Innsending av skatteinforInnsending av skatteinformasjonen din for USA til Googlemasjon for USA til Google

Google kan begynne å trekke amerikansk skatt på inntekter du genererer fra seere i USA, allerede i juni 2021. Send inn skatteinformasjonen din for USA i AdSense så snart som mulig. Hvis vi ikke har mottatt skatteinformasjonen din innen 31. mai 2021, kan Google være pålagt å trekke fra inntil 24 % av den totale inntekten din på verdensbasis. Hvis skapervirksomheten din er basert i USA, har du kanskje sendt inn skatteinformasjonen din allerede. Sjekk skatteinformasjonen i AdSense-kontoen din for å være sikker.

For å gjøre det enklere å sende inn skatteinformasjonen din for USA i AdSense har vi samlet noen vanlige spørsmål som kan være nyttige. Her får du mer informasjon om hva som skal med når du sender inn skatteinformasjonen din for USA til Google.

Selv om spørsmålene i skatteskjemaet er tilgjengelige på språket du har valgt i AdSense, kan du bare bruke følgende tegn til å fylle ut feltene i skjemaet: store og små bokstaver (a–z, A–Z), tall (0–9), mellomrom, bindestrek (-) og tegnet &. Dette skyldes krav til skatterapportering fra Internal Revenue Service (også kjent som IRS, som er skattemyndighetene i USA).

Merk: YouTube og Google kan ikke stille med rådgivning om skattespørsmål. Kontakt en skatterådgiver hvis du vil få bedre oversikt over skattesituasjonen din.

Innsending av skatteinformasjon til Google 

Alle YouTube-skapere med inntekt, uavhengig av hvor i verden de er bosatt, må oppgi skatteinformasjon. Send inn skatteinformasjonen din så fort som mulig. Hvis vi ikke har mottatt skatteinformasjonen din innen 31. mai 2021, kan Google pålegges å trekke fra inntil 24 % av den totale inntekten din på verdensbasis. 

Følg veiledningen nedenfor for å sende inn skatteinformasjonen din for USA til Google. Merk at vi kan be deg om å sende inn skatteinformasjon på nytt hvert tredje år.

 1. Logg på AdSense-kontoen din.
 2. Klikk på Betalinger.
 3. Klikk på Administrer innstillinger.
 4. Rull ned til «Betalingsprofil», og klikk på «Endre» Rediger ved siden av «Skatteinformasjon for USA».
 5. Klikk på Administrer skatteinformasjon.
 6. På denne siden finner du en veiledning du kan bruke for å velge riktig skjema for skatteforholdet ditt.
  Tips: Når du har sendt inn skatteinformasjonen din, kan du følge veiledningen ovenfor for å se kildeskattsatsene som kan gjelde for betalingene dine. Disse opplysningene finner du i «Skatteinformasjon for USA»-delen i betalingsprofilen din.

  Du kan også gjøre endringer hvis det skulle bli nødvendig for deg selv som privatperson eller for bedriften din. Hvis du har ny adresse, må du sjekke at den oppdaterte, faste adressen din er den samme i begge delene: «Fast bostedsadresse» og «Juridisk adresse». På denne måten kan du være sikker på at årsoppgjørsskjemaene dine for skatter og avgifter (f.eks. 1099-MISC, 1099-K eller 1042-S) blir levert til riktig adresse. Hvis du holder til i USA, må du sende inn W-9-skjemaet på nytt med den nye juridiske adressen din.

For å få mer informasjon om avgiftskravene for inntekter fra USA kan du gå til Avgiftskrav for YouTube-inntekter fra USA. MCN-nettverk har en egen veiledning i artikkelen Skattekrav for multikanalsnettverk og tilknyttede kanaler.
Viktig: Google sender aldri uoppfordret e-post der du blir bedt om å oppgi passord eller andre personopplysninger. Før du klikker på en link, må du alltid sjekke at e-posten kommer fra en e-postadresse som slutter på @youtube.com eller @google.com.

Før du fyller ut skatteskjemaer

Hvorfor blir jeg bedt om å fylle ut dette skjemaet?

Du bes fylle ut dette skjemaet for at Google skal kunne overholde sine forpliktelser i henhold til paragraf 1441 (kapittel 3) og 3406 av den amerikanske skattelovgivningen (US Internal Revenue Code).

Dette skjemaet brukes til å finne riktig kildeskattsats for gjeldende betalinger til deg, dersom kildeskatt er aktuelt for fremtidige betalinger.

Internal Revenue Service (IRS) krever at Google oppdaterer skatteskjemaene for ikke-amerikanske partnere og leverandører på ett av følgende tidspunkter, avhengig av hva som inntreffer først:

 • (1) hvert tredje år
 • (2) hvis det har skjedd en endring i forholdene som har innvirkning på gyldigheten til skjemaet

Google oppdaterer listen over utbetalingsmottakere for å sikre overholdelse av disse IRS-reglene.

Hva om jeg ikke er riktig person til å fylle ut skjemaet?

Hvis du ikke er riktig person til å fylle ut skjemaet, kan du videresende e-posten til rette vedkommende i organisasjonen din, som deretter kan logge på. Vedkommende må ha administratortilgang til Google Payments-kontoen. Vedkommende kan bruke informasjonen i e-posten til å fylle ut skjemaet. Følg denne fremgangsmåten for å gi underskriveren administratortilgang til kontoen.

Hvorfor kan jeg ikke fylle ut skatteskjemaet på mitt eget språk?

Selv om spørsmålene i skatteskjemaet er tilgjengelige på språket du har valgt i AdSense, kan du bare bruke følgende tegn til å fylle ut feltene i skjemaet: store og små bokstaver (a–z, A–Z), tall (0–9), mellomrom, bindestrek (-) og tegnet &. 

Bruk bare selve bokstaven uten et eventuelt aksenttegn – for eksempel n i stedet for ñ eller a i stedet for á. Internal Revenue Service (skattemyndighetene i USA) krever at skatteinformasjon rapporteres ved bruk av bokstaver (a–z, A–Z), tall (0–9), mellomrom, bindestrek (-) og tegnet &. Henvis til eksisterende dokumentasjon som inneholder navnet ditt eller adressen din, for eksempel pass eller førerkort, hvis mulig. Hvis dette ikke er tilgjengelig, må du kanskje transkribere den.

Valg av skatteskjemaer

Hva er forskjellen mellom personlige og ikke-personlige kontoer?

En personlig konto eies og drives av en enkeltperson, ikke en juridisk organisasjon. Skatt registreres under eierens navn i en personlig selvangivelse.

En ikke-personlig konto eller enhetskonto er en bedriftskonto som – av skattehensyn – er atskilt fra den aktuelle eieren.

Hvordan vet jeg hvilket skatteskjema jeg skal fylle ut?

Riktig skatteskjema genereres automatisk basert på svarene du oppgir. Hvis du er i tvil, kan du kontakte en skatterådgiver.

 • Det kreves et W-9-skjema fra personer bosatt i USA samt selskaper, partnerskap og lignende som holder til i USA.
 • Vanligvis kreves det et W-8BEN-skjema eller W-8BEN-E-skjema fra henholdsvis enkeltpersoner og enheter utenfor USA som er den berettigede eieren av inntekten som mottas. Det kan brukes til å gjøre krav på et fritak grunnet skatteavtale (det vil si redusert kildeskattsats).
 • Et W-8ECI-skjema brukes av personer som hevder at mottatt inntekt i realiteten er knyttet til handel eller næringsvirksomhet i USA. Alle betalingsmottakere som sender inn et W-8ECI-skjema, må oppgi et amerikansk skatte-ID-nummer (TIN).
 • Et W-8IMY-skjema kreves for enkelte typer mellomledd, partnerskap og formidlende enheter utenfor USA. Hvis dette skjemaet sendes inn, kan det hende Google ber om mer dokumentasjon (for eksempel en fordelingserklæring).
 • Et W-8EXP-skjema brukes av enheter som ønsker å fastslå at de har status som ikke-amerikansk berettiget eier, og at de er kvalifisert for en redusert kildeskattsats som ikke-amerikansk statlig sentralbank, internasjonal organisasjon, ikke-amerikansk organisasjon med skattefritak, ikke-amerikansk privat stiftelse eller myndighet for en av USAs besittelser.

Adresser, bekreftelse med legitimasjon og begrensninger av fordeler

Hva kan jeg forvente når jeg gjennomfører denne prosessen?

Her er noen sentrale punkter du bør ha i bakhodet mens du gjennomfører prosessen:

 • Ikke bruk en postboks eller C/O-adresse som fast bostedsadresse: Vi har sett at noen personer og bedrifter oppgir en postboks eller C/O-adresse som fast bostedsadresse. Hvis en postboks, en C/O-adresse eller adressen til en tjenesteleverandør (for eksempel et advokatfirma eller forvaltningsselskap) er oppgitt som fast bostedsadresse, må du kanskje laste opp en kopi av stiftelsesbevisene dine eller annen aktuell dokumentasjon som viser at denne adressen er den registrerte juridiske adressen din.
 • Identitetsbekreftelse: Det kan hende du må bekrefte identiteten din hvis ett av følgende er tilfellet:
  • TIN-nummeret mangler eller består ikke av ni sifre.
  • TIN-nummeret du har oppgitt, er ikke utstedt.
  • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn samsvarer ikke med informasjonen til IRS.
  • TIN-samsvarsforespørselen var ugyldig.
 • Det kreves tilleggsdokumentasjon for amerikanske adresser: Hvis du hevder at du er bosatt utenfor USA og samtidig har fast adresse eller postadresse i USA, må du sende inn tilleggsinformasjon for å dokumentere at du ikke er bosatt i USA.
 • Begrensninger av fordeler (bare for enheter): Enheter som gjør krav på skatteavtalefordeler, må bekrefte at de faller inn under klausulen om begrensninger av fordeler i den relevante skatteavtalen. Du kan finne ut om du er kvalifisert for skatteavtalefordeler, ved å lese den gjeldende skatteavtalen eller snakke med en profesjonell skatterådgiver.

Skatteidentifikasjon

Hva er de viktigste termene når det gjelder identifisering i forbindelse med skatt?

Juridisk navn

Legg inn det juridiske navnet ditt nøyaktig slik det vises i de juridiske dokumentene dine.

 • Hvis du tjener penger som enkeltperson: Skriv inn det juridiske navnet ditt i navnefeltet. Du må kanskje oppgi et oversatt navn, slik det fremgår i de juridiske dokumentene (for eksempel passet ditt).
  • Hvis du har en bedrift du vil knytte til skjemaet, inkluderer du den i feltet for handelsnavn. Hvis betalingsprofilen din er under et bedriftsnavn, inkluderer du dette navnet i feltet for handelsnavn.
 • Hvis du tjener penger som en enhet: Navnet på enheten din må skrives inn i navnefeltet. Hvis betalingsprofilen din er under et personlig navn, inkluderer du dette navnet i feltet for handelsnavn.

Du kan bli bedt om å sende inn mer dokumentasjon for å bekrefte det juridiske navnet ditt. Hvis du må oppdatere betalingsprofilen din, følger du denne veiledningen.

Handelsnavn

Et handelsnavn er et bedriftsnavn som ikke er det samme som eierens navn. Avhengig av hvilket skjema du sender inn, kan du også oppgi det juridiske navnet til en person.

Utelukket enhet

En utelukket enhet er en bedriftsenhet som bare har én eier, som ikke er et aksjeselskap i henhold til amerikansk skattelovgivning, og som ikke anses som atskilt fra eieren i forbindelse med føderal inntektsskatt i USA. Finn ut mer om utelukkede enheter («disregarded entities») hos IRS (de amerikanske skattemyndighetene).

Hva er et TIN-nummer (skatte-ID-nummer)?

Et skatte-ID-nummer (TIN) er et skattebehandlingsnummer som kreves av IRS (de amerikanske skattemyndighetene) for alle amerikanske skatteskjemaer. Personer som ikke er amerikanske statsborgere, trenger kanskje et eget TIN-nummer (ITIN). Hvis du gjør krav på fordeler i henhold til en skatteavtale, må du oppgi et utenlandsk eller amerikansk TIN-nummer. Finn ut mer om TIN-numre hos IRS.

Merk at sidene på IRS-nettstedet verken vedlikeholdes eller gjennomgås av Google, og at Google ikke kan bekrefte nøyaktigheten av informasjonen som vises der. Hvis du har flere spørsmål, kan det være lurt å oppsøke en profesjonell skatterådgiver.

Du kan finne godkjente skatte-ID-numre ved å kontakte de lokale skattemyndighetene eller be om profesjonell skatterådgivning. Google kan ikke gi deg råd om skatteforhold.

Dette er noen eksempler på utenlandske TIN-numre fra hele verden (denne listen er ikke uttømmende):

 • India: permanent kontonummer (PAN)
 • Indonesia: Nomor Pondok Wajib Pajak (NPWP)
 • Japan: individnummer (ofte kalt «mitt nummer»)
 • Russland: skattebetalerens personlige identifikasjonsnummer, kalt INN
 • Storbritannia: unik referanse for skattebetaler (UTR), folketrygdnummer (NINO)

Kontakt de lokale skattemyndighetene eller få profesjonell skatterådgivning for å finne ut hvilke skatteregistreringsnumre du skal bruke. Google kan ikke tilby skatterådgivning.

Fritak grunnet skatteavtale

Landet jeg bor i, har en skatteavtale med USA. Hvordan kan jeg være sikker på at detaljene i avtalen tas i bruk?

Hvis landet ditt og USA har inngått en skatteavtale, finner skaffeverktøyet i AdSense informasjon om dette når du sender inn skatteskjemaet.

Vil du vite om landet ditt har en skatteavtale med USA? Se etter informasjon om dette på nettstedet til IRS. Dette nettstedet tilhører IRS og blir ikke vedlikeholdt eller gjennomgått av Google, så Google kan ikke bekrefte nøyaktigheten av informasjonen som vises der. Hvis du har flere spørsmål, bør du kanskje oppsøke en profesjonell skatterådgiver.

Hvorfor finnes det flere betalingsmåter, og hvilken skal jeg velge?

Betalinger som er knyttet til Google-produkter, kan noen ganger falle inn under flere kategorier. YouTube-, AdSense- og Play-partnere bør velge alle inntektstyper de kan gjøre krav på skatteavtalefordeler for, for å sikre at de får riktige kildeskattsatser. Googles trekksats er basert på hva slags inntekt som utbetales, og det tilhørende skatteavtalekravet. Google tar ikke hensyn til andre skatteavtalekrav med mindre andre inntektstyper betales ut. Bruk følgende som hjelp til å finne ut hvilke betalingstyper som er knyttet til partnerskapet ditt med Google:

 • andre royalties knyttet til opphavsrett (som Play og YouTubes partnerprogram)
 • royalties for film og TV (for eksempel enkelte YouTube-filmer og -programmer og Play-partnere)
 • tjenester (f.eks. AdSense)

Forhåndsvisning av skattedokumenter

Kan jeg få en forhåndsvisning av skatteskjemaene jeg har fylt ut?

Google genererer PDF-filer av IRS-skatteskjemaene som ble fylt ut. Du må bekrefte at dokumentene dine er riktige. Hvis du må gjøre endringer, går du bare tilbake til AdSense og endrer det der.

Skatteattest

Hva menes med aktiviteter i USA?

Aktiviteter i USA er ytelse av en tjeneste i USA. Dette kan omfatte å ha ansatte eller eie utstyr i USA som er involvert i inntektsgenerering.

Hva er et affidavit om uendrede omstendigheter?

En erklæring om uendrede omstendigheter kan leveres sammen med et gyldig W-8-skjema. Google kan da bruke det nylig innsendte skjemaet for en tidligere periode som skaperen har fått betalt for. Dermed kan Google behandle alle utbetalinger fra den tidligere perioden som erklæringen gjelder for, med samme skattestatus som det nye skatteskjemaet tilsier.

På denne måten kan Google refundere kildeskatt, gitt at skaperen i henhold til skjemaet har rett på en lavere kildeskattsats og har fremsatt et krav om refusjon innenfor den juridiske tidslinjen for å utstede refusjoner (31. desember i det året kildeskatten påløper).

Innsending og gjennomganger

Hva er statusen for skatteskjemaet mitt?
 • Under evaluering: Skatteinformasjonen du sendte inn, er under evaluering. Dette kan ta opptil sju virkedager. Hvis vi trenger tilleggsdokumentasjon for å kunne bekrefte skatteinformasjonen eller identiteten din, varsler vi deg i Googles betalingssenter og via e-post.
 • Godkjent: Skatteinformasjonen du har sendt inn, er godkjent.
 • Avvist: Hvis skatteinformasjonen din blir avvist, kan dette ha flere ulike årsaker:
  • Skatte-ID-nummeret (TIN) du har oppgitt, ble ikke funnet i IRS-systemet. Dette kan skyldes at IRS-systemet ikke er oppdatert, eller at du nylig har opprettet et TIN-nummer.
  • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn du har oppgitt, samsvarer ikke med det som står i IRS-systemet.
  • Skatteinformasjonen din kan ikke bekreftes med dokumentene du har sendt inn.

Hvis skjemaet ditt blir avvist, varsler vi deg i Googles betalingssenter og via e-post. Send inn et nytt skjema eller kontakt skatterådgiveren din. Kontrollér at den juridiske informasjonen i faktureringsprofilen din samsvarer nøyaktig med informasjonen i skatteskjemaet, før du sender det inn.

Hvorfor er dokumentene mine under evaluering?

For å kontrollere at informasjonen du oppgir i skatteverktøyet, er sikker, nøyaktig og fullstendig, sjekkes den på en rekke måter. Av og til kan selv en liten feil i dokumentene føre til at skatteinformasjonen din får statusen «Under evaluering». Den beste måten å unngå forsinkelser på er å kontrollere at skatteinformasjonen du sender inn, samsvarer med informasjonen i betalingsprofilen din.

Her er noen vanlige tilfeller som fører til evaluering:

For W9-skjemaer:

 • Det juridiske navnet som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Navnet på den utelukkede enheten som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Personnummeret (SSN) som er oppgitt i skatteverktøyet, er ugyldig eller tilhører en person som har et annet navn enn navnet i kontoen. Dette kan føre til lengre evalueringstid.

For W8-skjemaer:

 • Det juridiske navnet som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Navnet på den utelukkede enheten som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Bosteds- eller postadressen som er oppgitt i skatteverktøyet, er i USA eller samsvarer ikke med landet du gjør krav på skatteavtalefordeler i.
 • En postboks eller C/O-adresse er oppgitt i skatteverktøyet.
 • Feltet «Fungerende stilling» er fylt ut i skatteverktøyet.

Merk at alle W8-IMY-skjemaer som sendes inn, får statusen «Under evaluering».

Hvorfor blir jeg bedt om å sende inn bekreftelsesdokumenter?

I følgende situasjoner kan det hende du må bekrefte identiteten din:

 • TIN-nummeret mangler eller består ikke av ni sifre.
 • TIN-nummeret du har oppgitt, er ikke utstedt.
 • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn samsvarer ikke med informasjonen til IRS.
 • TIN-samsvarsforespørselen var ugyldig.

Finn ut mer om hvilken dokumentasjon som godtas for hvert skatteskjema.

Hvilke dokumenter må jeg klargjøre hvis informasjonen min om skatt i USA blir merket for evaluering?

Hvis den amerikanske skatteinformasjonen din blir merket for ekstra gjennomgang, må du kanskje sende inn enda en form for legitimasjon. Du kan se hvilke dokumenter og former for legitimasjon som kan brukes, på brukerstøttesiden med godkjente skattedokumenter. PNG-, JPEG- og PDF-filer godtas.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?