSense.

Kanaler som ingår i ett MCN-nätverk (multi-channel network) kan inte begära skatteåterbetalningar.

Gäller det här för mina andra intäkter från AdSense, förutom YouTube?

Om du skickar in giltiga skatteuppgifter bör den amerikanska källskatt som hålls inne enligt kapitel 3 bara gälla dina YouTube-intäkter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?