Kiểm soát hoạt động được lưu vào tài khoản

Bạn có thể truy cập mục Kiểm soát hoạt động để chọn loại hoạt động nào được lưu trong Tài khoản Google của mình. Các tùy chọn cài đặt này áp dụng trên tất cả các điện thoại đã đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này và xem hoặc xóa hoạt động đã lưu của mình bất cứ lúc nào.

Hoạt động có thể lưu

Trang Kiểm soát hoạt động cho phép bạn quyết định có lưu các loại hoạt động này hay không:

 • Hoạt động trên web và ứng dụng lưu các nội dung tìm kiếm và hoạt động khác của bạn trên các dịch vụ của Google để giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn và cung cấp cho bạn trải nghiệm dành cho riêng bạn trong Tìm kiếm, Maps và các sản phẩm khác của Google. Bạn cũng có thể chọn lưu:
  • Lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động trên các trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google
  • Bản ghi âm giọng nói và âm thanh
 • Lịch sử vị trí tạo một bản đồ cá nhân về nơi bạn đến mang theo các thiết bị đã đăng nhập để nâng cao khả năng tìm kiếm trên bản đồ, cung cấp tuyến đường đi làm và nhiều tính năng khác.
 • Lịch sử hoạt động trên YouTube lưu các thông tin sau:
  • Lịch sử tìm kiếm trên YouTube của bạn để giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn trong tương lai và cải thiện nội dung đề xuất cho bạn.
  • Lịch sử xem trên YouTube của bạn để giúp bạn tìm các video đã xem gần đây trên YouTube một cách dễ dàng, tránh nhận đề xuất về các video đã xem và cải thiện nội dung đề xuất của bạn.

Thay đổi các hoạt động được lưu

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này để kiểm soát hầu hết hoạt động được lưu vào tài khoản của bạn.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấp vào một tùy chọn Kiểm soát hoạt động.
 4. Bật hoặc tắt tùy chọn Kiểm soát hoạt động đó.

Xem hoặc xóa hoạt động

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấp vào một tùy chọn kiểm soát hoạt động rồi chọn và sau đó Quản lý hoạt động.
 4. Sử dụng công cụ để xem hoạt động của bạn. Tìm hiểu cách xóa Lịch sử vị trí khỏi Dòng thời gian hoặc xóa dữ liệu khỏi trang Hoạt động của tôi.
 

Khi nào hoạt động được lưu

Hoạt động được lưu khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên bất kỳ điện thoại nào. Khi bạn bật một mục Kiểm soát hoạt động, Google có thể lưu trữ thông tin dựa vào tùy chọn cài đặt này.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản cùng một lúc, hoạt động có thể được lưu vào tài khoản mặc định của bạn.

Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin để làm cho dịch vụ của chúng tôi hữu ích hơn cho bạn.

Hoạt động của bạn bị xóa như thế nào

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Hầu hết các dữ liệu này được lưu giữ cho đến khi bạn xóa, chẳng hạn như khi bạn xóa theo cách thủ công hoặc đặt khoảng thời gian để hệ thống tự động xóa dữ liệu đó trong trang Hoạt động của tôi. Một số dữ liệu có thể hết hạn sớm hơn thời gian này.

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo chính sách để loại bỏ toàn bộ dữ liệu đó khỏi tài khoản của bạn một cách an toàn. Đầu tiên, hoạt động bị xóa sẽ ngay lập tức bị loại bỏ khỏi chế độ xem và không còn được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn.

Ngay cả khi hoạt động bị xóa, một số dữ liệu về việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google vẫn có thể được lưu giữ trong suốt thời gian tồn tại của Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: Sau khi bạn xóa một nội dung tìm kiếm khỏi trang Hoạt động của tôi, tài khoản của bạn sẽ lưu trữ thực tế là bạn đã tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không lưu nội dung cụ thể mà bạn đã tìm kiếm.

Đôi khi, chúng tôi giữ lại một số thông tin nhất định trong một thời gian kéo dài để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý. Khi bạn xóa Tài khoản Google của mình, phần lớn thông tin này cũng sẽ bị xóa.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu chúng tôi giữ lại và lý do.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?