Oznámení

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Odstranění informací z Googlu

Obsahové zásady a zásady pro služby Vyhledávání Google platí celosvětově. Pokud narazíte na obsah, který se týká vás nebo někoho, koho zastupujete, a který chcete nechat odstranit, přečtěte si níže uvedené zásady ohledně osobního obsahu a posuďte, zda jsou splněny požadavky na odstranění. O odstranění můžete požádat podle pokynů v článku. Odpovědi na otázky najdete také v sekci Nahlásit problém v centru nápovědy. Nahlášený obsah zkontrolujeme a posoudíme, zda by neměl být z výsledků vyhledávání na Googlu odstraněn.

Nahlášení nahoty nebo sexuálního obsahu zachycujícího osobu mladší 18 let: Pokud najdete odkaz, web nebo jiný obsah se sexuálním zneužíváním dětí, můžete to nahlásit úřadům a organizacím z celého světa. Jak nahlásit obsah spojený se sexuálním zneužíváním dětí

Pokud vlastník webu údaj odstranil, daný údaj během pravidelné aktualizace zmizí i z Vyhledávání Google. Můžete také požádat o obnovení zastaralého obsahu pomocí nástroje pro obnovení zastaralého obsahu.

Pokud váš obsah nesplňuje podmínky pro odstranění uvedené v zásadách pro osobní obsah výše, máte stále k dispozici další možnosticentrum nápovědy pro právní záležitosti

Obsah může být odstraněn z konkrétních právních důvodů, jako jsou například tyto:

  • porušení autorských práv,
  • porušení ochranné známky,
  • soudní příkaz.

Pokud jste zachyceni v explicitním obsahu, který je sdílen bez vašeho svolení nebo způsobem, s nímž jste nesouhlasili, jsou k dispozici služby podpory.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
7578418435823266804
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
100334
false