Данъчни изисквания за многоканални мрежи (МКН) и партньорски канали

Още през юни 2021 г. Google може да започне да удържа данъци върху приходи, получени от зрители в САЩ. Моля, изпратете данъчната си информация на задължено лице в САЩ в AdSense възможно най-скоро. Ако не предоставите тази информация до 31 май 2021 г., може да се наложи Google да удържи до 24% от общите ви приходи в целия свят. Ако сте създател в САЩ, възможно е данъчната ви информация вече да е изпратена. Препоръчваме отново да проверите в профила си в AdSense.

Google трябва да събира данъчна информация от създатели, които участват в Партньорската програма на YouTube. Ако са приложими данъчни удръжки, Google удържа данъка при източника върху приходите на YouTube от зрителите на платформата в САЩ. Тази статия се отнася специално за създатели, които си партнират с многоканални мрежи (МКН). Научете повече за данъчните удръжки в YouTube тук и прочете изчерпателната ни статия за често задаваните въпроси: Подаване на данъчна информация в САЩ към Google

Информация за партньорски канали

Част ли сте от многоканална мрежа (МКН)? В такъв случай трябва да предоставите данъчната си информация в САЩ в профила в AdSense, свързан с канала ви. Използваме тази информация, за да определяме данъците при източника, ако са приложими. За да сме сигурни, че удържаните данъци са правилно изчислени, профилът ви в AdSense трябва да е регистриран с официалното ви име или с юридическото наименование на бизнеса ви. Освен това за данъчни и правни цели посочената информация за адреса трябва да съответства на постоянното ви местожителство.   

Приходите на канала ви ще продължат да се изплащат на многоканалната мрежа, с която си партнирате. Ако се прилага данък, удържан при източника, за приходите на канала ви той се удържа от плащането към многоканалната мрежа.

Удържаните суми не са видими в YouTube Analytics. Поради това те трябва да се изчисляват ръчно чрез посочения тук метод. Всеки месец многоканалната мрежа получава информация за общата сума на данъците, удържани съгласно американското законодателство.

Ако изпратите валидната си данъчна информация в САЩ, след като удържането е започнало, и определите по-нисък процент на удръжките, този процент се коригира през следващия платежен цикъл. Партньорските канали не отговарят на условията за възстановяване на суми и трябва да поискат възстановяване директно от IRS. Моля, обърнете се към данъчния си консултант, ако се нуждаете от повече информация за начина, по който можете да направите това.

Информация за многоканални мрежи

Приходи от YouTube на многоканални мрежи за собственици на притежавано и управлявано съдържание могат също да са предмет на данъци, удържани при източника, в САЩ. Google ще използва данъчната информация, предоставена в профила ви в AdSense, за да изчислява данъците, удържани при източника, за собствениците на притежавано и управлявано съдържание. Това включва всеки отделен канал или собственик на съдържание, свързани с профила, които не са партньорски.

Ако са приложими каквито и да било данъци, удържани при източника, ще видите това в отчета за плащанията в AdSense. За удържане на данък при източника на партньорски канали ще получите допълнителен отчет. Още подробности за този отчет ще споделим в следващите месеци.

Google ще изпраща формуляри за данъчно отчитане (напр. 1042-S, 1099-MISC) директно на партньорските канали въз основа на данъчната информация, която те са предоставили в профила в AdSense, свързан с канала им.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false