Đặt món ăn qua Google

Bạn có thể đặt món ăn của các nhà hàng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hoặc thông qua Trợ lý Google trên điện thoại (chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ). Bạn nên chọn các nhà hàng có phương thức giao hàng phù hợp với bạn.

Để chọn cách thức gọi món ăn này, bạn phải đặt món bằng tiếng Anh trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc Ấn Độ.

Bước 1: Chọn một nhà hàng

Trên phần kết quả tìm kiếm
 1. Truy cập vào Google.
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm cho một nhà hàng. ​Di chuyển xuống cho đến khi bạn thấy thông tin và hình ảnh của nhà hàng.
 3. Chọn phương thức đặt món.
  Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút đặt món thì có nghĩa là nhà hàng đó không cung cấp dịch vụ đặt món ăn.
 4. Để yêu cầu giao hàng, hãy kiểm tra địa chỉ của bạn. Để thêm hoặc thay đổi địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Chọn dịch vụ của nhà cung cấp mà bạn muốn sử dụng.
Trên Trợ lý Google
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Trợ lý Google.
 2. Nói hoặc nhập cụm từ tìm kiếm để tìm một nhà hàng.
 3. Ở cuối màn hình, hãy nhấn vào Delivery (Giao hàng) hoặc Pick up (Đến lấy hàng).
 4. Chọn dịch vụ của nhà cung cấp mà bạn muốn sử dụng.

Bước 2: Chọn món ăn

 1. Trên thực đơn, hãy chọn món ăn bạn muốn. Nếu đang sử dụng Trợ lý Google thì Trợ lý sẽ không hỗ trợ việc gọi món ăn thông qua câu lệnh.
 2. Nếu cần, bạn có thể chọn nhiều lựa chọn hoặc viết ghi chú. Ví dụ: loại món ăn kèm bạn muốn, hoặc đặt món chay.
 3. Chọn Add to order (Thêm vào đơn hàng).
 4. Để thêm một món khác, hãy chọn món đó trên thực đơn.

Bước 3: Thanh toán

 1. Kiểm tra lại đơn đặt hàng. Nếu bạn đang dùng điện thoại, hãy nhấn vào Go to order (Chuyển đến đơn đặt hàng).
 2. Chọn Checkout (Thanh toán).
 3. Chọn Place order (Đặt hàng). Bạn sẽ nhận được email kèm bản sao biên nhận.
  • Lưu ý: Khi bạn nhập Mã xác minh thẻ (CVC) để sử dụng một phương thức thanh toán thì tài khoản của bạn có thể bị trừ một khoản tiền tạm thời. Bạn sẽ nhận lại khoản tiền này sau khi thẻ của bạn được xác minh. 

Tùy thuộc vào dịch vụ của nhà cung cấp và nhà hàng, bạn có thể nhận được thông tin cập nhật trạng thái đơn hàng.

Khắc phục vấn đề khi đặt món

Để yêu cầu trợ giúp khi gặp vấn đề liên quan đến:

Bài viết liên quan dành cho doanh nghiệp

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?