Skapa YouTube Shorts-videor

Med YouTube Shorts kan alla förvandla en idé till en chans att nå nya tittare var som helst i världen. Allt du behöver är en smartphone och Shorts-kameran som är inbyggd i YouTube-appen för att skapa upp till 60 sekunder långa Shorts-videor. De senaste Shorts-verktygen gör det snabbt, roligt och enkelt att vara kreatör på YouTube.

Obs! Du kan anpassa kanalens layout, varumärkesutveckling och grundläggande information så att dina tittare kan utforska det senaste.

YouTube Shorts

Shorts-kameran i YouTube-appen är inte tillgänglig på surfplattor för tillfället.
Om du vill skapa Shorts när du är på språng kan du ladda ned den senaste YouTube-appen på din smartphone.

Skapa en Shorts-video

✨NYHET✨ Lägg till LÄNKAR🔗 i dina SHORTS🩳

Skapa en Shorts-video med YouTubes verktyg för att skapa korta videor. Med verktygen kan du spela in ett eller flera klipp som är 60 sekunder långa. Medan du spelar in med Shorts-kameran kan du använda förloppsindikatorn längst upp på skärmen för att se hur många segment du har spelat in och hur långt varje segment är.

Så här skapar du en Shorts-video på YouTube:

 1. Logga in på YouTube-appen.
 2. Tryck på Skapa och välj Skapa en Shorts-video.
  • Du kan även trycka på Remix på Shorts-visningssidan.
 3. Om du vill skapa en Shorts-video som är längre än 15 sekunder trycker du på 15 s uppe till höger för att spela in upp till 60 sekunder (60).
 4. Spela in ett klipp genom att hålla ned inspelningsknappen eller genom att trycka på den för att starta. Tryck igen för att stoppa inspelningen.
 5. Tryck på Ångra om du vill ta bort det tidigare inspelade videoklippet eller tryck på om du vill lägga till det igen.
 6. Tryck på Stäng följt av välj att Börja om eller Spara som utkast och avsluta kameran.
 7. Tryck på Klar för att förhandsgranska och förbättra videon.
 8. Tryck på Tillbaka för att återgå till inspelningsskärmen. Du kan också trycka på Tillbaka när du har gjort ändringar för att Börja om eller för att Spara som utkast och avsluta redigeraren. Om du sparar ett utkast i det läget sparas alla ändringar du har gjort.
 9. Tryck på NÄSTA för att lägga till detaljer om videon. Lägg till en titel (högst 100 tecken) från den här skärmen och välj inställningar, till exempel videons integritetsinställning.
  Obs! För kreatörer mellan 13 och 17 år är integritetsinställningen för videor som standard privat. Om du är 18 år eller mer är integritetsinställningen för videor offentlig som standard. Alla kan ändra den här inställningen och göra sin video offentlig, privat eller olistad.
 10. Tryck på Välj målgrupp följt av Ja, den är avsedd för barn eller Nej, den är inte avsedd för barn för att ange din målgrupp. Läs mer om avsett för barn.
 11. Tryck på LADDA UPP SHORTS-VIDEO när du vill publicera din Shorts-video.
Obs! Du kan ladda upp Shorts-videor med en högsta upplösning på 1080p.

Välja en miniatyr

Så här VÄLJER du ✨Shorts-miniatyrer✨

Du kan välja en bild från din Shorts-video som ska användas som miniatyr innan du laddar upp videon. Du kan ännu inte välja en miniatyr efter att du har laddat upp din Shorts-video, eller ladda upp en anpassad miniatyr i Studio från datorn.

Så här väljer du en miniatyr för din Shorts-video:

 1. Spela in eller importera en video med Shorts-kameran
 2. Navigera till den sista uppladdningsskärmen följt av tryck på Redigera på videons miniatyr.
 3. Gör ditt val följt av tryck på Klart.

Förbättra dina Shorts-videor medan du spelar in

De bästa råden för att få kanalen att växa på Shorts: lyssna på populära kreatörer i Förenade kungariket 🔥

Lägga till musik eller annat ljud

Använd låtar eller ljudklipp i dina Shorts-videor. Musiken och ljuden som finns i vårt bibliotek kan användas utan kostnad, men bara för personligt, icke-kommersiellt bruk om du inte har relevanta licenser.

Tryck på  Lägg till ljud följt av för att öppna vårt musikbibliotek när du är redo att spela in.

Om du använder upphovsrättsskyddat innehåll i Shorts-videor som du skapat utanför YouTubes verktyg för kreatörer kan din video få ett Content ID-anspråk eller tas bort på grund av en begäran om borttagning av upphovsrättsskäl.
Justera inspelningshastigheten

#Shorts – tips om verktyget för hastighet

Tryck på Hastighet för att öka eller minska hastigheten på inspelningen.

Spela in med en timer

Tryck på Timer  om du vill ställa in nedräkningen för att spela in i handsfree-läge och välja när inspelningen ska stoppas automatiskt.

Använda filter

Tryck på Filter och välj bland kreativa och kontrasterande filter som gör att du kan ändra känslan i Shorts-videon. Du kan lägga till olika filter i varje segment under inspelningen. Du kan även tillämpa filter på redigeringsskärmen senare. 

Tillämpa effekter

Tryck på Effekter för att välja bland ett urval av spännande effekter som kan förbättra din Shorts-video. Utforska nya koncept, ändra ditt utseende eller använd en AI-effekt för en överraskande förändring.

Lägga till en bakgrund

Så här använder du ett foto eller en video från dina kamerabilder som GREEN SCREEN

Tryck på Green Screen på inspelningsskärmen om du vill använda ett foto eller en video från enhetens galleri som bakgrund i din Shorts-video.

Justera bildrutor

Skapa den perfekta övergången med justeringsverktyget för Shorts

Tryck på Justera om du vill passa in nästa klipp med en genomskinlig överlagring av den sista bildrutan du har spelat in.

Justera segment
Tryck på Trimma för att välja den perfekta startpunkten eller trimma videosegment som ingår i din Shorts-video.

Importera segment

Så här gör du Shorts-videor med videor och foton från dina kamerabilder

Tryck på galleriknappen i det nedre vänstra hörnet av inspelningsskärmen om du vill importera klipp till din Shorts-video eller välj en längre video som du kan beskära till 60 sekunder eller mindre.

Det är enkelt att navigera när du importerar:

 • För videor som är längre än 60 sekunder kan du använda reglaget för att snabbt hoppa till önskat ögonblick.
 • Tryck på och dra i handtagen på filmremsan för att välja var videon ska börja och sluta.
 • Tryck på längden (15 sekunder eller 60 sekunder) uppe till höger för att ändra längden på Shorts-videon.

Lägga till dekaler, ljud och text efter att du har spelat in

Lägga till ljud

Tryck på  Ljud följt av lägg till en låt eller annat ljud efter att du har spelat in.

Använd Volym  om du vill justera ljudnivåerna för musik, originalvideons ljud och voiceover.

Om du använder upphovsrättsskyddat innehåll i Shorts-videor som du skapat utanför YouTubes verktyg för kreatörer kan din video få ett Content ID-anspråk eller tas bort på grund av en begäran om borttagning av upphovsrättsskäl.
Lägga till text

Tryck på Text  om du vill lägga till text i videon efter inspelningen. Placera flera meddelanden över videon och ändra färg, stil och justering på skärmen.

Du kan även använda tidslinjen för ännu större kontroll.

Lägga till en frågedekal

Om du vill lägga till en frågedekal efter inspelningen trycker du på Frågor och svar följt av skriver frågan du vill ställa dina tittare. Du kan ändra dekalens färg, storlek och placering.
Observera att när en tittare svarar på din fråga blir personens svar en kommentar som är offentlig och synlig för andra tittare.

Spela in voiceover

Använd voiceover-funktionen för att berätta vad som händer i videon.

Så här kommer du igång:

 1. Tryck på Voiceover  längst ned på redigeringsskärmen för att öppna voiceover-redigeraren.
 2. Flytta spelhuvudet åt vänster eller höger till den plats där du vill starta voiceovern.
 3. Håll in den röda inspelningsknappen eller tryck på den för att börja spela. Tryck på den igen när du vill stoppa inspelningen.
 4. Tryck på Ångra om du vill ta bort berättarrösten eller på Gör om om du vill lägga till den igen.
Använd Volym om du vill justera ljudnivåerna för musik, originalvideons ljud och voiceover.
Justera tidslinjen

Tryck på Tidslinje  om du vill redigera när texten ska visas i Shorts-videon.

Dra start- och stoppunkterna i ett textklipp för att styra när texten ska visas i Shorts-videon och när den ska försvinna. Du använder den här funktionen för att utlösa olika meddelanden vid olika tidpunkter i videon.

Du kan byta ordning på textklippen genom att trycka länge på dem. Flytta klipp uppifrån och ned för att styra precis hur du vill att texten ska visas.

Lägga till filter

Tryck på Filter och lägg till ett filter. Välj mellan flera kreativa och kontrasterande filter för att ändra Shorts-videons utseende.

Lägga till kommentarer

Du kan svara på kommentarer på din kanal med Shorts-videor. Precis som med svar i textformat får den som kommenterat en avisering om Shorts-videon du skapat som svar, och videon visas i kommentarsflödet under den ursprungliga kommentaren. Så här svarar du på kommentarer med en Shorts-video

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1687751954102254132
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59