Daňové povinnosti multikanálových sietí a pridružených kanálov

Dôležité: Keďže sa blíži koniec roka, speňažujúci autori by si mali skontrolovať svoje daňové údaje v službe AdSense pre YouTube. Nezabudnite podať daňové priznanie, a ak spĺňate podmienky, do 10. decembra 2023 si nárokujte výhody plynúce z daňovej zmluvy. V relevantných prípadoch Google prepočíta dane za rok 2023 a vráti vám rozdiel.

Ak neposkytnete svoje daňové údaje, Google môže mať povinnosť zraziť z celosvetových zárobkov dane s uplatnením maximálnej sadzby dane. Ak daňové údaje poskytnete, vaša sadzba dane môže byť maximálne 30 % z vášho príjmu v USA.

Skontrolujte svoje daňové údaje a nárokujte si výhody plynúce z daňovej zmluvy:

Prečítajte si viac o zrážkach dane na YouTube alebo si pozrite časté otázky o poskytnutí svojich daňových údajov pre USA Googlu.

Od Googlu sa vyžaduje zhromažďovať daňové údaje od autorov v Partnerskom programe YouTube. Ak sa uplatňujú daňové zrážky, Google bude zrážať dane zo zárobkov na YouTube pochádzajúcich od divákov v Spojených štátoch. Tento článok sa vzťahuje konkrétne na pridružených autorov v multikanálových sieťach. Viac o zrážkach dane na YouTube sa dozviete tu a v našom podrobnom článku s častými otázkami: Poskytnutie daňových údajov pre Spojené štáty Googlu.

Dôležité: Google nikdy neposiela nevyžiadané správy, v ktorých by vás žiadal o poskytnutie hesla alebo iných osobných údajov. Pred kliknutím na odkaz vždy skontrolujte, či bol e‑mail odoslaný z e‑mailovej adresy @youtube.com alebo @google.com.

Informácie týkajúce sa pridružených kanálov

Ste súčasťou multikanálovej siete? Ak áno, v účte AdSense pre YouTube prepojenom s vaším kanálom budete musieť zadať daňové údaje pre USA. Vďaka týmto údajom bude možné určiť sumu zrážkových daní (ak sa na vás nejaké vzťahujú). Váš účet AdSense pre YouTube by mal byť vedený pod vaším celým menom alebo pod oficiálnym názvom vašej firmy, aby vám boli zrážkové dane vypočítané správne. Ďalej platí, že adresa vo vašom účte by sa mala zhodovať s adresou vášho trvalého bydliska, ktorú používate na daňové a právne účely.

Výnosy z vášho kanála budú naďalej vyplácané vášmu partnerovi v multikanálovej sieti. Ak sa na platby vzťahujú zrážkové dane, budú zrážané z platieb uskutočnených v prospech vašej multikanálovej siete pre výnosy z vášho kanála.

Sumy zrážkovej dane nebudú viditeľné v analytike na YouTube, takže sa budú musieť vypočítať manuálne pomocou tohto systému. Vaša multikanálová sieť dostane každý mesiac prehľad s celkovou výškou daní zrazených v Spojených štátoch.

Ak ste svoje platné daňové údaje pre Spojené štáty poskytli až po tom, ako sa dane začali zrážať, a spĺňate podmienky na získanie nižšej sadzby dane, zrážková sadzba bude upravená v nasledujúcom platobnom cykle.

Vrátenie dane v prípade pridružených kanálov

Pridružené kanály v multikanálových sieťach môžu mať od roka 2023 nárok na vrátenie peňazí. Affiliate partneri nám musia poskytnúť platnú dokumentáciu, ktorá dokazuje, že predchádzajúca platba podliehala nižšej sadzbe. Vrátené môžu byť len dane zrazené v tom istom kalendárnom roku. Táto zmena sa netýka roka 2022 ani žiadnych predchádzajúcich rokov. Po splnení podmienok budú peniaze vrátené pôvodnému vlastníkovi obsahu, ktorému bola daň zrazená.

Informácie týkajúce sa multikanálových sietí

Zrážkové dane z príjmov v USA sa môžu vzťahovať aj na zárobky multikanálovej siete na YouTube prislúchajúce vlastníkom obsahu vo vlastnených a prevádzkovaných kanáloch. Daňové údaje, ktoré poskytnete vo svojom účte AdSense pre YouTube, použije Google na výpočet zrážkových daní pre vašich vlastníkov obsahu vo vlastnených a prevádzkovaných kanáloch. Platí to aj pre iné jednotlivé kanály alebo účty vlastníkov obsahu prepojené s daným účtom, ktoré nie sú pridruženými kanálmi.

Ak sa na vaše platby vzťahujú zrážkové dane, uvidíte to v reporte platieb v službe AdSense pre YouTube. K zrážkovým daniam pridružených kanálov dostanete dodatočný report.

Google pošle daňové výkazy (napríklad 1042‑S, 1099‑MISC) priamo pridruženým kanálom na základe daňových údajov, ktoré poskytnú v účte AdSense pre YouTube prepojenom s ich kanálom.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
8779658838059377115