Davčne zahteve za ZDA za zaslužek v YouTubu

Google odtegne davke za ZDA od zaslužka, ki ga ustvarite z gledalci v ZDA. Če tega še niste storili, v storitvi AdSense vnesite svoje davčne podatke za Združene države, da bo lahko Google določil ustrezno stopnjo odtegljaja. Če davčnih podatkov ne vnesete, bo Google morda moral odtegniti davke po najvišji stopnji.

Google mora zbirati davčne podatke ustvarjalcev v partnerskem programu za YouTube. Če veljajo odbitki davka, bo Google odtegnil davke za zaslužek v YouTubu od gledalcev v ZDA z ogledi oglasov, naročnino YouTube Premium, sporočili Super Chat, nalepkami Super Stickers in članstvi v kanalih.

Zakaj Google odteguje davke za ZDA

Google je v skladu s 3. poglavjem ameriškega notranjega davčnega zakonika odgovoren za zbiranje davčnih podatkov, odtegovanje davkov in poročanje ameriškemu davčnemu uradu IRS, ko ustvarjalec v partnerskem programu za YouTube v YouTubu zasluži prihodek od avtorskega honorarja z gledalci v ZDA. Če ustvarite zaslužek z gledalci v ZDA, lahko Google začne odbijati davke (temu pravimo davčni odtegljaj) že junija 2021.

Opomba: YouTube in Google ne moreta svetovati glede davčnih vprašanj. Za več informacij o svojih davčnih obveznostih se posvetujte z davčnim strokovnjakom.

Pošiljanje davčnih podatkov Googlu 

Vsi ustvarjalci, ki monetizirajo svojo vsebino v YouTubu, ne glede na to, kje so na svetu, morajo poslati svoje davčne podatke. Prosimo, da svoje davčne podatke pošljete čim prej. Če svojih davčnih podatkov ne boste poslali do 31. maja 2021, bo Google morda moral odbiti do 24 % vašega celotnega zaslužka po vsem svetu. 

Za pošiljanje svojih davčnih podatkov za ZDA Googlu upoštevajte spodnja navodila. Davčne podatke boste morda morali poslati na vsaka tri leta. Pri pošiljanju davčnih obrazcev lahko uporabljate samo latinične znake (zaradi zahtev ameriškega urada IRS); več informacij najdete tukaj.

 1. Sign in to your AdSense account.
 2. Click Payments.
 3. Click Manage settings.
 4. Scroll to "Payments profile" and click edit Uredi next to "United States tax info".
 5. Click Manage tax info.
 6. On this page you'll find a guide that will help you to select the appropriate form for your tax situation.
  Tip: After you submit your tax information, follow the instructions above to check the “United States tax info” section of your Payments profile to find the tax withholding rates that may apply to your payments.

  You’ll also be able to make any edits in case your individual or business circumstances change. If you've changed your address, make sure your updated permanent address is the same in both sections: "Permanent residence address" and "Legal address". This will ensure that your year-end tax forms (e.g., 1099-MISC, 1099-K, 1042-S) are delivered to the correct location. If you’re in the US, you must resubmit your W-9 form with your updated legal address

Če želite pomoč pri vnosu davčnih podatkov v AdSense, preberite članek Pošiljanje davčnih podatkov za ZDA Googlu. Za podrobnejše informacije o VKO-jih preberite članek Davčne zahteve za VKO-je in povezane kanale.

Kje veljajo davčne zahteve za ZDA

Vsak ustvarjalec v partnerskem programu za YouTube, ne glede na to, kje je na svetu, mora Googlu poslati davčne podatke za ZDA. V skladu z ameriško davčno zakonodajo mora Google odbiti davke od vašega zaslužka v YouTubu z ameriškimi gledalci, če je to ustrezno. Zahteve glede davčnega odtegljaja se lahko razlikujejo glede na državo, v kateri prebivate, glede na to, ali ste upravičeni do uveljavljanja davčnih ugodnosti in ali ste posameznik ali podjetje

 • Ustvarjalci zunaj ZDA: Če pošljete davčne podatke za ZDA, so stopnje odtegljaja med 0 in 30 % od zaslužka, ki ga ustvarite z gledalci v ZDA, in so odvisne od tega, ali ima vaša država sklenjeno davčno pogodbo z ZDA. 
 • Ustvarjalci v ZDA: Google ne bo odtegnil davkov na zaslužek, če ste poslali veljavne davčne podatke. Večina ameriških ustvarjalcev je že poslala svoje davčne podatke za ZDA.

Pomembno: Če ne pošljete davčnih podatkov za ZDA, bo Google morda moral odtegniti davke po najvišji davčni stopnji. Vaša davčna stopnja bo odvisna od vrste računa AdSense in države: 

 • Vrsta poslovnega računa: Če je prejemnik plačila zunaj ZDA, bo privzeta stopnja odtegljaja 30 % zaslužka v ZDA. Za podjetja v ZDA bo veljal 24-odstotni odtegljaj od celotnega zaslužka po vsem svetu. 
 • Vrsta računa za posameznike: Veljal bo zadržan davčni odtegljaj in 24-odstotni odtegljaj od celotnega zaslužka po vsem svetu.

Te stopnje odtegljaja bodo prilagojene v naslednjem obračunskem ciklu, ko bodo v storitvi AdSense na voljo veljavni davčni podatki za ZDA. Da določite, katera vrsta računa je vaš račun AdSense, lahko upoštevate ta navodila.

Pomembno: Google ne pošilja neželenih sporočil s pozivi k razkrivanju gesel ali osebnih podatkov. Preden kliknete povezavo, vedno preverite, ali je bilo e-poštno sporočilo poslano iz e-poštne domene @youtube.com ali @google.com.

Pogosta vprašanja

Kaj je davčni odtegljaj?

Če poenostavimo: Davčni odtegljaj pomeni, da se od vaših plačil odbijejo davki, ki so plačani državi za izpolnitev davčne obveznosti prejemnika plačila v ZDA. 

V skladu z ameriško davčno zakonodajo je Google zastopnik za davčni odtegljaj, ki mora upoštevati ameriško davčno zakonodajo in po potrebi odtegniti davke od ustreznega zaslužka, ustvarjenega v YouTubu. Google lahko začne davke odtegovati že junija 2021.

Kako bo to vplivalo na moj dohodek v YouTubu?

Če pošljete veljavne davčne podatke, bosta davčni odtegljaj in poročanje o davkih veljala samo za vaš zaslužek z gledalci v ZDA. 

Natančna stopnja davčnega odtegljaja bo določena na podlagi davčnih podatkov, ki jih pošljete Googlu. Ko pošljete davčni obrazec, si stopnjo davčnega odtegljaja lahko ogledate v razdelku »Upravljanje davčnih podatkov« v nastavitvah plačila v računu storitve AdSense. Zneski davčnega odtegljaja niso vidni v storitvi YouTube Analytics.

Hipotetičen primer

Tu je hipotetičen primer: Ustvarjalec v YouTubu iz Indije, ki sodeluje v partnerskem programu za YouTube, je v zadnjem mesecu v YouTubu zaslužil 1000 USD. Od 1000 USD je njegov kanal z ameriškimi gledalci zaslužil 100 USD.

Tu je nekaj možnih scenarijev davčnega odtegljaja:

 • Ustvarjalec ne pošlje davčnih podatkov: Končni odbitek davka znaša 240 USD, ker stopnja davčnega odtegljaja znaša do 24 % celotnega zaslužka po vsem svetu, če ustvarjalec ni poslal davčnih podatkov. To pomeni, da bomo morali odbiti do 24 % njegovega celotnega zaslužka po vsem svetu, ne le zaslužka v ZDA, dokler ustvarjalec ne pošlje popolnih davčnih podatkov. 
 • Ustvarjalec pošlje davčne podatke in uveljavlja davčno ugodnost: Končni odbitek davka znaša 15 USD. To je zato, ker sta Indija in ZDA sklenili davčni sporazum, po katerem je davčna stopnja znižana na 15 % zaslužka z gledalci v ZDA. 
 • Ustvarjalec pošlje davčne podatke, vendar ni upravičen do davčne ugodnosti: Končni odbitek davka znaša 30 USD. To je zato, ker davčna stopnja brez sklenjenega davčnega sporazuma znaša 30 % zaslužka z gledalci v ZDA.

Izračun predvidenega davčnega odtegljaja

Na podlagi naslednjega primera izračuna si oglejte, kako lahko davčni odtegljaj vpliva na vaš dohodek v YouTubu: 

 1. Odprite zavihek »Poročilo o prihodkih« v storitvi YouTube Analytics in nastavite filter datuma na ustrezno plačilno obdobje (npr. od 1. do 31. oktobra). Morda je koristno, če v storitvi YouTube Analytics nastavite valuto, v kateri ste plačani (npr. USD). 
 2. Za ogled predvidenega prihodka iz ZDA uporabite filtriranje po geografski lokaciji. Preberite več o svojem občinstvu v storitvi YouTube Analytics.
 3. Prijavite se v svoj račun AdSense in poiščite stopnjo davčnega odtegljaja. Vaša stopnja odtegljaja je vidna po tem, ko pošljete davčne podatke za ZDA.
 4. Pomnožite rezultate 2. in 3. koraka zgoraj.

Z upoštevanjem zgornjih navodil izračunate samo predviden davčni odtegljaj. Ko bo Google začel odtegovati davke, bo končni znesek odtegljaja prikazan v vašem rednem poročilu o transakcijah plačil za račun AdSense (če je to ustrezno).

Kaj če v svojem kanalu ne ustvarim prihodkov z gledalci v ZDA?

Vsi ustvarjalci v partnerskem programu za YouTube morajo Googlu poslati svoje davčne podatke ne glede na to, ali zaslužijo prihodek z gledalci v ZDA ali ne. Če boste v prihodnje zaslužili prihodek z gledalci v ZDA, boste s posredovanjem svojih davčnih podatkov za ZDA lažje določili pravilno stopnjo davčnega odtegljaja.

Katera merila uporabljate za ugotavljanje, ali sem ustvarjalec v ZDA ali ne?

Vašo lokacijo določa država prebivališča, ki jo navedete v svojih davčnih podatkih.

Ali to pomeni, da moram plačati davke tako v svoji državi prebivališča kot tudi v Združenih državah?

Google mora od zaslužka v YouTubu, ki ga ustvarite z gledalci v Združenih državah, odtegniti samo davke za ZDA. Za vaš zaslužek v YouTubu morda velja tudi lokalna zakonodaja glede davka na dohodek. 

Številne države imajo vzpostavljene davčne sporazume za zmanjšanje ali preprečevanje dvojnega obdavčevanja. Poleg tega lahko določene države dovolijo odbitke davka iz tujine za zmanjšanje mednarodnih davčnih obremenitev. Če se v orodju za obdavčitev v storitvi AdSense sklicujete na davčni sporazum, lahko morda zmanjšate svojo davčno obremenitev. Obrnite se na svojega davčnega svetovalca. Tukaj najdete več informacij.

Kakšne dokumente za poročanje o davku ponuja Google?

V poročilu o plačilih v računu AdSense boste videli končne zneske davčnega odtegljaja glede na vaš obračunski cikel.

Vsi ustvarjalci, ki pošljejo davčne podatke in prejmejo ustrezna plačila, bodo 15. marca ali prej vsako leto prejeli davčni obrazec (npr. 1042-S, 1099-MISC) za davčne odtegljaje v prejšnjem letu. Če želite zahtevati kopijo, predložiti spremembe ali izničiti letni zaključni davčni obrazec za ZDA, obiščite center za pomoč AdSense.

Ali lahko prejmem vračilo davka od prejšnjih odtegljajev?

Google lahko v nekaterih okoliščinah vrne davčni odtegljaj za ZDA, če davčne podatke posodobite do 31. decembra 2021. Če na primer pravočasno pošljete posodobljen davčni obrazec W-8 z zahtevkom za nižjo davčno stopnjo, bo Google znova izračunal zneske davčnega odtegljaja in vrnil razliko. 

Upoštevajte, da boste morali predložiti izjavo o nespremenjenih okoliščinah in navesti, da se spremembe vašega obrazca nanašajo na pretekli datum. To lahko storite v razdelku »Izjava o spremembi stanja« v 6. koraku davčnega orodja v storitvi AdSense. 

Ta vračila bodo vidna v obračunskem ciklu, ko posodobite obrazec. 

Te okoliščine so omejene in veljavne davčne podatke morate poslati do konca koledarskega leta, v katerem je bil davek odtegnjen. Če veljavnih davčnih podatkov ne pošljete do konca koledarskega leta, boste morali zahtevo za vračilo davka poslati neposredno davčnemu uradu IRS. Priporočamo, da se o tem posvetujete z davčnim strokovnjakom.

Morebitna ustrezna vračila davka bodo vidna v poročilu o plačilih v storitvi AdSense na koncu obračunskega cikla po posodobitvi vaših davčnih podatkov v storitvi AdSense.

Povezani kanali v večkanalnih omrežjih (VKO)

Google žal ne more vrniti kupnine povezanim kanalom v VKO-jih. Povezani partnerji, ki so zavezanci za davčni odtegljaj v ZDA, morajo do 14. aprila v naslednjem letu prejeti obrazec 1042-S ali obrazec 1099. Če izpolnjujete pogoje, lahko ta obrazec uporabite za zahtevanje vračila kupnine davčnemu uradu IRS (ameriškemu davčnemu uradu). Priporočamo, da se o tem posvetujete z davčnim strokovnjakom.

Ali to velja tudi za moj drug zaslužek v storitvi AdSense, ki ga ne ustvarim v YouTubu?

Če pošljete veljavne davčne podatke, bi morali v skladu s 3. poglavjem ameriškega davčnega zakonika davčni odtegljaji za ZDA veljati samo za vaš zaslužek v YouTubu.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
59
false