นโยบายเกี่ยวกับภาษาหยาบคาย

ภาษาที่ใช้บางครั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่าจะจำกัดอายุผู้ชมหรือนำเนื้อหาออกมีดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

  • การใช้ภาษาหรือการเล่าเรื่องที่แสดงออกถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
  • การใช้คำหยาบคายมากในวิดีโอ 
  • การใช้คำหยาบคายมากในชื่อวิดีโอ ภาพขนาดย่อ หรือข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหาที่อาจมีการจำกัดอายุผู้ชมมีดังนี้

  • วิดีโอที่มุ่งเน้นไปที่การใช้คำหยาบคาย เช่น วิดีโอรวมหรือคลิปที่ปรากฏโดยไม่มีบริบท
  • วิดีโอที่แสดงถึงความเดือดดาลบนท้องถนนหรือมีการใช้คำพูดที่เกรี้ยวกราดเป็นเวลานานพร้อมคำหยาบคายจำนวนมาก
  • วิดีโอที่มีการใช้คำหยาบคายมากระหว่างที่ทะเลาะวิวาทหรือเพื่ออธิบายถึงการก่อเหตุรุนแรง
     

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร