Blokowanie profilu do pracy

Profil do pracy można blokować na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym. Gdy spróbujesz otworzyć aplikację do pracy, pojawi się prośba o wpisanie kodu dostępu.

Niektórzy administratorzy wymagają używania blokady. W takim przypadku pojawi się prośba o jej ustawienie podczas konfigurowania urządzenia z Androidem. Jeśli Twoja bieżąca blokada ekranu spełnia wymagania blokady profilu do pracy, możesz używać tego samego kodu dostępu w obu blokadach. Dzięki temu możesz otwierać aplikacje do pracy bez konieczności wpisywania innego kodu. Na urządzeniach z Androidem 9.0 Pie lub nowszym administrator może wymagać używania innego kodu dostępu dla ekranu blokady i innego dla profilu do pracy.

Administrator może skonfigurować ograniczenia zabezpieczające, takie jak długość i siła kodu dostępu. Może też ustawić limit nieudanych prób wpisania kodu. Jeśli przekroczysz limit, profil do pracy i powiązane z nim dane zostaną usunięte z urządzenia.

Część podanych tu informacji może nie dotyczyć niektórych urządzeń.

Konfigurowanie i modyfikowanie blokady profilu do pracy

  1. Na urządzeniu otwórz Ustawienia a potem Zabezpieczenia a potem Bezpieczeństwo profilu do pracy.
  2. Kliknij rodzaj blokady, którego chcesz używać, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (zobacz opcje poniżej).
  3. (Opcjonalnie) Jeśli zmieniasz blokadę profilu do pracy, podaj wzór, PIN lub hasło, gdy pojawi się taka prośba.
  4. Jeśli to konieczne, określ, jak mają być wyświetlane powiadomienia związane z pracą na zablokowanym urządzeniu.
    Uwaga: ustawienia powiadomień związanych z pracą możesz zmienić w każdej chwili.
  5. Kliknij Gotowe.

Opcje blokady profilu do pracy

Brak

Brak blokady profilu do pracy.

Wzór

Aby odblokować profil do pracy, musisz narysować palcem prosty wzór.

Kod PIN

Aby odblokować profil do pracy, musisz wpisać kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr. Dłuższe kody PIN są zwykle bezpieczniejsze.

Hasło

Aby odblokować profil do pracy, musisz wpisać hasło składające się z co najmniej czterech liter lub cyfr. To najbezpieczniejsza opcja, o ile utworzysz silne hasło.

Odcisk palca

Jeśli urządzenie ma czytnik linii papilarnych, możesz go używać do odblokowywania profilu do pracy. Najpierw jednak musisz skonfigurować wzór, kod PIN lub hasło, aby zabezpieczyć profil. Gdy ponownie uruchomisz urządzenie, pojawi się prośba o odblokowanie profilu do pracy. Musisz też zarejestrować co najmniej jeden odcisk palca na urządzeniu.

Uwaga: funkcja Smart Lock na Androida działa tylko jako blokada ekranu urządzenia i nie można jej użyć jako blokady profilu do pracy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?