Blokkér kopier av videoer som er fjernet

Hvis et opphavsrettsbeskyttet verk som tilhører deg, er lagt ut på YouTube uten din tillatelse, kan du sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel. Hvis du gjør dette via nettskjemaet vårt, kan du velge alternativet som blokkerer opplasting av kopier av det samme innholdet.

Hvis du velger dette alternativet, prøver YouTube automatisk å blokkere fremtidige opplastinger av kopier av innholdet du ber om fjerning av. Merk at forespørselen om fjerning må være fullstendig og gyldig før videoer kan fjernes eller eventuelle kopier kan blokkeres.

Uriktig bruk av denne funksjonen kan medføre at du ikke får bruke den til fremtidige fjerningsforespørsler. Misbruk av nettskjemaet, for eksempel innsending av falsk informasjon, kan føre til kontosperring eller få andre juridiske følger.
Slik forhindrer du at videoer du har fjernet, lastes opp på nytt

Når du velger alternativet Blokker kopier

Før du velger alternativet Blokker kopier, må du sørge for at du eier de eksklusive, verdensomspennende rettighetene til videoene du rapporterer i fjerningsforespørselen. Slik velger du alternativet Blokker kopier:

 1. Begynn å fylle ut nettskjemaet for opphavsrettslig fjerning.
 2. Under Alternativer for fjerning merker du av i boksen ved siden av «Blokker kopier av disse videoene på YouTube i fremtiden».
 3. Klikk på SEND INN når du har fylt ut skjemaet.
  • Merk: Fjerningsforespørselen din må godkjennes før systemet kan begynne å oppdage og blokkere kopier.
 • Du kan også gå til nettskjemaet fra Opphavsrett-siden i YouTube Studio. Klikk på NY FJERNINGSFORESPØRSELFjerningsforespørsler-fanen.
 • I noen tilfeller kan vi også forhindre opplasting av videoer som inneholder en kopi av innhold fra en video som tidligere er blitt fjernet på grunn av brudd på opphavsretten, selv om du ikke har valgt alternativet Blokker kopier.

Se blokkerte opplastinger

Hvis du valgte Blokker kopier i fjerningsforespørselen og den ble godkjent, kan du se hvor mange kopier som er automatisk blokkert fra å bli lastet opp på nytt:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Opphavsrett på menyen til venstre.
 3. Klikk på Fjerningsforespørsler-fanen.
 4. Klikk på en rad. Raden utvides slik at du ser mer informasjon om videoen du har bedt om å få fjernet.
 5. I Automatisk blokkert-kolonnen kan du se antallet videoer som er automatisk blokkert fra å bli lastet opp på nytt.
  • Når statusen for denne kolonnen er Aktiv, betyr det at YouTube aktivt blokkerer kopier av disse videoene.
Finn ut mer om hvordan du gjennomgår videoene som vises i Finn samsvar-kolonnen.

Slå av alternativet Blokker kopier

Hvis du valgte alternativet Blokker kopier i fjerningsforespørselen, kan du når som helst velge det bort igjen. Hvis du slår av funksjonen, blir det mulig å laste opp kopier av videoene du har fjernet. Slik slår du av alternativet:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Opphavsrett på menyen til venstre.
 3. Klikk på Fjerningsforespørsler-fanen.
 4. Klikk på en rad. Raden utvides slik at du ser mer informasjon om videoen du har bedt om å få fjernet.
 5. Fjern avmerkingen ved siden av Blokkér kopier.
Merk:
 • Hvis du slår av Blokkér kopier, påvirker dette bare videoer som lastes opp fra og med det aktuelle tidspunktet. Videoer som allerede er fjernet, blir ikke gjenopprettet.
 • Hvis du trekker tilbake fjerningsforespørselen, blir også funksjonen automatisk slått av.

Vanlige spørsmål

Hvis du har sendt inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel:

Jeg glemte å velge «Blokker kopier» da jeg sendte inn fjerningsforespørselen. Kan jeg gå tilbake og velge det?

Hvis du ikke valgte Blokker kopier til å begynne med, kan du ikke gå tilbake og velge det for en fjerningsforespørsel du allerede har sendt inn. Hvis du oppdager en annen video med innhold som krenker opphavsretten din, kan du bruke nettskjemaet for å sende inn en ny fjerningsforespørsel. Huske å velge Blokker kopier før du sender inn skjemaet.

Hvorfor ser jeg ingen videoer som er automatisk blokkert?

Hvis du ikke ser noen kopier av det samme innholdet som automatisk er blokkert, kan det skyldes følgende:

 • Fjerningsforespørselen er ikke godkjent.
 • Vi har ikke oppdaget noen kopier av det aktuelle innholdet.

Jeg valgte «Blokker kopier», men oppdaget en kopi av videoen min som ikke er fjernet automatisk. Hvorfor ble den ikke fanget opp?

Blokker kopier-funksjonen forsøker å forhindre at kopier av det fjernede innholdet blir lastet opp på nytt. Funksjonen trer i kraft etter at fjerningsforespørselen er godkjent. Det er mulig at videoen du fant, ble lastet opp før den ble godkjent.

Korte klipp av innholdet ditt blir kanskje ikke blokkert. Det kan hende at systemet ikke anser dette innholdet som en kopi av det fjernede innholdet.

Hvis du oppdager en kopi av innhold som er fjernet, kan du rapportere det via nettskjemaet vårt. Du kan også sjekke om videoen du har funnet, vises på Samsvar-fanen, og sende inn en fjerningsforespørsel derfra.

Hva er forskjellen mellom «Automatisk blokkert»- og «Finn samsvar»-kolonnen?

I Automatisk blokkert-kolonnen ser du antallet kopier av fjernet innhold. Disse videoene ble automatisk blokkert fra YouTube da en bruker prøvde å laste dem opp.

Når Automatisk blokkert-statusen er Aktiv, betyr det at YouTube aktivt prøver å forhindre at andre laster opp disse kopiene.

Finn samsvar-kolonnen angir om YouTube søker etter potensielle kopier av fjernet innhold.

Når Finn samsvar-statusen er Aktiv, betyr det at YouTube aktivt søker etter potensielle kopier av innhold som er fjernet. Disse potensielle kopiene ble ikke automatisk blokkert fra å bli lastet opp, fordi de ikke er identifisert som kopier, men nettopp potensielle kopier.

Merk: Statusen for disse kolonnene kan vises som Inaktiv når fjerningsforespørselen din blir inaktiv. Dette kan skje hvis du har trukket tilbake fjerningsforespørselen, eller hvis en video er gjenopprettet på grunn av en innsigelse.

Hvorfor blir ikke alle videoene som bruker innholdet mitt, blokkert fra opplasting – også videoer som ikke er identifiserte som kopier?

Ikke all bruk av innholdet ditt utgjør brudd på opphavsretten. Det finnes unntak fra opphavsretten, for eksempel rimelig bruk («fair use»), som kan bety at bruken av innholdet ditt er begrunnet.

Systemet viser deg potensielle kopier av fjernet innhold, men det er opp til deg å bestemme hva du vil gjøre. Hvis du mener at en potensiell kopi krenker opphavsretten din, kan du sende inn en fjerningsforespørsel.

Hvorfor finner jeg ikke ut hvilke kopier som automatisk blokkeres fra å bli lastet opp?

Siden disse videoene ikke blir lastet opp, er det ikke noe du trenger å gjøre. Antallet videoer som vises i Automatisk blokkert-kolonnen, gir deg en pekepinn på hvor mange kopier som er blokkert fra å bli lastet opp.

Hvis en kopi av det fjernede innholdet er angitt som privat, blokkeres det da fra å bli lastet opp?

Uavhengig av tilgangsinnstillinger forsøker systemet å finne kopier av fjernet innhold og automatisk blokkere dem fra å bli lastet opp.

Når det gjelder samsvar som trenger gjennomgang, viser vi bare videoer som er offentlig tilgjengelige.

Sørger «Blokker kopier»-funksjonen for at videoer med opphavsrettsbeskyttet innhold av andre typer enn video – for eksempel bilder – automatisk blir blokkert?

Ja. Blokker kopier-funksjonen kan blokkere kopier og vise potensielle kopier hvis opphavsrettsbeskyttet innhold av andre typer oppdages i en video.

Husk at systemet bare sjekker videoer som lastes opp på YouTube. Hvis det aktuelle innholdet er lagt til i en beskrivelse, et miniatyrbilde eller et annet sted enn selve videoen, kan ikke systemet vårt gjenkjenne det.

Hva vil det si å ha verdensomspennende eksklusive rettigheter til innholdet jeg ber om fjerning av? 

Verdensomspennende eksklusive rettigheter betyr at det bare er du eller kunden du representerer, som styrer bruken og distribusjonen av innholdet over hele verden.

Hvorfor får jeg ikke tilgang til Content ID?

YouTube-verktøyene for opphavsrettsadministrering er utformet for forskjellige typer skapere – fra skapere som bare laster opp innhold i ny og ne, til etablerte medieselskaper. Content ID er tilgjengelig for opphavsrettseiere med stort behov for opphavsrettsadministrering.

For å kvalifisere for Content ID må innholdseiere ha de eksklusive rettighetene til en betydelig mengde originalt materiale som ofte lastes opp til YouTube. De må også ha inngående kunnskap om opphavsrett og ressursene som kreves for å administrere Content ID, for å nevne noen av kravene. Finn ut mer om kvalifikasjonskravene for Content ID.

Jeg er musiker. Kan jeg bruke denne funksjonen til å blokkere nye opplastinger av sangene mine?

Ja. Når du har fjernet en video ved å velge «Originalsang» som type verk i nettskjemaet, prøver YouTube å forhindre at kopier av den samme lyden blir lastet opp på nytt. 

Dessuten fremhever Copyright Match Tool videoer med lyd som kanskje kan samsvare med sangen din eller lydinnholdet ditt. Husk: Hvis noen bruker en del av sangen din eller lydinnholdet ditt i videoen sin, vises den ikke i Copyright Match Tool.

Hvis videoen din er blitt blokkert fra opplasting

Hvor finner jeg mer informasjon om hvorfor videoen min er blokkert fra opplasting?

Du finner mer informasjon i YouTube Studio:

 1. Velg Innhold på menyen til venstre.
 2. I Begrensninger-kolonnen holder du markøren over Vilkår og retningslinjer. I forgrunnsvinduet kan du se at videoen ikke kunne lastes opp fordi den inneholder en kopi av innhold vi tidligere har fjernet på grunn av en opphavsrettslig fjerningsforespørsel. Der ser du hvem som utstedte den opphavsrettslige fjerningsforespørselen, når forespørselen ble mottatt, og tittelen på fordringshaverens opphavsrettsbeskyttede verk.

Vi sender deg også en e-post hvis videoen din blokkeres fra opplasting, og den inneholder denne informasjonen.

Hvis en av videoene mine er blokkert fra å bli lastet opp, betyr det at jeg får en opphavsrettsadvarsel?

Nei. Hvis videoen din automatisk blokkeres fra å bli lastet opp, påvirker ikke dette kanalen din. Det fører heller ikke til opphavsrettsadvarsler eller advarsler om brudd på retningslinjene for brukere.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg mener at videoen min skal kunne lastes opp?

Hvis du mener at videoen din skal kunne lastes opp, kan du sende inn en anke via linken i forgrunnsvinduet.

I anken må du inkludere følgende:

 1. Kontaktinformasjonen din

Hvis YouTube godtar anken, videresender vi den – inkludert personopplysningene dine – til fordringshaveren som sendte inn den opphavsrettslige fjerningsforespørselen. Vedkommende kan bruke denne informasjonen til å kontakte deg i forbindelse med anken. Hvis du har betenkeligheter rundt det å dele personopplysningene dine med fordringshaveren, kan du gi en autorisert representant (for eksempel en advokat) fullmakt til å sende en anke på dine vegne. Den autoriserte representanten må bruke sin egen YouTube-konto til å sende inn forespørselen. Vedkommende må også spesifisere sin egen relasjon til deg.

 1. En gyldig nettadresse til videoen som ikke kunne lastes opp

Denne skal komme opp automatisk når du klikker på linken i forgrunnsvinduet for å sende inn en anke.

 1. Hvorfor du mener du innehar alle de nødvendige rettighetene til å laste opp videoen

Forklar med dine egne ord hvorfor du innehar alle de nødvendige rettighetene til å laste opp videoen, og legg ved understøttende dokumentasjon. Dette sendes til fordringshaveren for gjennomgang.

 1. Erklæringer

Du må godta følgende to utsagn:

 • Jeg erklærer at jeg innehar alle nødvendige rettighetene til å laste opp det aktuelle innholdet på YouTube.
 • Jeg erklærer at informasjonen i denne anken er sann og fullstendig. Jeg forstår at hvis jeg sender inn en anke med falsk informasjon, kan det føre til at YouTube-kontoen min blir sagt opp.
 1. Signaturen din

Her fungerer ditt fulle juridiske navn (eller det fulle juridiske navnet til den autoriserte representanten din, hvis aktuelt) som en digital signatur. Fullt juridisk navn skal være for- og etternavn, ikke et bedrifts- eller kanalnavn.

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
8659171861352113621
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
59