ฟังพอดแคสต์ด้วย Google Podcasts

คุณค้นหาและรับฟังพอดแคสต์ได้ด้วย Google Podcasts Google Podcasts คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ค้นหาและติดตามพอดแคสต์

คุณดูการติดตามได้ที่ด้านบนของ Google Podcasts หากต้องการเลิกติดตามพอดแคสต์ ให้เปิดและแตะติดตามแล้ว

รับพอดแคสต์ที่ต้องการ

 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts
 2. แตะ "ค้นหา" ค้นหา
 3. ป้อนชื่อของพอดแคสต์
 4. แตะพอดแคสต์ จากนั้น ติดตาม

สำรวจพอดแคสต์เพิ่มเติม

 • เลื่อนลงไปที่ส่วนต่างๆ เช่น "พอดแคสต์ยอดนิยม" และ "มาแรง"
 • ค้นหาหัวข้อที่คุณสนใจ เช่น กีฬาหรือข่าว

ค้นหาและฟังตอนต่างๆ

ค้นหาตอนของพอดแคสต์ที่ติดตามแล้ว

 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts
 2. ดูสิ่งที่คุณต้องการโดยทำดังนี้
  • ตอนของพอดแคสต์ที่มีอยู่ทั้งหมด: แตะพอดแคสต์
  • รายละเอียดของตอน: แตะชื่อตอน
  • ตอนใหม่ ตอนที่กำลังดาวน์โหลด หรือตอนที่ดาวน์โหลดแล้ว: เลื่อนลงมาที่ "สำหรับคุณ" แตะประเภทของตอนที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการกลับไปที่หน้าหลัก ให้แตะ Google Podcasts Google Podcasts ที่ด้านบนซ้าย

เล่นตอนของพอดแคสต์

 1. แตะ "เล่น" เล่น ข้างตอนที่ต้องการ หากคุณอยู่ในหน้ารายละเอียด ให้แตะเล่นตอน
 2. ตอนที่กำลังเล่นจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. หากต้องการดูตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้แตะตอนที่กำลังเล่นที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนไปข้างหน้า หรือย้อนกลับ เปลี่ยนความเร็ว และข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงได้

จัดการการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตอน
 1. แตะที่ตอน
 2. แตะ "ดาวน์โหลด" ดาวน์โหลด
เปลี่ยนเวลาที่จะนำรายการที่ดาวน์โหลดออก 
โดยค่าเริ่มต้น Google Podcasts จะลบตอนที่ดาวน์โหลดมาตามกำหนดเวลาดังนี้
 • 24 ชั่วโมงหลังฟังจบ
 • 30 วันหลังจากที่ดาวน์โหลด
วิธีเปลี่ยนเวลาดังกล่าวมีดังนี้
 1. แตะ "เพิ่มเติม" จากนั้น "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. แตะนำตอนที่ฟังจบแล้วออก แล้วเลือกกำหนดเวลา
 3. แตะนำตอนที่ยังฟังไม่จบออก แล้วเลือกกำหนดเวลา
นำรายการที่ดาวน์โหลดออกด้วยตัวเอง
วิธีนำออกมีดังนี้
 • ตอนที่เฉพาะเจาะจง
  1. แตะที่ตอน
  2. แตะที่ "ดาวน์โหลดแล้ว" ดาวน์โหลดแล้ว จากนั้น นำการดาวน์โหลดออก
 • ตอนที่ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
  1. แตะการดาวน์โหลด ภายใต้ "สำหรับคุณ"
  2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น นำการดาวน์โหลดทั้งหมดออก

จัดการพอดแคสต์

เปลี่ยนลำดับหรือเลิกติดตาม
 1. เปิด Google Podcasts Google Podcasts
 2. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า จากนั้น แก้ไขพอดแคสต์ แก้ไขพอดแคสต์
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับ ให้ลากพอดแคสต์แต่ละรายการที่คุณต้องการย้าย
  • หากต้องการเลิกติดตาม ให้แตะรายการพอดแคสต์แต่ละรายการที่ไม่ต้องการ จากนั้น "นำออก" นำออก
เพิ่มพอดแคสต์ในหน้าจอหลัก 
 1. เปิดหน้าของพอดแคสต์ 
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. แตะเพิ่มลงในหน้าจอหลัก
หากต้องการนำพอดแคสต์ออกจากหน้าจอหลัก ให้ลากไปที่นำออก
ไปที่เว็บไซต์ของพอดแคสต์ 
 1. เปิดหน้าของพอดแคสต์
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. แตะ "เยี่ยมชมเว็บไซต์" เข้าชมเว็บไซต์
แตะที่บริจาคเงิน ฿ เพื่อเปิดหน้าการบริจาคของพอดแคสต์ที่ต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad