Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Xóa khỏi kết quả tìm kiếm của Google nội dung về bạn trên các trang web có mưu đồ xóa để trục lợi

Khi có yêu cầu, chúng tôi có thể xóa các đường liên kết đến một nội dung khỏi kết quả tìm kiếm trên Google nếu nội dung đó thuộc các trang web yêu cầu bạn trực tiếp trả tiền cho họ hoặc cho các bên khác để xóa nội dung.

Yêu cầu

Để được chúng tôi xem xét việc xóa một nội dung, nội dung đó phải đáp ứng cả ba yêu cầu sau:

  1. Bạn là nhân vật chính của nội dung trong URL bạn gửi.
  2. Trang web đó không phải là trang web đánh giá doanh nghiệp.
  3. Trang web đó yêu cầu bạn trả tiền cho họ hoặc cho các bên khác để xóa nội dung.

Yêu cầu xóa nội dung khỏi Google Tìm kiếm

Bạn hoặc người đại diện được bạn uỷ quyền có thể gửi yêu cầu xoá các đường liên kết đến nội dung đó khỏi kết quả tìm kiếm trên Google. Tất cả người đại diện được uỷ quyền đều phải chứng minh thẩm quyền đại diện của họ.

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi chỉ xem xét những URL mà bạn hoặc người đại diện được bạn uỷ quyền gửi trong biểu mẫu.

Bắt đầu gửi yêu cầu xóa

Điều gì xảy ra sau khi bạn gửi yêu cầu xóa

  1. Bạn nhận được một email xác nhận tự động. Email đó xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn.
  2. Chúng tôi xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi đánh giá từng trường hợp dựa trên những yêu cầu nêu trên.
  3. Chúng tôi thu thập thêm thông tin (nếu cần). Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Nếu bạn chưa cung cấp đủ thông tin để chúng tôi đánh giá (chẳng hạn như thiếu URL), thì chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể và mời bạn gửi lại yêu cầu.
  4. Bạn nhận được thông báo về mọi thao tác đã thực hiện. Nếu thông tin bạn cung cấp không đáp ứng các yêu cầu về việc xóa, chúng tôi cũng sẽ gửi kèm nội dung giải thích ngắn gọn. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối và sau đó bạn có tài liệu bổ sung cho trường hợp của mình, thì bạn có thể gửi lại yêu cầu.

Câu hỏi thường gặp

Trong biểu mẫu nhập thông tin có nhiều tùy chọn xóa. Tôi nên chọn phương án nào?
Trong phần chọn loại nội dung mà bạn muốn xoá, hãy chọn Nội dung nằm trên trang web có mưu đồ xoá để trục lợi. Sau đó, chọn quốc gia nơi bạn cư trú rồi nhấp vào Tiếp theo.
Tôi nên gửi URL nào cho quy trình xem xét?

Gửi tất cả hình ảnh hoặc URL trang web mà bạn muốn chúng tôi xem xét xoá bỏ khỏi kết quả trên Google Tìm kiếm.

Làm thế nào để tìm được URL của nội dung tôi muốn báo cáo?

Để tìm URL của nội dung đó, hãy tìm kiếm trang hoặc hình ảnh mà bạn muốn báo cáo.

Tìm hiểu cách:

Làm thế nào để gửi nhiều URL cho việc xem xét?

Thêm một URL mỗi dòng. Bạn có thể gửi tối đa 1.000 URL.

Tại sao Google yêu cầu cung cấp ảnh chụp màn hình trong biểu mẫu?

Ảnh chụp màn hình về nội dung có liên quan đến bạn sẽ giúp chúng tôi xác định nội dung phản cảm cần xoá. Một hình ảnh có thể chứa nội dung liên quan đến nhiều cá nhân.

Làm thế nào để chụp ảnh màn hình?

Bạn có thể chụp ảnh màn hình trên máy tính hoặc chụp bằng thiết bị di động. Bạn nên chụp ảnh màn hình trên chính thiết bị mà bạn sẽ dùng để gửi biểu mẫu. Chỉnh sửa ảnh chụp màn hình mà bạn sẽ gửi để làm mờ các phần mang tính khiêu dâm.

Tìm hiểu cách chụp ảnh màn hình trên:

Lưu ý quan trọng: Hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em là nội dung bất hợp pháp và KHÔNG được phép chia sẻ qua biểu mẫu này. Đừng chụp hoặc cung cấp ảnh chụp màn hình có hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em hoặc nội dung bất kỳ cho thấy người dưới 18 tuổi theo hướng khiêu dâm. Tìm hiểu cách báo cáo hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Làm cách nào để yêu cầu xoá nội dung không còn xuất hiện?

Nếu nội dung không còn xuất hiện trên trang web đó nhưng vẫn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Google hoặc dưới dạng một trang lưu trong bộ nhớ đệm, thì bạn có thể yêu cầu làm mới nội dung đã lỗi thời.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
18297719760755680026
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334