Alisin ang mga hindi gusto at tahasan, at personal na mga larawan mula sa Google

Kinikilala namin na ang non-consensual na pagbabahagi ng mga hubad at tahasang sekswal na larawan at video ay nakakabahala. Layunin ng artikulong ito na tulungan ka sa proseso ng paghiling na alisin ang mga larawan at video na ito mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google.

Inaalis lang namin ang mga larawan o video kung saan personal kang nakikita na nakakatugon sa aming mga kinakailangan. Upang matulungan ka namin, pakisigurong nakakatugon ang iyong kahilingan sa sumusunod:

 • Ikaw ay nakahubad o ipinapakita sa isang sekswal na pagkilos
 • Sinadya mong maging pribado ang content at ang imagery ay ginawang available sa publiko nang wala kang pahintulot (hal. "revenge porn"), o 
  Wala kang pahintulot sa pagkilos at ginawang available sa publiko ang imagery nang wala kang pahintulot

Kahit maaari naming pigilang lumitaw sa aming mga resulta ng paghahanap ang isang page, hindi namin maaalis ang content mula sa mga website na nagho-host nito, kaya inirerekomenda naming makipag-ugnayan ka sa webmaster ng site upang hilingin muna ang pagtatanggal nito. Kumuha ng higit pang detalye tungkol sa prosesong iyon.

Upang hilingin ang pag-aalis ng content na ito mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google, pakigamit ang form na ito. Maaari ka ring magkaroon ng isang awtorisadong kinatawan upang kumpletuhin ang form para sa iyo.

Mga tip sa pagpuno sa form para sa mga pag-aalis ng larawan

 1. Sa ilalim ng seksyon kung anong uri ng content ang gusto mong alisin, pakipili ang 'larawan ko mismo.'
 2. Kailangan mong ibigay ang sumusunod na impormasyon para sa pag-aalis:
  • Ang buo mong pangalan
  • Bansa
  • E-mail address para sa pakikipag-ugnayan
  • URL kung saan live ang content, kung mayroon
  • Isang halimbawang URL ng mga resulta ng paghahanap sa Google kung saan lumalabas ang larawan o video
  • Mga screenshot ng nakapananakit na content, na makakatulong sa amin na masigurong maaalis namin ang tamang mga resulta. Hinihikayat ka namin na gumamit ng software para sa pag-edit ng larawan upang itago ang mga tahasang sekswal na bahagi ng mga screenshot, ngunit siguraduhing matutulungan kami nitong matukoy ang partikular na content na gusto mong alisin namin.