Problemen oplossen en een site ter beoordeling indienen

Als uw site is beoordeeld en er misleidende functionaliteit is gedetecteerd, lost u deze problemen op en dient u de site opnieuw in voor een beoordeling.

  1. Ga naar het rapport 'Misleidende functionaliteit'.
  2. Geef in het gedeelte 'Beoordeling aanvragen' aan hoe u elk probleem heeft verholpen en verstrek daarbij zo veel mogelijk informatie. 
  3. Klik op Ik heb dit opgelost. Er wordt een bevestigingsdialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd aan te geven dat u begrijpt hoe de door u opgegeven informatie wordt gebruikt.
  4. Vink het selectievakje Ik heb alle problemen opgelost aan en klik op Verzenden.
  • Het is mogelijk dat we nieuwe problemen aantreffen als u uw site voor een nieuwe beoordeling indient, omdat we slechts een gedeelte van uw pagina's beoordelen. U moet daarom alle problemen met de misleidende functionaliteit op uw site verhelpen en niet alleen de problemen die in het rapport worden vermeld.
  • Stuur alleen berichten in het Engels. Inzendingen in andere talen worden vertaald met Google Translate.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?