Alisin ang content tungkol sa akin sa mga site na may mapagsamantalang mga gawi sa pag-aalis mula sa Google

Kinikilala namin na maaaring nakakabahala kung ang content tungkol sa iyo ay nai-post ng iba sa mga website. May karagdagang pagkaligalig sa pagkatuklas na kailangan mong magbayad nang direkta sa mga site o ibang ahensya para alisin ang content.

Sa paghiling, sa ilalim ng ilang pagkakataon, maaari naming alisin ang mga link sa mga nabanggit na content mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google. Para matulungan ka namin, tiyaking ang iyong kahilingan ay tumutupad sa mga kinakailangang ito para isaalang-alang namin ito para sa pag-aalis.

 • Ikaw ang paksa ng content sa isinumiteng URL,
 • Ang website ay hindi isang site para sa pag-review ng negosyo, at
 • Ang website ay may mga gawi sa pag-aalis na nangangailangan ng pagbabayad para magtanggal ng content.

Para hilinging alisin ang content na ito mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google, pakigamit ang form na ito. Maaari ka ring magkaroon ng isang awtorisadong kinatawan para kumpletuhin ang form para sa iyo.  Kinakailangang ipaliwanag ng iyong awtorisadong kinatawan kung paano sila nagkaroon ng awtoridad na kumilos sa ngalan mo. 

Mahalagang tandaan na ang pag-aalis ng isang ispesipikong page mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google ay hindi magtatanggal ng page na iyon mula sa mismong web. Kahit na kumilos ang Google, ang webpage na nagho-host sa content ay maaari pa ring umiral at maging accessible, kabilang na ang sa pamamagitan ng iba pang search engine.

Mga tip para sa pagpuno sa form

 1. Sa ilalim ng seksyon para sa aling klase ng content ang gusto mong alisin, piliin ang "Content tungkol sa akin sa mga site na may mapagsamantalang mga gawi sa pag-aalis"
 2. Para sa pag-aalis, kailangan mong maglaan ng mga sumusunod na impormasyon: 
  • Ang buo mong pangalan 
  • Email address sa pakikipag-ugnayan 
  • URL kung saan live ang content, kung mayroon 
  • Isang sample na URL ng mga resulta ng paghahanap sa Google kung saan lumalabas ang content 
  • Mga screenshot ng nakapananakit na content, na makakatulong sa amin na masigurong maaalis namin ang tamang mga resulta. Hinihikayat ka naming gumamit ng software para sa pag-edit ng larawan para itago ang mga tahasang sekswal na bahagi ng mga screenshot, ngunit siguraduhing matutulungan kami nitong matukoy ang partikular na content na gusto mong alisin.
  • Isang paglalarawan kaung bakit, sa tingin mo, ang site ay may mapagsamantalang mga gawi sa pag-aalis