Co to jest kontroler zasad urządzeń?

Aplikacja kontrolera zasad urządzeń usług EMM (Enterprise Mobility Management – zarządzanie firmowymi urządzeniami mobilnymi) umożliwia administratorom działu IT kontrolowanie dostępu do poszczególnych firmowych aplikacji i magazynów danych na obsługiwanych urządzeniach z Androidem 5.0 i nowszych.

Aplikacja kontrolera zasad urządzeń:

  • komunikuje się z oprogramowaniem EMM, aby zastosować ograniczenia i ustawienia profilu oraz urządzenia;
  • stosuje ograniczenia aplikacji i weryfikuje zgodność urządzenia z zasadami EMM.

Jeśli w Twojej firmie używany jest Android, kontroler zasad urządzeń umożliwia obsługę administracyjną profilów do pracy użytkowników na ich urządzeniach. Administrator działu IT ustawia zasady w oprogramowaniu udostępnionym przez dostawcę usług EMM Twojej firmy. To oprogramowanie komunikuje się z kontrolerem zasad na urządzeniu, który z kolei zarządza ustawieniami i działaniem profilu do pracy na urządzeniu.

Jeśli Twoja firma korzysta z innego dostawcy usług EMM, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania kontrolera zasad urządzeń i konfigurowania Androida na urządzeniach.

Jeśli Twoim dostawcą usług EMM jest G Suite, możesz zainstalować Google Apps Device Policyskonfigurować Androida na urządzeniach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?