Meer informatie over een nieuwsuitgever

Wanneer u op zoek bent naar een nieuwsuitgever, ziet u in het kennisvenster informatie waarmee u inzicht krijgt in de geloofwaardigheid van de uitgever en de kwaliteit van de content van de betreffende uitgever.

De weergegeven informatie

Google hanteert een algoritme om informatie over uitgevers weer te geven. Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare informatie, kunt u de volgende tabbladen te zien krijgen:

  • Schrijft over: Onderwerpen die vaak door de uitgever worden behandeld.
  • Awards: Opvallende onderscheidingen die de uitgever heeft ontvangen.
  • Gecontroleerde claims: Dit wordt weergegeven wanneer een aanzienlijk deel van de recente content van een uitgever is beoordeeld door een gezaghebbende feitenchecker.

Opmerking: De vormgeving van een kennisvenster voor een uitgever heeft geen invloed op de positie van pagina's van die uitgever in de zoekresultaten van Google. Uitgevers kunnen zich niet afmelden voor een kennisvenster.

Feedback verzenden over een kennisvenster

Als u feedback over een kennispaneel wilt verzenden, tikt of klikt u op Feedback? onder het kennisvenster.

Veelgestelde vragen

Hoe kan een uitgever informatie toevoegen aan een kennisvenster?

Net als bij zoekresultaten hebben veel factoren invloed op wat er in het kennisvenster wordt weergegeven. Uitgevers die consequent nieuwe, nieuwsgerelateerde online content maken, kunnen hun kansen op een kennisvenster vergroten.

Kennisvensters hebben echter geen invloed op de positie van een uitgever in Google Zoeken. Uitgevers kunnen geen specifieke informatie voor weergave in een kennisvenster aanvragen en Google brengt geen kosten in rekening voor deze service.

Hoe kan een uitgever gecontroleerde claims aanvechten als ze het hiermee oneens zijn?

Gecontroleerde claims zijn afkomstig van uitgevers die andere uitgevers beoordelen via de Factcheck. Deze claims worden via algoritmen vastgesteld als gezaghebbend. Als een uitgever van mening is dat een gecontroleerde claim niet klopt, raadt Google aan contact op te nemen met de feitenchecker die de recensie heeft geschreven. Uitgevers kunnen ook de feedbacklink in het kennisvenster gebruiken om claims te melden waarvan zij vinden dat ze niet kloppen.

Geven jullie het tabblad 'Gecontroleerde claims' alleen weer voor uitgevers met nauwkeurigheidsproblemen?

Nee, het tabblad geeft simpelweg aan dat een uitgever over onderwerpen schrijft die de aandacht trekken van externe feitencheckers. Een uitgever kan consequent door derden worden gecontroleerd op feiten en het tabblad 'Gecontroleerde claims' kan worden weergegeven in het kennisvenster.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?