Avgiftskrav for YouTube-inntekter fra USA

Google kan begynne å trekke amerikansk skatt på inntekter du genererer fra seere i USA, allerede i juni 2021. Send inn skatteinformasjonen din for USA i AdSense så snart som mulig. Hvis vi ikke har mottatt skatteinformasjonen din innen 31. mai 2021, kan Google være pålagt å trekke fra inntil 24 % av den totale inntekten din på verdensbasis. Hvis skapervirksomheten din er basert i USA, har du kanskje sendt inn skatteinformasjonen din allerede. Sjekk skatteinformasjonen i AdSense-kontoen din for å være sikker.

Google har ansvar for å samle inn skatteinformasjon fra skapere som er med i YouTubes partnerprogram (YPP). Hvis skattefradrag gjelder, trekker Google kildeskatt fra YouTube-inntekten som kommer fra seere i USA, i form av annonsevisninger, YouTube Premium, Superchat, Super Stickers og kanalmedlemskap.

Grunnen til at Google trekker kildeskatt fra inntekter i USA

I henhold til kapittel 3 i den amerikanske skattelovgivningen (International Revenue Code) har Google ansvaret for å samle inn skatteinformasjon, trekke kildeskatt og rapportere dette til Internal Revenue Service (skattemyndighetene i USA) i tilfeller der en YPP-skaper på YouTube får royalty-inntekter fra seere i USA. Google kan begynne å trekke kildeskatt allerede i juni 2021.

Merk: YouTube og Google kan ikke stille med rådgivning om skattespørsmål. Kontakt en skatterådgiver hvis du vil få bedre oversikt over skattesituasjonen din.

Innsending av skatteinformasjon til Google 

Alle YouTube-skapere med inntekt, uavhengig av hvor i verden de er bosatt, må oppgi skatteinformasjon. Send inn skatteinformasjonen din så fort som mulig. Hvis vi ikke har mottatt skatteinformasjonen din innen 31. mai 2021, kan Google pålegges å trekke fra inntil 24 % av den totale inntekten din på verdensbasis. 

Følg veiledningen nedenfor for å sende inn skatteinformasjonen din for USA til Google. Merk at vi kan be deg om å sende inn skatteinformasjonen på nytt hvert tredje år, og at du bare kan bruke latinske tegn når du fyller ut skatteskjemaet (i henhold til krav fra IRS). Finn ut mer

 1. Logg på AdSense-kontoen din.
 2. Klikk på Betalinger.
 3. Klikk på Administrer innstillinger.
 4. Rull ned til «Betalingsprofil», og klikk på «Endre» Rediger ved siden av «Skatteinformasjon for USA».
 5. Klikk på Administrer skatteinformasjon.
 6. På denne siden finner du en veiledning du kan bruke for å velge riktig skjema for skatteforholdet ditt.
  Tips: Når du har sendt inn skatteinformasjonen din, kan du følge veiledningen ovenfor for å se kildeskattsatsene som kan gjelde for betalingene dine. Disse opplysningene finner du i «Skatteinformasjon for USA»-delen i betalingsprofilen din.

  Du kan også gjøre endringer hvis det skulle bli nødvendig for deg selv som privatperson eller for bedriften din. Hvis du har ny adresse, må du sjekke at den oppdaterte, faste adressen din er den samme i begge delene: «Fast bostedsadresse» og «Juridisk adresse». På denne måten kan du være sikker på at årsoppgjørsskjemaene dine for skatter og avgifter (f.eks. 1099-MISC, 1099-K eller 1042-S) blir levert til riktig adresse. Hvis du holder til i USA, må du sende inn W-9-skjemaet på nytt med den nye juridiske adressen din.

Du kan forberede deg på å sende inn skatteinformasjonen din i AdSense ved å gå til Innsending av skatteinformasjonen din for USA til Google. MCN-nettverk har en egen veiledning i artikkelen Avgiftskrav for MCN-nettverk og tilknyttede kanaler.

Hvor gjelder avgiftskravene for USA?

Alle skapere som er med i YouTubes partnerprogram, uavhengig av hvor i verden de er bosatt, må oppgi skatteinformasjon for USA til Google. I henhold til amerikansk skattelovgivning er Google pålagt å trekke fra eventuelle skatter fra YouTube-inntekter som kommer fra seere i USA. Kravene for kildeskatt kan variere fra land til land og i henhold til hvorvidt du kan kreve fritak ved skatteavtale, eller hvorvidt du er en enkeltperson eller en bedrift

 • Skapere utenfor USA:  Hvis du sender inn skatteinformasjon for USA, ligger kildeskatten på 0–30 % av inntekten du genererer fra seere i USA. Dette avhenger av hvorvidt landet ditt har en skatteavtale med USA. 
 • Skapere i USA: Google trekker ikke kildeskatt på inntekt du har oppgitt gyldig skatteinformasjon om. De fleste skapere i USA har allerede sendt inn skatteinformasjonen sin for USA.

Viktig: Hvis du ikke oppgir skatteinformasjon for USA, kan Google bli pålagt å bruke den høyeste avgiftssatsen til å trekke fra kildeskatt. Hvilken avgiftssats du får, avhenger av AdSense-kontotypen din og bostedslandet ditt: 

 • Bedrift-kontotype: Standard kildeskattsats er 30 % av inntektene fra seere i USA hvis utbetalingsmottakeren bor utenfor USA. Bedrifter i USA får en kildeskattsats på 24 % for totalinntekten på verdensbasis. 
 • Personlig kontotype: Skattetrekk gjelder, med et trekk på 24 % av totalinntekten på verdensbasis.

Disse kildeskattsatsene justeres i neste betalingssyklus når du har oppgitt gyldig skatteinformasjon for USA i AdSense. Du kan følge denne veiledningen for å fastsette hvilken kontotype AdSense-kontoen din hører inn under.

Viktig: Google sender aldri uoppfordret e-post der du blir bedt om å oppgi passord eller andre personopplysninger. Før du klikker på en link, må du alltid sjekke at e-posten kommer fra en e-postadresse som slutter på @youtube.com eller @google.com.

Vanlige spørsmål

Hva er kildeskatt?

Enkelt forklart er kildeskatt skatten som trekkes fra utbetalingene dine, slik at de kan betales inn til de aktuelle myndighetene. I dette tilfellet gjelder dette USA. 

I henhold til amerikansk skattelov er Google en kildeskattoppkrever. Google er dermed pålagt å overholde amerikansk skattelov og trekke kildeskatt fra relevante YouTube-inntekter. Kildeskatt kan trekkes allerede i juni 2021.

Hvordan påvirker dette YouTube-inntekten min?

Når du har sendt inn gyldig skatteinformasjon, trekkes bare kildeskatten fra den delen av inntekten din som kommer fra seere i USA. 

Den nøyaktige kildeskattsatsen fastsettes av skatteinformasjonen du oppgir til Google. Når du har sendt inn skjemaet, kan du se kildeskattsatsen din i Administrer avgiftsinformasjon-delen i AdSense-betalingsinnstillingene. Kildeskattsatsen er ikke synlig i YouTube Analytics.

Et hypotetisk eksempel

Her er et hypotetisk eksempel: En YouTube-skaper som er med i YouTubes partnerprogram og bor i India, har tjent USD 1000 på YouTube i løpet av den siste måneden. Av inntekten på USD 1000 har kanalen generert USD 100 fra seere i USA.

Her er et par mulige utfall:

 • Skaperen sender ikke inn skatteinformasjon: Det endelige skattefradraget blir USD 240 fordi kildeskattsatsen er opptil 24 % av totalinntekten på verdensbasis når skatteinformasjon ikke leveres. Frem til skaperen leverer all skatteinformasjonen må vi da trekke fra opptil 24 % av totalinntekten fra hele verden, og ikke bare inntekten som kommer fra USA. 
 • Skaperen sender inn skatteinformasjon og gjør krav på fritak grunnet skatteavtale: Det endelige skattefradraget blir USD 15. Dette skyldes at India og USA har en skatteavtale som gir en redusert skattesats på 15 % av inntekten fra seere i USA. 
 • Skaperen sender inn skatteinformasjon, men kvalifiserer ikke for fritak grunnet skatteavtale: Det endelige skattefradraget blir på USD 30. Dette skyldes at skattesatsen uten skatteavtale ligger på 30 % av inntekten fra seere i USA.

Beregn et anslag for kildeskattsatsen din

Se om dette påvirker YouTube-inntekten din, ved å bruke beregningen i følgende eksempel: 

 1. Gå til Inntektsrapporten i YouTube Analytics og angi datoene for den aktuelle betalingsperioden (for eksempel 1.–31. oktober). Det kan være nyttig å angi valutaen du får betalt i, i YouTube Analytics (for eksempel USD). 
 2. Bruk et Geografi-filter for å se et anslag for inntekten fra USA. Finn ut mer om målgruppen din i YouTube Analytics.
 3. Gå til AdSense-kontoen din for å se kildeskattsatsen. Kildeskattsatsen din blir tilgjengelig når du har sendt inn skatteinformasjonen din for USA.
 4. Multipliser resultatene fra trinn 2 og 3 ovenfor.

Merk at resultatet du får med fremgangsmåten ovenfor, bare er et anslag for kildeskatten. Når Google begynner å trekke fra kildeskatt, ser du det endelige beløpet som trekkes fra, i den ordinære AdSense-betalingsrapporten.

Hva om jeg ikke har inntekt fra seere i USA på kanalen min?

Alle skapere som er med i YouTubes partnerprogram, må sende inn skatteinformasjon til Google – uavhengig om de har inntekt fra seere i USA eller ikke. Hvis du får inntekt fra seere i USA i fremtiden, har du allerede fastsatt den riktige kildeskattsatsen ved å sende inn skatteinformasjonen din.

Hvilke kriterier bruker dere til å avgjøre hvorvidt jeg er en skaper bosatt i USA eller ikke?

Den geografiske posisjonen din fastsettes av bostedslandet du oppgir i skatteinformasjonen.

Betyr det at jeg må betale avgifter i både bostedslandet mitt og USA?

Google er bare pålagt å trekke amerikansk skatt på inntekter du genererer fra seere i USA. Det kan likevel hende at du også må betale lokale avgifter for YouTube-inntekten din i henhold til lokal lovgivning. 

De fleste land har skatteavtaler som reduserer eller eliminerer dobbeltbeskatning. Noen land tillater også skattefradrag for beskatning til utlandet for å redusere den internasjonale skattebyrden. Det kan hende at du får redusert skattebyrden din ved å kreve fritak ved skatteavtale via skatteverktøyet i AdSense. Forhør deg med en skatterådgiver. Finn ut mer her

Hva slags dokumenter for skatterapportering leverer Google?

Du ser det endelige kildeskattbeløpet i AdSense-betalingsrapporten din i tråd med betalingssyklusen.

Alle skapere som sender inn skatteinformasjon, og som har den aktuelle inntekten, kommer til å motta et skatteskjema (for eksempel 1042-S eller 1099-MISC) 15. mars eller tidligere hvert år, der kildeskatten for det foregående året er oppgitt. Gå til AdSense-brukerstøtten for å be om en kopi eller revisjon, eller for å slette et skatteskjema for USA for et foregående år.

Kan jeg få refundert kildeskatt fra tidligere skattetrekk?

Google kan refundere amerikansk kildeskatt under særlige omstendigheter hvis den oppdaterte skatteinformasjonen er levert innen 31. desember 2021. Hvis for eksempel et oppdatert W-8-skjema med krav om en lavere skattesats leveres i tide, beregner Google kildeskattbeløpet på nytt og refunderer differansen. 

Merk at du må sende inn en erklæring om endrede omstendigheter og erklære at endringene du har gjort i skjemaet, gjelder for en foregående tidsperiode. Du kan gjøre dette under «Skriftlig erklæring om statusendring»-delen i trinn 6 av skatteverktøyet i AdSense. 

Refusjonene vises i betalingssyklusen etter at du har oppdatert skjemaet. 

Omstendighetene som tillater disse endringene er begrenset, og gyldig skatteinformasjon må leveres før utgangen av kalenderåret kildeskatten forekommer. Hvis du ikke leverer gyldig skatteinformasjon innen kalenderåret er over, må du kontakte IRS direkte for å be om en refusjon. Vi anbefaler at du kontakter en skatterådgiver når du skal gjøre dette.

Eventuelle gyldige refusjoner vises i AdSense-betalingsrapporten mot slutten av betalingssyklusen når du har oppdatert skatteinformasjonen i AdSense.

Kanaler som er med i multikanalsnettverk (MCN), kvalifiserer ikke for skatterefusjoner.

Gjelder dette for andre AdSense-inntekter utenom YouTube?

Hvis du leverer gyldig skatteinformasjon, skal amerikansk kildeskatt i henhold til kapittel 3 bare gjelde for YouTube-inntekten din.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?