จัดการพอดแคสต์ของคุณใน Google Podcasts

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้ฟีเจอร์ล่าสุดของ Podcasts ให้อัปเดตแอป Google

Download Podcasts

ดาวน์โหลดตอน
 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะพอดแคสต์ จากนั้น ตอน จากนั้น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดตอนอัตโนมัติ
 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "หน้าแรก" บ้าน ที่ด้านล่าง
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ จากนั้น การตั้งค่าพอดแคสต์
 4. ในส่วน "ดาวน์โหลด" ให้แตะการดาวน์โหลดอัตโนมัติ
 5. เปิดดาวน์โหลดตอนใหม่โดยอัตโนมัติ
 6. ในส่วน "การติดตามของคุณ" ให้เปิดพอดแคสต์ที่ต้องการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนเวลาที่จะนำรายการที่ดาวน์โหลดออก

โดยค่าเริ่มต้น Google Podcasts จะนำตอนที่ดาวน์โหลดไว้ออกตามกำหนดเวลาดังนี้

 • 24 ชั่วโมงหลังจากที่ฟังจบ
 • 30 วันหลังจากที่ดาวน์โหลด

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าข้างต้น

 1. เปิดแอป Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "หน้าแรก" บ้าน ที่ด้านล่าง
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ จากนั้น การตั้งค่าพอดแคสต์
  • สําหรับตอนที่ฟังจบแล้ว ให้แตะนําตอนที่ฟังจบแล้วออกและเลือกระยะเวลา
  • สําหรับตอนที่ยังฟังไม่จบ ให้แตะนําตอนที่ยังฟังไม่จบออกและเลือกระยะเวลา
นำตอนที่ดาวน์โหลดออก

วิธีนำออก

 • ตอนที่ต้องการ
  1. แตะที่ตอน
  2. แตะดาวน์โหลดแล้ว ดาวน์โหลด จากนั้น นำรายการที่ดาวน์โหลดออก
 • ตอนที่ดาวน์โหลดไว้ทั้งหมด
  1. แตะกิจกรรม กิจกรรม จากนั้น ดาวน์โหลด
  2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออกทั้งหมด

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย Google Podcasts

เลิกติดตามพอดแคสต์
 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะกิจกรรม กิจกรรม จากนั้น การติดตาม
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "แก้ไข" แก้ไข
 4. หากต้องการเลิกติดตาม
  • พอดแคสต์รายการเดียว: ข้างพอดแคสต์นั้น ให้แตะ "เลิกติดตาม" เลิกติดตาม
  • พอดแคสต์หลายรายการ: เลือกพอดแคสต์แต่ละรายการ แล้วแตะ "เลิกติดตามหลายรายการ" เลิกติดตามหลายรายการ
เพิ่มพอดแคสต์ลงในหน้าจอหลัก
 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดหน้าของพอดแคสต์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มลงในหน้าจอหลัก
เคล็ดลับ: หากต้องการนำพอดแคสต์ออกจากหน้าจอหลัก ให้ลากพอดแคสต์ไปยังส่วน "นำออก" ของหน้าจอ
ตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด

คุณตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิดเพื่อบันทึกเวลาที่ตอนหยุดเล่นได้

 1. ขณะที่ฟังพอดแคสต์อยู่ ให้แตะตอนที่ด้านล่าง
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่าง แล้วแตะ "สลีป" สลีป
 3. ตั้งค่าตัวตั้งเวลาหรือแตะเล่นจนจบตอนนี้
 4. แตะเริ่ม
ลบประวัติการใช้งาน Podcasts

เมื่อคุณลบกิจกรรมการใช้งาน Podcasts จาก "กิจกรรมของฉัน" ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนจะนำกิจกรรมนั้นออกจากแท็บ "ประวัติ" ของแอป Google Podcasts

 1. ไปที่ประวัติการใช้งาน Podcasts ในกิจกรรมของฉัน
 2. เลือกสิ่งที่ต้องการลบ ดังนี้
  • ประวัติการใช้งาน Podcasts ทั้งหมด: แตะลบใต้แถบค้นหา
  • วันที่ต้องการ: แตะ "ลบ" ลบ ข้างวันที่ต้องการ
  • กลุ่มกิจกรรม: แตะ "ลบ" นำออก ข้างกลุ่ม
  • กิจกรรมที่ต้องการ: ใต้กิจกรรม ให้แตะรายละเอียด จากนั้น ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม  จากนั้น ลบ
เคล็ดลับ: เมื่อลบกิจกรรมการใช้งาน Podcasts จะเท่ากับว่าคุณนำตอนออกจากแท็บประวัติในแอป Google Podcasts และทําเครื่องหมายตอนเหล่านี้ว่ายังไม่ได้เล่น เมื่อคุณลบการค้นหา จะเป็นการล้างประวัติการค้นหาในแอป Google Podcasts

ไปที่เว็บไซต์ของพอดแคสต์

 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดหน้าของพอดแคสต์
 3. แตะ "เข้าชมเว็บไซต์" เข้าชมเว็บไซต์

บริจาคเงินให้พอดแคสต์

 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดหน้าของพอดแคสต์
 3. หากต้องการเปิดหน้าการบริจาค ให้แตะบริจาคเงิน $

เคล็ดลับ: พอดแคสต์บางรายการอาจไม่มีหน้าการบริจาค

เปิดหรือปิดรายการแนะนำที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ 

Google อาจแนะนำพอดแคสต์เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โดยอิงตามสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ประวัติการใช้งาน Google Podcasts ของคุณ
 • กิจกรรมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google หากคุณเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้
ดูวิธีควบคุมกิจกรรมในบัญชี

วิธีเปิดหรือปิดรายการแนะนำที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "หน้าแรก" บ้าน ที่ด้านล่าง
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ จากนั้น การตั้งค่าพอดแคสต์
 4. ในส่วน "สำรวจ" ให้เปิดหรือปิดแสดงรายการแนะนำที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad