Skapa YouTube Shorts-videor

YouTube Shorts

Med YouTube Shorts kan alla förvandla en idé till en chans att nå nya tittare var som helst i världen. Allt du behöver är en smartphone och Shorts-kameran som är inbyggd i YouTube-appen.

De senaste Shorts-verktygen gör det snabbt, roligt och enkelt att vara kreatör på YouTube.

Shorts-kameran i YouTube-appen är inte tillgänglig på surfplattor för tillfället.
Om du vill skapa Shorts när du är på språng kan du ladda ned den senaste YouTube-appen på din smartphone.

Skapa en Shorts-video

Skapa en Shorts-video med YouTubes verktyg för att skapa korta videor. Med verktygen kan du spela in ett eller flera klipp som är 60 sekunder långa. Medan du spelar in med Shorts-kameran kan du använda förloppsindikatorn längst upp på skärmen för att se hur många segment du har spelat in och hur långt varje segment är.

Så här skapar du en Shorts-video på YouTube:

 1. Logga in på YouTube-appen.
 2. Tryck på Skapa  följt av  Skapa en Shorts-video.
 3. Om du vill skapa en Shorts-video som är längre än 15 sekunder trycker du på 15 ovanför inspelningsknappen för att spela in upp till 60 sekunder (60).
  Obs! Inspelningar med musik från vårt bibliotek eller med originalljudet från andra videor får inte vara längre än 15 sekunder.
 4. Spela in ett klipp genom att hålla ned inspelningsknappen eller genom att trycka på inspelningsknappen för att starta och trycka igen för att stoppa inspelningen.
 5. Tryck på Ångra om du vill ta bort det tidigare inspelade videoklippet eller tryck på Gör om om du vill lägga till det igen.
 6. Tryck på Stäng följt av välj att Börja om eller Spara som utkast och avsluta kameran.
 7. Tryck på Klar "" för att förhandsgranska och förbättra videon.
 8. Tryck på Tillbaka för att återgå till inspelningsskärmen. Du kan också trycka på Tillbaka när du har gjort ändringar för att Ignorera ändringar eller för att Spara som utkast och avsluta redigeraren. Om du sparar ett utkast i det läget sparas alla ändringar du har gjort.
 9. Tryck på NÄSTA för att lägga till detaljer om videon. Lägg till en titel (högst 100 tecken) från den här skärmen och välj inställningar, till exempel videons integritetsinställning.
  Obs! För kreatörer mellan 13 och 17 år är integritetsinställningen för videor som standard privat. Om du är 18 år eller mer är integritetsinställningen för videor offentlig som standard. Alla kan ändra den här inställningen och göra sin video offentlig, privat eller olistad.
 10. Tryck på Välj målgrupp följt av Ja, den är avsedd för barn eller Nej, den är inte avsedd för barn för att ange din målgrupp. Läs mer om avsett för barn.
 11. Tryck på LADDA UPP när du vill publicera din Shorts-video.
Saknas Shorts-verktygen?
 
Kontrollera om du har den senaste versionen av YouTube-appen om du inte ser alternativet Skapa en Shorts-video. Läs mer om hur du uppdaterar YouTube-appen.

Förbättra dina Shorts-videor medan du spelar in

Lägga till musik eller annat ljud

Använd låtar eller ljudklipp i dina Shorts-videor. Musiken och ljuden som finns i vårt bibliotek kan användas utan kostnad, men bara för personligt, icke-kommersiellt bruk om du inte har relevanta licenser.

Tryck på Lägg till ljud när du vill börja spela in från ljudbiblioteket. Välj det du vill ha och spela sedan in upp till 15 sekunder.

Justera inspelningshastigheten

Tryck på Hastighet för att öka eller minska hastigheten på inspelningen.

Spela in med en timer

Tryck på Timer  om du vill ställa in nedräkningen för att spela in i handsfree-läge och välja när inspelningen ska stoppas automatiskt.

Använda filter

Tryck på Filter och välj bland kreativa och kontrasterande filter som gör att du kan ändra känslan i Shorts-videon.

Lägg till olika filter för varje segment under inspelningen eller använd dem på redigeringsskärmen när du har spelat in. Fler filter och effekter kommer att läggas till under det kommande året.

Justera bildrutor

Tryck på Justera om du vill passa in nästa klipp med en genomskinlig överlagring av den sista bildrutan du har spelat in.

Lägga till text och ljud efter inspelningen

Lägga till ljud

Använd låtar eller ljudklipp i dina Shorts-videor. Musiken och ljuden som finns i vårt bibliotek kan användas utan kostnad, men bara för personligt, icke-kommersiellt bruk om du inte har relevanta licenser.

Tryck på Ljud om du vill lägga till en låt eller annat ljud efter att du har spelat in. Välj det du vill ha och spela sedan in upp till 15 sekunder.

Lägga till text

Tryck på Text  om du vill lägga till text i videon efter inspelningen. Placera flera meddelanden över videon och ändra färg, stil och justering på skärmen.

Du kan även använda tidslinjen för ännu större kontroll.

Justera tidslinjen

Tryck på Tidslinje  om du vill redigera när texten ska visas i Shorts-videon.

Dra start- och stoppunkterna i ett textklipp för att styra när texten ska visas i Shorts-videon och när den ska försvinna. Du använder den här funktionen för att utlösa olika meddelanden vid olika tidpunkter i videon.

Du kan byta ordning på textklippen genom att trycka länge på dem. Flytta klipp uppifrån och ned för att styra precis hur du vill att texten ska visas.

Ladda upp Shorts-videor

Du kan ladda upp korta videor som du har skapat utan YouTubes Shorts-verktyg.

Så här laddar du upp en Shorts-video från enheten:

 1. Tryck på Skapa  följt av Ladda upp en video.
 2. Välj en video med kvadratiska eller vertikala bildproportioner:
  1. Videor på upp till 60 sekunder visar en trimningsredigerare. Dra i reglagets sidor för att justera videons start- och sluttider. Ingenting som är utanför rutan visas i Shorts-videon.
  2. För videor som är längre än 60 sekunder kan du trycka på Gör om till en Shorts-video och korta ned videon till 60 sekunder eller kortare.
 3. Tryck på NÄSTA för att öppna redigeringsskärmen där du kan lägga till text, musik eller annat ljud i Shorts-videon.
  Obs! Ljud från vårt bibliotek är begränsade till 15-sekundersklipp.
 4. Tryck på NÄSTA om du vill lägga till information i videon, till exempel en titel (högst 100 tecken) och integritetsinställningar.Obs! För kreatörer mellan 13 och 17 år är integritetsinställningen för videor som standard privat. Om du är 18 år eller mer är integritetsinställningen för videor offentlig som standard. Alla kan ändra den här inställningen och göra sin video offentlig, privat eller olistad.
 5. Tryck på Välj målgrupp och ange din målgrupp genom att välja Ja, den är avsedd för barn eller Nej, den är inte avsedd för barn. Läs mer om avsett för barn.
 6. Tryck på LADDA UPP när du vill publicera din Shorts-video.
Om du laddar upp en Shorts-video som du skapade någon annanstans ser du till att allt upphovsrättsskyddat material som du använt har godkänts för användning på YouTube. Om du använder upphovsrättsskyddat material kan du få ett Content ID-anspråk. Om en upphovsrättsinnehavare skickar in ett giltigt och fullständigt meddelande om borttagning på grund av upphovsrättsintrång gällande din Shorts-video kan videon tas bort och du kan få en upphovsrättsvarning.

Vill du ha fler tips om hur du kommer igång med Shorts?
Ladda ned guiden Komma igång med Shorts.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false