ASV nodokļu prasības YouTube ieņēmumiem

Svarīgi! Tuvojoties gada beigām, monetizēta satura veidotājiem ir jāpārbauda sava nodokļu informācija programmā “AdSense pakalpojumam YouTube”. Noteikti iesniedziet nodokļu veidlapu un, ja atbilstat prasībām, līdz 2023. gada 10. decembrim pieprasiet nodokļu līguma atvieglojumus. Atbilstošos gadījumos uzņēmums Google pārrēķinās 2023. gada nodokļus un atmaksās starpību.

Ja nekopīgosiet nodokļu informāciju, iespējams, uzņēmumam Google būs jāietur nodokļi no ieņēmumiem visā pasaulē, nosakot maksimālo nodokļu likmi. Ja kopīgosiet nodokļu informāciju, nodokļu likme var sasniegt līdz pat 30% no jūsu ieņēmumiem, kas gūti ASV.

Pārbaudiet savu nodokļu informāciju un pieprasiet nodokļu līguma atvieglojumus, veicot tālāk norādītās darbības.

Uzziniet vairāk par nodokļu ieturēšanu pakalpojumā YouTube vai pārskatiet bieži uzdotos jautājumus par ASV nodokļu informācijas iesniegšanu uzņēmumam Google.

Uzņēmumam Google ir jāiegūst nodokļu informācija no satura veidotājiem, kuri piedalās YouTube partneru programmā (YPP). Ja tiks piemērots ar nodokli apliekamās bāzes samazinājums, uzņēmums Google ieturēs nodokļus no YouTube ieņēmumiem, kas gūti no skatītājiem ASV — no reklāmu skatījumiem, pakalpojuma YouTube Premium, funkcijām Super Chat, Super Stickers un “Dalība kanālā”.

Kāpēc uzņēmums Google ietur ASV nodokļus

Atbilstoši ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 3. nodaļai uzņēmumam Google ir pienākums iegūt nodokļu informāciju, ieturēt nodokļus un ziņot ASV Ieņēmumu dienestam (ASV nodokļu iestādei, kas zināma ar nosaukumu “IRS”), ja YouTube partneru programmas (YPP) satura veidotājs pakalpojumā YouTube gūst autoratlīdzības ieņēmumus no skatītājiem ASV.

Piezīme: uzņēmumi YouTube un Google nevar sniegt konsultācijas nodokļu jautājumos. Lai labāk izprastu savu nodokļu situāciju, konsultējieties ar nodokļu ekspertu.

Abonējiet YouTube satura veidotāju kanālu, lai iegūtu jaunākās ziņas, atjauninājumus un padomus.

Nodokļu informācijas iesniegšana uzņēmumam Google

Visiem satura veidotājiem, kuri monetizē saturu pakalpojumā YouTube, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas ir jāsniedz nodokļu informācija. Lūdzu, pēc iespējas drīzāk iesniedziet savu nodokļu informāciju. Ja nebūs norādīta nodokļu informācija, iespējams, uzņēmumam Google būs jūsu kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē jāpiemēro likme 24% apmērā.

Lai iesniegtu ASV nodokļu informāciju uzņēmumam Google, varat veikt tālāk norādītas darbības. Ņemiet vērā, ka ik pēc trim gadiem jums var tikt lūgts atkārtoti iesniegt nodokļu informāciju un, iesniedzot nodokļu veidlapas, drīkst izmantot tikai latīņu alfabēta rakstzīmes (ASV Ieņēmumu dienesta (IRS) prasība); šeit uzziniet vairāk

 1. Pierakstieties savā AdSense kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Maksājumi un pēc tam Maksājumu informācija.
 3. Noklikšķiniet uz Pārvaldīt iestatījumus.
 4. Ritiniet līdz sadaļai “Maksājumu profils” un blakus vienumam “Amerikas Savienoto Valstu nodokļu informācija” noklikšķiniet uz rediģēšanas ikonas Rediģēt.
 5. Noklikšķiniet uz vienuma Pārvaldīt nodokļu informāciju.
 6. Šajā lapā ir ceļvedis, kas palīdzēs jums atlasīt savai nodokļu situācijai atbilstošo veidlapu.
  Padoms. Pēc nodokļu informācijas iesniegšanas, ievērojot iepriekš sniegtos norādījumus, pārbaudiet maksājumu profila sadaļu “Amerikas Savienoto Valstu nodokļu informācija”, lai atrastu nodokļu ieturētās daļas, kas varētu tikt piemērotas jūsu maksājumiem.

  Varēsiet arī veikt labojumus, ja jūsu personiskie vai uzņēmuma apstākļi mainīsies. Ja esat mainījis adresi, jūsu atjauninātajai pastāvīgajai adresei ir jābūt vienādai abās šajās sadaļās: “Pastāvīgās dzīvesvietas adrese” un “Juridiskā adrese”. Tādējādi gada nodokļu veidlapas (piemēram, 1099-MISC, 1099-K un 1042-S) tiks jums piegādātas uz pareizo atrašanās vietu. Ja atrodaties ASV, jums ir atkārtoti jāiesniedz veidlapa W-9 ar atjaunināto juridisko adresi.

Lai sagatavotos nodokļu informācijas iesniegšanai pakalpojumā AdSense, skatiet sadaļu ASV nodokļu informācijas iesniegšana uzņēmumam Google. Konkrētus norādījumus daudzkanālu tīkliem skatiet sadaļā Nodokļu prasības daudzkanālu tīkliem un tīklā iesaistītajiem kanāliem

Kur tiek piemērotas ASV nodokļu prasības

Visiem YouTube partneru programmas (YPP) satura veidotājiem neatkarīgi no atrašanās vietas ir jāsniedz ASV nodokļu informācija uzņēmumam Google. Saskaņā ar ASV nodokļu tiesību aktiem uzņēmumam Google ir jāietur nodokļi no jūsu YouTube ieņēmumiem, kas gūti no skatītājiem ASV (ja piemērojams). Nodokļu ieturēšanas prasības var atšķirties atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts, no tā, vai esat tiesīgs pieprasīt nodokļu līguma atvieglojumus, un no tā, vai darbojaties kā fiziska persona vai uzņēmums.

 • Satura veidotājiem ārpus ASV: ja esat iesniedzis ASV nodokļu informāciju, ieturētā daļa veido līdz 30% no ieņēmumiem, kas gūti no skatītājiem ASV, un ir atkarīga no tā, vai jūsu valstij ir noslēgts nodokļu līgums ar ASV.
 • Satura veidotājiem ASV: uzņēmums Google neieturēs nodokļus no ieņēmumiem, ja būsiet iesniedzis derīgu nodokļu informāciju. Lielākā daļa satura veidotāju ASV jau ir iesnieguši savu ASV nodokļu informāciju.

Svarīgi: ja nebūs iesniegta ASV nodokļu informācija, iespējams, uzņēmumam Google būs jāpiemēro maksimālā nodokļa likme. Jums piemērotā nodokļa likme būs atkarīga no jūsu AdSense konta veida un valsts.

 • Uzņēmuma konta veids: noklusējuma ieturētā daļa ieņēmumiem, kas gūti ASV, būs 30%, ja maksājuma saņēmējs atrodas ārpus ASV. Uzņēmumiem ASV tiks piemērota ieturējuma likme 24% apmērā no kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē.
 • Fiziskas personas konts: tiks piemērots dublējuma ieturējums, un tiks ieturēti 24% no kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē.

Tiklīdz pakalpojumā AdSense būs iesniegta derīga ASV nodokļu informācija, šīs ieturētās daļas nākamajā maksājumu ciklā tiks koriģētas. Lai noteiktu, kāds ir jūsu AdSense konta veids, varat izpildīt šos norādījumus.

Svarīgi: uzņēmums Google nekad nesūtīs iepriekš nepieteiktus ziņojumus ar paroles vai personas informācijas pieprasījumu. Pirms noklikšķināt uz saites, vienmēr pārliecinieties, ka e-pasta ziņojums ir nosūtīts no e-pasta adreses ar domēnu @youtube.com vai @google.com.

Bieži uzdotie jautājumi

Kas ir nodokļu ieturēšana?

Vienkārši sakot, nodokļu ieturēšana ir nodokļu atskaitīšana no jūsu maksājumiem, lai varētu tos samaksāt valstij un izpildīt maksājumu saņēmēja ASV nodokļu saistības.

Saskaņā ar ASV nodokļu tiesību aktiem uzņēmums Google ir nodokļu ieturētājs, kam jāievēro ASV nodokļu tiesību akti un, ja nepieciešams, jāietur nodokļi no atbilstošiem YouTube ieņēmumiem.

Kā tas ietekmēs manus ienākumus pakalpojumā YouTube?

Nodokļu ieturēšana un pārskatu sniegšana attieksies tikai uz to jūsu ieņēmumu daļu, kas gūti no skatītājiem ASV, ja būsiet iesniedzis derīgu nodokļu informāciju.

Precīza ieturētā nodokļa likme tiks noteikta, pamatojoties uz uzņēmumam Google iesniegto nodokļu informāciju. Pēc veidlapas iesniegšanas varēsiet skatīt savu ieturētā nodokļa likmi pakalpojuma AdSense maksājumu iestatījumu sadaļā “Pārvaldīt nodokļu informāciju”. Ieturēto nodokļu summas nav redzamas pakalpojumā YouTube Analytics.

Hipotētisks piemērs

Tālāk ir sniegts hipotētisks piemērs: YouTube satura veidotājs Indijā, kas ir YouTube partneru programmas dalībnieks, pagājušajā mēnesī pakalpojumā YouTube guva ieņēmumus 1000 ASV dolāru apmērā. No šiem 1000 ASV dolāriem 100 ASV dolārus kanāls ieguva no skatītājiem ASV.

Tālāk ir aprakstīti daži iespējamie ieturēšanas scenāriji.

 • Satura veidotājs nav iesniedzis nodokļu informāciju: galīgā ieturētā nodokļa summa ir 240 ASV dolāri, jo gadījumā, ja nav iesniegta nodokļu informācija, ieturētā nodokļa likme ir līdz 24% no kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē. Tas nozīmē, kamēr satura veidotājs nebūs iesniedzis pilnīgu nodokļu informāciju, mums būs jāietur līdz 24% no viņa kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē, nevis tikai no ieņēmumiem, kas gūti ASV.
 • Satura veidotājs ir iesniedzis nodokļu informāciju un pieprasa līguma atvieglojumus: galīgā ieturētā nodokļa summa ir 15 ASV dolāri. Tas ir tādēļ, ka Indijai ir noslēgts nodokļu līgums ar ASV, kas nosaka, ka ieņēmumiem, kas gūti no skatītājiem ASV, nodokļa likme tiek samazināta līdz 15%.
 • Satura veidotājs ir iesniedzis nodokļu informāciju, bet nav tiesīgs saņemt nodokļu līguma atvieglojumus: galīgā ieturētā nodokļa summa ir 30 ASV dolāri. Tas ir tādēļ, ka nodokļa likme ieņēmumiem, kas gūti no skatītājiem ASV, ja nav noslēgts nodokļu līgums, ir 30%.

Paredzamā nodokļu ieturējuma aprēķināšana

Tālāk norādītajā aprēķina piemērā skatiet, kā var tikt ietekmēti jūsu YouTube ienākumi.

 1. Pakalpojumā YouTube Analytics atveriet ieņēmumu pārskatu un datumu filtrā atlasiet attiecīgo maksājumu periodu (piemēram, no 1. līdz 31. oktobrim).Ieteicams pakalpojumā YouTube Analytics iestatīt to valūtu, kurā saņemat maksājumus (piemēram, ASV dolārus).
 2. Izmantojiet ģeogrāfiskās atrašanās vietas filtru, lai skatītu paredzamos ieņēmumus, kas gūti no ASV. Uzziniet vairāk par savu auditoriju pakalpojumā YouTube Analytics.
 3. Lai uzzinātu jums piemēroto ieturētā nodokļa likmi, skatiet savu AdSense kontu. Jūsu ieturētā nodokļa likme būs redzama pēc ASV nodokļu informācijas iesniegšanas.
 4. Reiziniet iepriekš norādītajā 2. un 3. darbībā iegūtos rezultātus.

Ņemiet vērā, ka, veicot iepriekš aprakstītos aprēķinus, iegūsiet tikai aptuvenu paredzamo nodokļu ieturējumu. Kad uzņēmums Google sāks ieturēt nodokļus, savā kārtējā pakalpojuma AdSense maksājumu darījumu pārskatā (ja piemērojams) redzēsiet faktisko ieturēto summu.

Kā rīkoties, ja savā kanālā negūstu ieņēmumus no skatītājiem ASV?

Visiem YouTube partneru programmas (YPP) satura veidotājiem ir jāsniedz nodokļu informācija uzņēmumam Google neatkarīgi no tā, vai viņi gūst ieņēmumus no skatītājiem ASV vai negūst. Ja nākotnē gūsiet ieņēmumus no skatītājiem ASV, iesniegtā ASV nodokļu informācija palīdzēs noteikt pareizo ieturamo daļu.

Pēc kādiem kritērijiem tiek noteikts, vai es esmu satura veidotājs ASV?

Jūsu atrašanās vieta tiek noteikta pēc jūsu nodokļu informācijā norādītās dzīvesvietas valsts.

Vai tas nozīmē, ka man tiks piemēroti nodokļi gan manā dzīvesvietas valstī, gan ASV?

Uzņēmumam Google ir jāietur tikai ASV nodokļi no jūsu YouTube ieņēmumiem, kas gūti no skatītājiem ASV. Tomēr uz jūsu YouTube ieņēmumiem var attiekties arī vietējie tiesību akti par ienākuma nodokli.

Daudzās valstīs ir noslēgti nodokļu līgumi, kas samazina vai novērš nodokļu dubultu piemērošanu. Turklāt dažās valstīs var tikt piešķirtas ārvalstīs samaksātu nodokļu atlaides, lai palīdzētu samazināt starptautisko nodokļu slogu. Pieprasot nodokļu līgumu pakalpojuma AdSense nodokļu rīkā, iespējams, varēsiet samazināt savu nodokļu slogu. Lūdzu, sazinieties ar savu nodokļu konsultantu. Uzziniet vairāk šeit.

Kādus nodokļu pārskatu dokumentus nodrošina uzņēmums Google?

Jūsu AdSense maksājumu pārskatā būs norādītas faktiskās ieturēto nodokļu summas atbilstoši jūsu maksājumu ciklam. Ieturētās summas parasti ir redzamas nākamajā mēnesī pēc maksājuma veikšanas, piemēram, maija maksājumu pārskatā ir norādītas ieturētās summas par aprīli. Ja jūsu kontā ir konstatētas maksājumu aizturēšanas vai citas problēmas, vēlāk maksājumu pārskatā var būt norādītas faktiskās ieturēto nodokļu summas par vairākiem apvienotajiem mēnešiem.

Visi satura veidotāji, kuri ir iesnieguši nodokļu informāciju un saņem atbilstošus maksājumus, līdz katra gada 14. aprīlim (ieskaitot) saņems nodokļu veidlapu (piemēram, 1042-S) par iepriekšējā gada ieturētajiem nodokļiem (veidlapa 1099-MISC ASV satura veidotājiem parasti tiek izsniegta marta sākumā). Apmeklējiet AdSense palīdzības centru, lai pieprasītu gada beigu ASV nodokļu veidlapas kopiju, pārskatīto versiju vai lai to anulētu.

Nodokļu dokumentu piegādes preferences

Jūsu saņemto gada beigu nodokļu veidlapu dokumentu piegādes opcijas un dokumentu statusi ir norādīti AdSense nodokļu rīka sadaļā Iestatījumi > Pārvaldīt nodokļu informāciju.Varat izvēlēties digitālo nodokļu dokumentu piegādi tiešsaistē vai atlasīt piegādi pa pastu papīra formātā.

 • Ja atlasīsiet piegādi tiešsaistē, dokumentus saņemsiet tikai tiešsaistē.
 • Ja atlasīsiet papīra formātu, dokumenti tiks sūtīti uz nodokļu veidlapā norādīto pasta adresi un dokumenti joprojām būs pieejami tiešsaistē.

Ja jūsu pasta adrese ir mainījusies, atjauniniet savu nodokļu informāciju maksājumu profilos. Uzņēmums Google izmantos informāciju, ko savā maksājumu profilā iesniedzāt, izmantojot ASV nodokļu veidlapu.

Vai es varu saņemt nodokļu atmaksu par iepriekš veiktiem ieturējumiem?

Uzņēmums Google noteiktos apstākļos var atmaksāt ieturēto ASV nodokli, ja atjauninātā nodokļu informācija tiek iesniegta līdz 10. decembrim. Piemēram, ja savlaicīgi tiks iesniegta atjaunināta nodokļu veidlapa W-8 ar prasību piemērot zemāku nodokļa likmi un cita nepieciešamā dokumentācija, uzņēmums Google pārrēķinās ieturētās summas un atmaksās starpību.

Ņemiet vērā, ka jums, iespējams, būs mums jāiesniedz ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība par to, ka apstākļi nav mainījušies, un jāapliecina, ka jūsu veidlapā veiktās izmaiņas attiecas uz iepriekšējo periodu (ja piemērojams). To varat izdarīt pakalpojuma AdSense nodokļu rīka 6. darbības sadaļā “Ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība par statusa maiņu”.

Veiktā atmaksa būs redzama nākamajā maksājumu ciklā pēc veidlapas atjaunināšanas.

Šie apstākļi ir ierobežoti, un derīgai nodokļu informācijai ir jābūt iesniegtai līdz tā kalendārā gada beigām, kurā tika ieturēts nodoklis. Ja līdz kalendārā gada beigām nebūsiet iesniedzis derīgu nodokļu informāciju, jums būs jāpieprasa atmaksa tieši no ASV Ieņēmumu dienesta (IRS). Lai to izdarītu, iesakām konsultēties ar profesionālu nodokļu konsultantu.

Maksājumu cikla beigās pēc nodokļu informācijas atjaunināšanas pakalpojumā AdSense visas piemērojamās atmaksas būs redzamas jūsu AdSense maksājumu pārskatā.

Ar Multi-Channel Network (MCN) saistītie partneri

No 2023. gada MCN tīklos iesaistītie kanāli var atbilst prasībām, lai saņemtu naudas atmaksas. Partneriem ir jāiesniedz derīga dokumentācija, kas apliecina, ka uz iepriekš veikto maksājumu attiecās zemāka likme. Naudas atmaksai būs piemēroti tikai tie nodokļi, kas ieturēti tajā pašā kalendārajā gadā. Šīs izmaiņas neattiecas uz 2022. gadu, kā arī visiem iepriekšējiem gadiem. Tiklīdz tiks nodrošināta atbilstība piemērotības prasībām, naudas atmaksa tiks pārskaitīta oriģinālā satura īpašniekam, no kura tika ieturēts nodoklis.

Vai tas attiecas uz citiem maniem AdSense ieņēmumiem, kas nav gūti pakalpojumā YouTube?

Ja būsiet iesniedzis derīgu nodokļu informāciju, saskaņā ar kodeksa 3. nodaļu ASV ieturētie nodokļi attieksies tikai uz jūsu YouTube ieņēmumiem.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
6599430038756953523
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
59