นำเนื้อหาเกี่ยวกับฉันในเว็บไซต์ที่มีแนวทางการนำเนื้อหาออกแบบแสวงหาผลประโยชน์ออกจากผลการค้นหาของ Google

เราตระหนักดีว่าการที่มีผู้อื่นโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับคุณในเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังน่ากังวลขึ้นไปอีกเมื่อพบว่าคุณต้องจ่ายเงินให้แก่เว็บไซต์เหล่านั้นโดยตรงหรือจ่ายให้ตัวแทนอื่นๆ เพื่อให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก

ในบางกรณี เราอาจนำลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าวออกจากผลการค้นหาของ Google ตามคำขอ โปรดตรวจสอบว่าคำขอของคุณตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้เราช่วยคุณในการพิจารณานำเนื้อหาออกได้

 • คุณเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงในเนื้อหาใน URL ที่ส่งมา
 • เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ใช่เว็บไซต์รีวิวธุรกิจและ
 • เว็บไซต์ดังกล่าวมีแนวทางการนำเนื้อหาออกซึ่งจำเป็นต้องมีการจ่ายเงินเพื่อนำเนื้อหาออก

ในการขอให้นำเนื้อหานี้ออกจากผลการค้นหาของ Google โปรดใช้แบบฟอร์มนี้ คุณยังให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มนี้ในนามของคุณได้ด้วย  ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตต้องอธิบายว่ามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการในนามของคุณอย่างไร 

โปรดทราบว่าการนำหน้าใดหน้าหนึ่งออกจากผลการค้นหาของ Google จะไม่ได้นำหน้านั้นออกจากเว็บ แม้ว่า Google จะดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว แต่หน้าเว็บที่โฮสต์เนื้อหานั้นอาจยังคงอยู่และเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงเข้าถึงผ่านเครื่องมือค้นหาอื่นๆ

เคล็ดลับในการกรอกแบบฟอร์ม

 1. ในส่วนประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการนำออก โปรดเลือก "เนื้อหาเกี่ยวกับฉันในเว็บไซต์ที่มีแนวทางการนำเนื้อหาออกแบบแสวงหาผลประโยชน์"
 2. และจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  • ชื่อและนามสกุลของคุณ 
  • ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อ 
  • URL ที่เผยแพร่เนื้อหานี้อยู่ หากมี 
  • ตัวอย่าง URL ผลการค้นหาของ Google ที่มีเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ 
  • ภาพหน้าจอของเนื้อหาที่มีการละเมิด ซึ่งจะช่วยให้เรานำผลการค้นหาออกได้อย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์การแก้ไขภาพเพื่อปิดบังส่วนที่ไม่เหมาะสมทางเพศในภาพหน้าจอ แต่โปรดแก้ไขแต่พอสมควรเพื่อให้เราระบุได้ว่าคุณต้องการให้นำเนื้อหาใดออก
  • คำอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงคิดว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีแนวทางการนำเนื้อหาออกแบบแสวงหาผลประโยชน์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร