Xóa hình ảnh cá nhân nhạy cảm hoặc khiêu dâm không có sự đồng thuận khỏi Google

Chúng tôi hiểu rằng việc nội dung khiêu dâm của một người xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Google mà không có sự đồng ý của họ sẽ khiến họ cảm thấy lo âu. Chúng tôi có thể xóa những hình ảnh và video khiêu dâm hoặc nhạy cảm bị tạo hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý. Bài viết này nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình yêu cầu xóa loại nội dung như vậy khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google.

Yêu cầu

Để được chúng tôi xem xét việc xóa một nội dung, nội dung đó phải đáp ứng cả hai yêu cầu sau:

 1. Hình ảnh thể hiện cảnh bạn (hoặc người mà bạn đại diện) đang khỏa thân, thực hiện hành vi tình dục hoặc trong trạng thái nhạy cảm.
 2. Bạn (hoặc người mà bạn đại diện) không đồng ý với hình ảnh hoặc hành vi trong hình ảnh nhưng hình ảnh lại bị công khai HOẶC bạn coi nội dung đó là riêng tư nhưng hình ảnh lại bị công khai mà không có sự đồng ý của bạn.

Yêu cầu xóa hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận khỏi Google Tìm kiếm

Bạn hoặc người đại diện được ủy quyền của bạn có thể gửi yêu cầu xóa các đường liên kết đến nội dung đó khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google. Tất cả người đại diện được ủy quyền đều phải chứng minh thẩm quyền đại diện của họ.

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi chỉ xem xét những URL mà bạn hoặc người đại diện theo ủy quyền của bạn gửi trong biểu mẫu.

Điều gì xảy ra sau khi bạn gửi yêu cầu xóa

 1. Bạn nhận được một email xác nhận tự động. Email đó xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn.
 2. Chúng tôi xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi đánh giá từng trường hợp dựa trên những yêu cầu nêu trên.
 3. Chúng tôi thu thập thêm thông tin (nếu cần). Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Nếu bạn chưa cung cấp đủ thông tin để chúng tôi đánh giá (chẳng hạn như thiếu URL), thì chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể và mời bạn gửi lại yêu cầu.
 4. Bạn nhận được thông báo về mọi thao tác đã thực hiện. Nếu thông tin bạn cung cấp không đáp ứng các yêu cầu về việc xóa, chúng tôi cũng sẽ gửi kèm nội dung giải thích ngắn gọn. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối và sau đó bạn có tài liệu bổ sung cho trường hợp của mình, thì bạn có thể gửi lại yêu cầu.
Những yếu tố chúng tôi cân nhắc trong quy trình xem xét

Chúng tôi cân nhắc đến lợi ích của cộng đồng và giá trị đưa tin khi quyết định có xóa nội dung hay không.

 • Trong đa số trường hợp, những loại hình ảnh này và nội dung đi kèm không đem lại lợi ích cho cộng đồng.
 • Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể không xóa nội dung mà người dùng báo cáo nếu nội dung đó mang lại lợi ích rõ ràng cho cộng đồng.
 • Trong một số trường hợp khác, nếu thông tin liên quan đi kèm một hình ảnh cho thấy nó mang lại lợi ích cộng đồng thì chúng tôi sẽ giữ lại trong các kết quả tìm kiếm của chúng tôi. Tuy nhiên, những trường hợp chỉ có hình ảnh đó mà không có bối cảnh đi kèm có thể sẽ bị xóa.

Câu hỏi thường gặp

Trong biểu mẫu nhập thông tin có nhiều tùy chọn xóa. Tôi nên chọn tùy chọn nào?

Trong phần chọn loại nội dung bạn muốn xóa, hãy chọn Nội dung khỏa thân hoặc khiêu dâm. Sau đó, hãy chọn Video hoặc ảnh khỏa thân, khiêu dâm hoặc thân mật.

Tôi nên gửi URL nào cho quy trình xem xét?

Bạn phải gửi tất cả URL của hình ảnh hoặc trang web mà bạn muốn chúng tôi xem xét để xóa khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google. Nếu bạn đang báo cáo một hình ảnh, vui lòng gửi cả URL của hình ảnh và URL của trang web.

Làm thế nào để tìm được URL của nội dung tôi muốn báo cáo?

Trong biểu mẫu, chúng tôi yêu cầu cung cấp 2 loại URL:

 • URL của trang web nơi nội dung đó xuất hiện
 • URL của trang kết quả tìm kiếm trên Google nơi chứa đường liên kết đến trang web mà bạn đang báo cáo

Tìm hiểu cách lấy hai loại URL này.

Làm thế nào để gửi nhiều URL cho việc xem xét?

Trong trường URL của biểu mẫu, hãy thêm một URL vào mỗi dòng. Bạn có thể gửi tối đa 1.000 URL.

Tại sao Google yêu cầu cung cấp ảnh chụp màn hình trong biểu mẫu?

Một trang web có thể có nội dung liên quan đến nhiều cá nhân. Ảnh chụp màn hình cho nội dung có liên quan đến bạn sẽ giúp chúng tôi xác định nội dung vi phạm cần xóa. Bạn nên chỉnh sửa ảnh chụp màn hình để làm mờ các phần mang tính khiêu dâm trong đó.

Lưu ý quan trọng: Hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em là hình ảnh bất hợp pháp và không được phép chia sẻ qua biểu mẫu này. Đừng chụp hoặc cung cấp ảnh chụp màn hình có hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em hoặc mọi nội dung thể hiện người dưới 18 tuổi trong tư thế khiêu dâm. Tìm hiểu cách báo cáo hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Làm thế nào để chụp ảnh màn hình?

Bạn có thể chụp ảnh màn hình trên máy tính hoặc thiết bị di động. Bạn nên chụp ảnh màn hình trên chính thiết bị mà bạn sẽ dùng để gửi biểu mẫu, nhờ vậy, bạn sẽ không cần chuyển hình ảnh giữa các thiết bị.

Tìm hiểu cách chụp ảnh màn hình trên:

Làm thế nào để yêu cầu xóa nội dung không còn tồn tại trên một trang web?

Quy trình xóa này là dành cho nội dung vẫn còn xuất hiện trên một trang web. Nếu nội dung không còn xuất hiện trên trang web đó nhưng vẫn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Google hoặc dưới dạng một trang lưu trong bộ nhớ đệm, hãy gửi yêu cầu xóa qua Công cụ xóa URL đã lỗi thời.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false