Återförsäljaråtkomst till en kunds administratörskonsol

Obs! Om du (enligt avtal) ska tillhandahålla fullständig kundsupport har du åtkomst till hela kundens administratörskonsol. Kunderna kan inte aktivera eller inaktivera åtkomsten och följande information gäller inte för dig ..

Som standard är återförsäljaråtkomst till en kunds administratörskonsol aktiverad. Om ditt avtal inte anger att du ska tillhandahålla fullständig kundsupport, kan kunden begränsa din åtkomst. Det är viktigt att du och dina kunder är överens om en policy för din tillgång till deras administratörskonsoler.

Din åtkomst kan inaktiveras första gången kunden loggar in på sin konsol. När kunden loggar in på sitt nya konto för första gången och godkänner Googles produktavtal kan kunden välja att aktivera eller inaktivera återförsäljaråtkomsten. Efter den första inloggningen kan kunden, när som helst, aktivera och inaktivera din åtkomst från administratörskonsolen.

Så här får du tillgång till en kunds administratörskonsol (aktiverad som standard):

  1. Logga in på återförsäljarkonsolen.
  2. På sidan med kundlistan klickar du på kundens namn.
  3. Till höger klickar du på Öppna administratörskonsolen.

På kundens administratörskonsol, kan du utföra alla administratörsuppgifter, inklusive ändra lösenord. Som återförsäljare kan du inte visa inställningen för återförsäljaråtkomst.

Så här kan en kund ändra återförsäljaråtkomsten till administratörskonsolen:

Obs! En kund följer de här stegen enbart om kunden vill begränsa eller återaktivera din åtkomst.

  1. Logga in på kundens administratörskonsol.
  2. Klicka på Företagsprofil > Profil.
  3. Avmarkera rutan Återförsäljaråtkomst.
  4. Klicka på Spara ändringar.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?