Vyhledání podrobností o obrázku na Googlu

Informace o obrázku jsou k dispozici, když je vlastník obrázku nebo webu poskytne. Vlastníci obrázků mohou mimo jiné uvést: autora obrázku, autorská práva, podrobnosti o licenci a další informace.

Další informace o zdrojích obrázků

Podrobnosti o obrázku pocházejí ze dvou zdrojů:

Jak nahlásit informace o autorských právech nebo licencích, které jsou podle vás nesprávné