Oprava problémov s aplikáciou Google Go

Oprava problémov s pripojením aplikácie Google Go

Ak sa nemôžete pripojiť k sieti Wi‑Fi alebo máte pomalé pripojenie, skúste tieto riešenia:

Ako skontrolovať, či máte najnovšiu verziu aplikácie

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite do aplikácie Google Go Google Go.
 2. Klepnite na Aktualizovať. Ak sa zobrazí správa Nainštalované, najnovšiu verziu už máte.

Zapnutie zjednodušeného režimu

Ak chcete získať výsledky vyhľadávania rýchlejšie a spotrebovať pritom menej dát, môžete zapnúť zjednodušený režim.

 1. Otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Hore klepnite na Nastavenia .
 3. V časti Dáta zapnite možnosť Používať zjednodušený režim.

Zapnutie upozornení

 Ak máte problémy s pripojením k sieti Wi‑Fi, zapnite upozornenia a získajte výsledky vyhľadávania, keď budete znova online. 

 1. Otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Hore klepnite na Nastavenia .
 3. V časti Upozornenia zapnite možnosti Výsledky vyhľadávania sú pripravenéWebová stránka bola načítaná.

Hlasové vyhľadávanie nefunguje

Kontrola nastavení jazyka

 1. Otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Hore klepnite na Nastavenia .
 3. Vyberte jazyk aplikácie, ktorý chcete použiť.

Skúste aktivovať hlasové vyhľadávanie

 1. Otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Dole klepnite na Mikrofón .
 3. Zdvihnite zariadenie a pomaly naň rozprávajte.
 4. Používajte krátky frázy, ako napríklad „When was the Taj Mahal built?“ (Kedy bol postavený Tádž Mahal?).

Režim počúvania je príliš rýchly alebo pomalý

 1. Otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Vyhľadajte určitý článok klepnite naň a tak ho otvorte.
 3. Dole klepnite na Prehrať.
 4. Klepnutím na Rýchlosť čítanie článku zrýchlite alebo spomalíte.

Súvisiace články